HoREA: TP.HCM có thể làm được 10.000 căn nhà giá bán 200 triệu đồng/căn

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Hiệp hội bất động sản TP.HCM vừa có Công văn hoả tốc số 110/CV-HoREA về đề xuất cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá thấp phù hợp với điều kiện thực tiễn của TP.HCM.
HoREA: TP.HCM có thể làm được 10.000 căn nhà giá bán 200 triệu đồng/căn

TP.HCM có thể làm được 10.000 căn nhà giá bán 200 triệu đồng/căn


Theo đó, HoREA dẫn chứng kinh nghiệm và bài học rút ra từ mô hình phát triển khu nhà ở an sinh xã hội với căn hộ diện tích 30m2, giá bán từ 100 - 200 triệu đồng/căn của tỉnh Bình Dương. "Thành phố Hồ Chí Minh vẫn có thể làm được căn hộ nhà ở xã hội 30m2 (gồm 20m2 sàn và 10m2 gác lửng), có giá bán khoảng trên dưới 200 triệu đồng/căn tại một số khu vực có điều kiện tương đồng như tỉnh Bình Dương, đã có sẵn hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội", văn bản của HoREA nhấn mạnh.


Theo HoREA, quỹ đất phù hợp phát triển loại hình nhà ở xã hội như tại Khu chế xuất Linh Trung I,II,III (326 ha), Khu công nghệ cao (913 ha, nhất là trong quy hoạch phát triển giai đoạn 2), Công viên phần mềm Quang Trung (43 ha), Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (647 ha; trong đó có khoảng 2/3 diện tích thuộc Bình Dương).


Riêng Khu đô thị công nghiệp cảng biển Hiệp Phước (3.600 ha) có điều kiện thuận lợi về quỹ đất nhưng do nền đất yếu, lại chưa phát triển đầy đủ hệ thống hạ tầng, dịch vụ nên chi phí đầu tư loại nhà này sẽ cao hơn; Khu chế xuất Tân Thuận (320 ha) cũng đã điều chỉnh quy hoạch và đã giao cho Công ty Sadeco và các doanh nghiệp FDI phát triển dự án nhà ở xã hội phục vụ công nhân, lao động của khu chế xuất và của doanh nghiệp FDI.


"Với quỹ đất nêu trên, thành phố Hồ Chí Minh có thể làm được khoảng 10.000 căn hộ nhà ở xã hội 30m2 có giá bán khoảng trên dưới 200 triệu đồng/căn", HoREA nhận định.


Tuy nhiên, theo ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA thành phố có quy mô dân số đã lên đến gần 13 triệu người. Trong đó, gần 3 triệu người nhập cư. Dự báo nhu cầu nhà ở vừa túi tiền, nhà ở thương mại giá rẻ, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giá rẻ trên địa bàn thành phố trong 10 năm tới có thể lên đến khoảng 1 triệu căn nhưng sẽ chỉ có khoảng 10.000 người mua được loại nhà này chiếm khoảng 1% người có nhu cầu.


Như vậy, đa số công nhân, lao động, người thu nhập thấp và người nhập cư sẽ không còn loại nhà này để mua, trong lúc đó các khu công nghiệp, khu công nghệ cao lại cần phát triển nhiều căn hộ nhà ở xã hội cho thuê có diện tích từ 25 - 50m2/căn. Với đặc thù của thành phố, Hiệp hội đề nghị tập trung phát triển chủ yếu là loại căn hộ nhà ở xã hội 1-2 phòng ngủ, diện tích khoảng 25-77m2, có giá bán khoảng 250-700 triệu đồng/căn.


Đề xuất TP HCM dùng đất công xây nhà ở xã hội


Để thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ, căn hộ cho thuê giá rẻ tại thành phố Hồ Chí Minh, HoREA đã đề xuất cần tạo quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, trước hết là sử dụng hợp lý và hiệu quả quỹ đất công, quỹ đất 20% trong các dự án nhà thương mại có quy mô từ 10 ha trở lên.


