TP HCM: Hết tiền, "siêu" máy bơm chính thức ngừng vận hành

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Sau gần 5 tháng ký hợp đồng, đơn giá thuê dịch vụ máy bơm chống ngập ở TP HCM vẫn chưa được đàm phán nên chủ đầu tư đã thông báo ngưng vận hành để chờ kinh phí.
TP HCM: Hết tiền, "siêu" máy bơm chính thức ngừng vận hành

Trưa 4-9, ông Nguyễn Tăng Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung (Công ty Quang Trung), cho biết "siêu" máy bơm chống ngập của công ty đã ngưng vận hành vì thiếu kinh phí.


Công ty Quang Trung cũng đã gửi văn bản thông báo đến Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP HCM (Trung tâm Chống ngập) và đề nghị đơn vị này chủ động chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh để không ảnh hưởng đến người dân TP.


Ông Cường thông tin nguyên nhân khiến doanh nghiệp phải ngưng vận hành vì đã gần 5 tháng kể từ ngày ký hợp đồng chính thức nhưng Trung tâm Chống ngập vẫn chưa đưa ra đơn giá thuê dịch vụ.


Mặt khác, Trung tâm Chống ngập cũng không cho doanh nghiệp tạm ứng nên Công ty Quang Trung đã không còn kinh phí để vận hành hệ thống bơm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh.
Chủ đầu tư cho biết đã tốn hơn 100 tỉ đồng để nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, xây lắp và vận hành máy bơm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh


Công ty Quang Trung viện dẫn Điều 11.1 của hợp đồng kinh tế số 44/HDKT-TTCN đã ký ngày 19-4 giữa Công ty Quang Trung với Trung tâm Chống ngập để lý giải cho việc ngưng vận hành máy bơm.


Theo điều khoản này, sau 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, doanh nghiệp sẽ được thông báo về mức giá thuê dịch vụ chống ngập nhưng đến nay 2 bên vẫn chưa đàm phán được mức giá thuê.


Trước đó, Công ty Quang Trung đã gửi thông báo đến Trung tâm Chống ngập về việc gia hạn thêm 30 ngày cũng như đề nghị tạm ứng nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng.


Ông Cường cho rằng doanh nghiệp đã mất 7 năm để nghiên cứu hệ thống máy bơm chống ngập, sau đó bỏ hơn 100 tỉ đồng để thiết kế, chế tạo rồi xây lắp, vận hành và đào tạo đội ngũ công nhân vận hành. Sau 2 mùa mưa, máy bơm đã vận hành 31 lần, trong đó thành công 29 lần, 2 lần thất bại do rác có kích thước lớn trong đường cống.


"Lẽ ra sau khi máy bơm hoạt động hiệu quả, chống ngập thành công thì sẽ có một buổi liên hoan nhưng đến nay doanh nghiệp vẫn chưa nhận được đơn giá thuê dịch vụ chống ngập làm bản thân tôi rất buồn" – ông Cường chia sẻ.


Theo tìm hiểu, mức giá của dịch vụ chống ngập bằng "siêu" máy bơm mà Công ty Quang Trung  đưa ra là 24,4 tỉ đồng/năm còn phía Trung tâm Chống ngập đang đề xuất TP là gần 10 tỉ đồng/năm. Hai bên vẫn chưa có buổi đám phán chính thức nào về mức giá thuê dịch vụ chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh.


Theo Sỹ Đông


Người lao động


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

TP HCM: Hết tiền, "siêu" máy bơm chính thức ngừng vận hành

Sau gần 5 tháng ký hợp đồng, đơn giá thuê dịch vụ máy bơm chống ngập ở TP HCM vẫn chưa được đàm phán nên chủ đầu tư đã thông báo ngưng vận hành để chờ kinh phí.


TP HCM: Het tien, "siêu" máy bom chính thuc ngung van hành


Sau gan 5 thang ky hop dong, don gia thue dich vu may bom chong ngap o TP HCM van chua duoc dam phan nen chu dau tu da thong bao ngung van hanh de cho kinh phi.


Trua 4-9, ong Nguyen Tang Cuong, Chu tich HDQT Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Quang Trung (Cong ty Quang Trung), cho biet "sieu" may bom chong ngap cua cong ty da ngung van hanh vi thieu kinh phi.


Cong ty Quang Trung cung da gui van ban thong bao den Trung tam Dieu hanh chuong trinh chong ngap nuoc TP HCM (Trung tam Chong ngap) va de nghi don vi nay chu dong chong ngap cho duong Nguyen Huu Canh de khong anh huong den nguoi dan TP.


Ong Cuong thong tin nguyen nhan khien doanh nghiep phai ngung van hanh vi da gan 5 thang ke tu ngay ky hop dong chinh thuc nhung Trung tam Chong ngap van chua dua ra don gia thue dich vu.


Mat khac, Trung tam Chong ngap cung khong cho doanh nghiep tam ung nen Cong ty Quang Trung da khong con kinh phi de van hanh he thong bom chong ngap cho duong Nguyen Huu Canh.
Chu dau tu cho biet da ton hon 100 ti dong de nghien cuu, thiet ke, che tao, xay lap va van hanh may bom chong ngap cho duong Nguyen Huu Canh


Cong ty Quang Trung vien dan Dieu 11.1 cua hop dong kinh te so 44/HDKT-TTCN da ky ngay 19-4 giua Cong ty Quang Trung voi Trung tam Chong ngap de ly giai cho viec ngung van hanh may bom.


Theo dieu khoan nay, sau 45 ngay ke tu ngay ky hop dong, doanh nghiep se duoc thong bao ve muc gia thue dich vu chong ngap nhung den nay 2 ben van chua dam phan duoc muc gia thue.


Truoc do, Cong ty Quang Trung da gui thong bao den Trung tam Chong ngap ve viec gia han them 30 ngay cung nhu de nghi tam ung nhung chua duoc giai quyet thoa dang.


Ong Cuong cho rang doanh nghiep da mat 7 nam de nghien cuu he thong may bom chong ngap, sau do bo hon 100 ti dong de thiet ke, che tao roi xay lap, van hanh va dao tao doi ngu cong nhan van hanh. Sau 2 mua mua, may bom da van hanh 31 lan, trong do thanh cong 29 lan, 2 lan that bai do rac co kich thuoc lon trong duong cong.


"Le ra sau khi may bom hoat dong hieu qua, chong ngap thanh cong thi se co mot buoi lien hoan nhung den nay doanh nghiep van chua nhan duoc don gia thue dich vu chong ngap lam ban than toi rat buon" – ong Cuong chia se.


Theo tim hieu, muc gia cua dich vu chong ngap bang "sieu" may bom ma Cong ty Quang Trung  dua ra la 24,4 ti dong/nam con phia Trung tam Chong ngap dang de xuat TP la gan 10 ti dong/nam. Hai ben van chua co buoi dam phan chinh thuc nao ve muc gia thue dich vu chong ngap cho duong Nguyen Huu Canh.


Theo Sy Dong


Nguoi lao dong


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000