Tết Dương lịch 2019 được nghỉ mấy ngày?

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Lễ, Tết âm lịch năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
Tết Dương lịch 2019 được nghỉ mấy ngày?

Theo đó, dịp Tết Dương lịch được nghỉ từ thứ Hai ngày 31/12/2018 đến hết thứ Ba ngày 1/1/2019 (đi làm bù vào thứ Bảy ngày 5/1/2019).
Với cách nghỉ này, người lao động sẽ được nghỉ liền từ thứ Bảy (ngày 29/12/2018) đến hết ngày thứ Ba (1/1/2019) vào dịp nghỉ lễ Tết dương lịch. Như vậy, tổng số ngày nghỉ của đợt này là 4 ngày liên tục.


Bộ LĐ-TB&XH phân tích rằng cách nghỉ này chỉ hoán đổi 1 ngày nghỉ hàng tuần với 1 ngày làm việc, tổng số ngày nghỉ là 4 ngày, nên dễ thực hiện.


Tiếp đó, dịp Tết Âm lịch năm Kỷ Hợi 2019 người lao động được nghỉ từ thứ Hai ngày 4/2/2019 đến hết thứ Sáu ngày 8/2/2019. Như vậy, tính cả thứ Bảy, Chủ Nhật, dịp Tết Âm lịch được nghỉ 9 ngày.


Dịp lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5: nghỉ từ thứ Hai ngày 29/4/2019 đến hết thứ Tư ngày 1/5/2019; đi làm bù vào thứ Bảy ngày 4/5/2019. Như vậy, tính cả thứ Bảy, Chủ Nhật, dịp Lễ 30/4-1/5 được nghỉ 5 ngày.


Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên lưu ý thực hiện bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, cá nhân.


Các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.


Theo K.N


GIA ĐÌNH&XÃ HỘI


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Tết Dương lịch 2019 được nghỉ mấy ngày?

Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Lễ, Tết âm lịch năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.


Tet Duong lich 2019 duoc nghi may ngày?


Chinh phu da dong y voi de nghi cua Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi ve viec nghi Le, Tet am lich nam 2019 doi voi can bo, cong chuc, vien chuc va nguoi lao dong trong cac co quan hanh chinh, su nghiep, to chuc chinh tri, to chuc chinh tri - xa hoi.


Theo do, dip Tet Duong lich duoc nghi tu thu Hai ngay 31/12/2018 den het thu Ba ngay 1/1/2019 (di lam bu vao thu Bay ngay 5/1/2019).
Voi cach nghi nay, nguoi lao dong se duoc nghi lien tu thu Bay (ngay 29/12/2018) den het ngay thu Ba (1/1/2019) vao dip nghi le Tet duong lich. Nhu vay, tong so ngay nghi cua dot nay la 4 ngay lien tuc.


Bo LD-TB&XH phan tich rang cach nghi nay chi hoan doi 1 ngay nghi hang tuan voi 1 ngay lam viec, tong so ngay nghi la 4 ngay, nen de thuc hien.


Tiep do, dip Tet Am lich nam Ky Hoi 2019 nguoi lao dong duoc nghi tu thu Hai ngay 4/2/2019 den het thu Sau ngay 8/2/2019. Nhu vay, tinh ca thu Bay, Chu Nhat, dip Tet Am lich duoc nghi 9 ngay.


Dip le Ngay Chien thang 30/4 va Ngay Quoc te lao dong 1/5: nghi tu thu Hai ngay 29/4/2019 den het thu Tu ngay 1/5/2019; di lam bu vao thu Bay ngay 4/5/2019. Nhu vay, tinh ca thu Bay, Chu Nhat, dip Le 30/4-1/5 duoc nghi 5 ngay.


Thu tuong Chinh phu yeu cau cac co quan, don vi thuc hien lich nghi tren luu y thuc hien bo tri, sap xep cac bo phan lam viec hop ly de giai quyet cong viec lien tuc, bao dam tot cong tac phuc vu to chuc, ca nhan.


Cac co quan, don vi khong thuc hien nghi co dinh thu Bay va Chu Nhat hang tuan, se can cu vao chuong trinh, ke hoach cu the cua don vi de bo tri lich nghi cho phu hop.


Theo K.N


GIA DINH&XA HOI


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000