HoREA đề xuất trước hết là sử dụng hợp lý và hiệu quả quỹ đất công của thành phố như đất nông trường (khoảng 6.000 ha); đất đang làm nhà xưởng sản xuất ô nhiễm tại các quận, huyện thuộc diện phải di dời vào các khu công nghiệp; đất công được tạo lập trong quá trình quy hoạch các khu đô thị vệ tinh, các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất…


Cũng theo đề xuất của HoREA, Ngân hàng Nhà nước cần nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách về tín dụng liên quan đến NOXH, nguồn vốn hỗ trợ cho Ngân hàng Chính sách xã hội, mô hình Ngân hàng tiết kiệm nhà ở. Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo, đôn đốc các ngân hàng thương mại được chỉ định cho vay ưu đãi nhà ở xã hội theo Nghị định 100 của Chính phủ; khẩn trương lập kế hoạch cụ thể vốn cấp bù lãi suất từ ngân sách nhà nước gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Chính phủ.


Hiệp hội đề nghị thành phố làm việc với các tỉnh thuộc vùng đô thị TPHCM để phối hợp phát triển các huyện giáp ranh như Đức Hòa, Cần Giuộc, Bến Lức (tỉnh Long An), Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên (tỉnh Bình Dương), Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai)... và chuyển các ngành sản xuất thâm dụng lao động (dệt may, da giày) về các tỉnh để cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại dân cư. Các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động phải có trách nhiệm đầu tư các khu nhà lưu trú cho công nhân, lao động.


Đối với Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hiệp hội đề nghị bổ sung "danh mục chi thực hiện chính sách NOXH" vào danh mục được ưu tiên sử dụng vốn ngân sách đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; bổ sung vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội 3.000 tỷ đồng để thực hiện cho giai đoạn đến năm 2020. Chính phủ cần cấp cho các tổ chức tín dụng 3.431 tỷ đồng để bù lãi suất cho vay trong năm 2018.


Theo Lan Nhi


Trí Thức Trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

HoREA: TP.HCM có thể làm được 10.000 căn nhà giá bán 200 triệu đồng/căn

Hiệp hội bất động sản TP.HCM vừa có Công văn hoả tốc số 110/CV-HoREA về đề xuất cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá thấp phù hợp với điều kiện thực tiễn của TP.HCM.


HoREA: TP.HCM có the làm duoc 10.000 can nhà giá bán 200 trieu dong/can


Hiep hoi bat dong san TP.HCM vua co Cong van hoa toc so 110/CV-HoREA ve de xuat co che, chinh sach phat trien nha o xa hoi, nha o thuong mai gia thap phu hop voi dieu kien thuc tien cua TP.HCM.


TP.HCM co the lam duoc 10.000 can nha gia ban 200 trieu dong/can


Theo do, HoREA dan chung kinh nghiem va bai hoc rut ra tu mo hinh phat trien khu nha o an sinh xa hoi voi can ho dien tich 30m2, gia ban tu 100 - 200 trieu dong/can cua tinh Binh Duong. "Thanh pho Ho Chi Minh van co the lam duoc can ho nha o xa hoi 30m2 (gom 20m2 san va 10m2 gac lung), co gia ban khoang tren duoi 200 trieu dong/can tai mot so khu vuc co dieu kien tuong dong nhu tinh Binh Duong, da co san he thong ha tang giao thong, ha tang xa hoi", van ban cua HoREA nhan manh.


Theo HoREA, quy dat phu hop phat trien loai hinh nha o xa hoi nhu tai Khu che xuat Linh Trung I,II,III (326 ha), Khu cong nghe cao (913 ha, nhat la trong quy hoach phat trien giai doan 2), Cong vien phan mem Quang Trung (43 ha), Dai hoc quoc gia thanh pho Ho Chi Minh (647 ha; trong do co khoang 2/3 dien tich thuoc Binh Duong).


Rieng Khu do thi cong nghiep cang bien Hiep Phuoc (3.600 ha) co dieu kien thuan loi ve quy dat nhung do nen dat yeu, lai chua phat trien day du he thong ha tang, dich vu nen chi phi dau tu loai nha nay se cao hon; Khu che xuat Tan Thuan (320 ha) cung da dieu chinh quy hoach va da giao cho Cong ty Sadeco va cac doanh nghiep FDI phat trien du an nha o xa hoi phuc vu cong nhan, lao dong cua khu che xuat va cua doanh nghiep FDI.


"Voi quy dat neu tren, thanh pho Ho Chi Minh co the lam duoc khoang 10.000 can ho nha o xa hoi 30m2 co gia ban khoang tren duoi 200 trieu dong/can", HoREA nhan dinh.


Tuy nhien, theo ong Le Hoang Chau - Chu tich HoREA thanh pho co quy mo dan so da len den gan 13 trieu nguoi. Trong do, gan 3 trieu nguoi nhap cu. Du bao nhu cau nha o vua tui tien, nha o thuong mai gia re, nha o xa hoi, nha o cho thue gia re tren dia ban thanh pho trong 10 nam toi co the len den khoang 1 trieu can nhung se chi co khoang 10.000 nguoi mua duoc loai nha nay chiem khoang 1% nguoi co nhu cau.


Nhu vay, da so cong nhan, lao dong, nguoi thu nhap thap va nguoi nhap cu se khong con loai nha nay de mua, trong luc do cac khu cong nghiep, khu cong nghe cao lai can phat trien nhieu can ho nha o xa hoi cho thue co dien tich tu 25 - 50m2/can. Voi dac thu cua thanh pho, Hiep hoi de nghi tap trung phat trien chu yeu la loai can ho nha o xa hoi 1-2 phong ngu, dien tich khoang 25-77m2, co gia ban khoang 250-700 trieu dong/can.


De xuat TP HCM dung dat cong xay nha o xa hoi


De thuc day viec phat trien nha o xa hoi, nha o thuong mai gia re, can ho cho thue gia re tai thanh pho Ho Chi Minh, HoREA da de xuat can tao quy dat de phat trien nha o xa hoi, truoc het la su dung hop ly va hieu qua quy dat cong, quy dat 20% trong cac du an nha thuong mai co quy mo tu 10 ha tro len.


HoREA de xuat truoc het la su dung hop ly va hieu qua quy dat cong cua thanh pho nhu dat nong truong (khoang 6.000 ha); dat dang lam nha xuong san xuat o nhiem tai cac quan, huyen thuoc dien phai di doi vao cac khu cong nghiep; dat cong duoc tao lap trong qua trinh quy hoach cac khu do thi ve tinh, cac khu cong nghiep, khu cong nghe cao, khu che xuat…


Cung theo de xuat cua HoREA, Ngan hang Nha nuoc can nghien cuu hoan thien co che, chinh sach ve tin dung lien quan den NOXH, nguon von ho tro cho Ngan hang Chinh sach xa hoi, mo hinh Ngan hang tiet kiem nha o. Ngan hang Nha nuoc cung chi dao, don doc cac ngan hang thuong mai duoc chi dinh cho vay uu dai nha o xa hoi theo Nghi dinh 100 cua Chinh phu; khan truong lap ke hoach cu the von cap bu lai suat tu ngan sach nha nuoc gui Bo Ke hoach va Dau tu de trinh Chinh phu.


Hiep hoi de nghi thanh pho lam viec voi cac tinh thuoc vung do thi TPHCM de phoi hop phat trien cac huyen giap ranh nhu Duc Hoa, Can Giuoc, Ben Luc (tinh Long An), Thuan An, Di An, Ben Cat, Tan Uyen (tinh Binh Duong), Long Thanh, Nhon Trach, Trang Bom (tinh Dong Nai)... va chuyen cac nganh san xuat tham dung lao dong (det may, da giay) ve cac tinh de co cau lai nen kinh te, co cau lai dan cu. Cac doanh nghiep su dung nhieu lao dong phai co trach nhiem dau tu cac khu nha luu tru cho cong nhan, lao dong.


Doi voi Uy ban thuong vu Quoc hoi, Hiep hoi de nghi bo sung "danh muc chi thuc hien chinh sach NOXH" vao danh muc duoc uu tien su dung von ngan sach dau tu cong trung han giai doan 2016 - 2020; bo sung von cho Ngan hang Chinh sach xa hoi 3.000 ty dong de thuc hien cho giai doan den nam 2020. Chinh phu can cap cho cac to chuc tin dung 3.431 ty dong de bu lai suat cho vay trong nam 2018.


Theo Lan Nhi


Tri Thuc Tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000