Biến động về sở hữu, đất vàng 2-4-6 Đồng Khởi (Sài Gòn) đang nằm trong tay ai?

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Khu đất vàng gần 1.500 m2 tại số 2-4-6 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, nơi từng được nhiều đại gia địa ốc nhòm ngó, thâu tóm, nhưng rồi lại rút lui khiến “số phận” dự án này long đong suốt nhiều năm nay.
Biến động về sở hữu, đất vàng 2-4-6 Đồng Khởi (Sài Gòn) đang nằm trong tay ai?

Nằm ở một trong những vị trí đắc địa nhất của trung tâm Sài Gòn, khu đất vàng này do Seaprodex quản lý, làm trụ sở văn phòng làm việc. Sau đó, khu đất được lập dự án đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng, thương mại và khách sạn.


Sở hữu vị trí đẹp ở khu trung tâm sầm uất bậc nhất Sài Gòn, dự án đất vàng này nhanh chóng đã lọt vào "mắt xanh" các đại gia địa ốc. Trong nhiều năm qua, cơ cấu cổ đông sở hữu Seaprodex liên tục biến động. Do bất đồng quan điểm, sự phủ quyết của cổ đông lớn nhất khiến những thương vụ thâu tóm khu đất vàng này trở nên rối ren. Số phận dự án trên khu đất vàng này vì thế cũng nằm trên giấy nhiều năm.


Mới đây, theo thông tin từ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại TCT Thủy sản Việt Nam - CTCP (Seaprodex) cho SCIC. Như vậy, SCIC sẽ là cổ đông lớn nhất sở hữu toàn bộ 63,38% Seaprodex, tương đương trị giá hơn 792 tỷ đồng theo mệnh giá.


Biến động cổ đông ở Seaprodex từ trước đến nay
Được biết, sau khi tiếp nhận chuyển giao, với vai trò cổ đông, SCIC sẽ tiến hành rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp; trường hợp cần thiết sẽ thực hiện tái cấu trúc tài chính và hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó tối ưu hóa giá trị phần vốn nhà nước khi triển khai thoái vốn.


Ở phần vốn còn lại,  với lợi thế nắm quỹ đất vàng này mà trong suốt thập kỷ qua, tại Seaprodex liên tục có sự biến động về chủ sở hữu. Đáng chú ý đó là sự tham gia của đại gia bất động sản phía Bắc là tập đoàn Geleximco hồi năm 2011, khi đó hai bên Seaprodex và Geleximco của đại gia Vũ Văn Tiền đã ký thỏa thuận hợp tác đầu tư xây dựng dự án cao ốc văn phòng, thương mại và khách sạn 5 sao 20 tầng với tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng.


 Biến động về sở hữu, đất vàng 2-4-6 Đồng Khởi (Sài Gòn) đang nằm trong tay ai? - Ảnh 4.
Khu đất vàng 2-4-6 Đồng Khởi từng được lập dự án đầu tư cao ốc.


Phương án kiến trúc, kế hoạch đầu tư triển khai xây dựng cũng đã được vạch ra 24 tháng, dự kiến hoàn thành năm 2014 nhưng việc thâu tóm và triển khai dự án cùng với Geleximco đã bất thành.


Nguyên nhân được cho là nhóm cổ đông nhà nước, nắm giữ cổ phấn chi phối tại Seaprodex đã phủ quyết vấn đề mà các cổ đông lớn bàn đến tại ĐHCĐ bất thường năm 2016, đó là việc nộp hơn 560 tỷ đồng tiền sử dụng đất và hoàn trả lại phần Seaprodex đã đóng là 10% giá trị quyền sử dụng đất cùng 500 triệu đồng lệ phí trước bạ, để để triển khai dự án.


Việc Geleximco rút khởi dự án 2-4-6 Đồng Khởi không lâu sau đó thì Seaprodex lại xuất hiện nhóm cổ đông mới đó là Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 với 20% vốn sở hữu, 15% vốn còn lại của Geleximco được Công ty TNHH Bất động sản Anh Tú mua lại. Hai cổ đông này được cho là có liên quan đến nhóm người thân của chủ tịch HĐQT Novaland. Tuy nhiên, cơ cấu sở hữu BĐS Anh Tú sau đó đã thay đổi khi những người thân chủ tịch Novaland đã thoái hết vốn khỏi đây.


Sau đó Công ty Chấn Phong (trước đây là Nova Bắc Nam 79) cũng đã thoái hết vốn ở Seaprodex, thay vào đó sở hữu 20% Seaprodex là một cổ đông cá nhân Ngô Minh Anh.Theo Nhật Minh


Trí Thức Trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Biến động về sở hữu, đất vàng 2-4-6 Đồng Khởi (Sài Gòn) đang nằm trong tay ai?

Khu đất vàng gần 1.500 m2 tại số 2-4-6 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, nơi từng được nhiều đại gia địa ốc nhòm ngó, thâu tóm, nhưng rồi lại rút lui khiến “số phận” dự án này long đong suốt nhiều năm nay.


Bien dong ve so huu, dat vàng 2-4-6 Dong Khoi (Sài Gòn) dang nam trong tay ai?


Khu dat vang gan 1.500 m2 tai so 2-4-6 Dong Khoi, phuong Ben Nghe, quan 1, TP.HCM, noi tung duoc nhieu dai gia dia oc nhom ngo, thau tom, nhung roi lai rut lui khien “so phan” du an nay long dong suot nhieu nam nay.


Nam o mot trong nhung vi tri dac dia nhat cua trung tam Sai Gon, khu dat vang nay do Seaprodex quan ly, lam tru so van phong lam viec. Sau do, khu dat duoc lap du an dau tu xay dung cao oc van phong, thuong mai va khach san.


So huu vi tri dep o khu trung tam sam uat bac nhat Sai Gon, du an dat vang nay nhanh chong da lot vao "mat xanh" cac dai gia dia oc. Trong nhieu nam qua, co cau co dong so huu Seaprodex lien tuc bien dong. Do bat dong quan diem, su phu quyet cua co dong lon nhat khien nhung thuong vu thau tom khu dat vang nay tro nen roi ren. So phan du an tren khu dat vang nay vi the cung nam tren giay nhieu nam.


Moi day, theo thong tin tu Tong Cong ty Dau tu va Kinh doanh von nha nuoc (SCIC), Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon da chuyen giao quyen dai dien chu so huu vón nha nuoc tai TCT Thuy san Viet Nam - CTCP (Seaprodex) cho SCIC. Nhu vay, SCIC se la co dong lon nhat so huu toan bo 63,38% Seaprodex, tuong duong tri gia hon 792 ty dong theo menh gia.


Bien dong co dong o Seaprodex tu truoc den nay
Duoc biet, sau khi tiep nhan chuyen giao, vói vai trò cỏ dong, SCIC se tien hanh ra soat, nam bat tinh hinh hoat dong cua doanh nghiep; truong hop can thiet se thuc hien tai cau truc tai chinh va hoat dong nham nang cao hieu qua san xuat kinh doanh cua doanh nghiep, tu do toi uu hoa gia tri phan von nha nuoc khi trien khai thoai von.


O phan von con lai,  voi loi the nam quy dat vang nay ma trong suot thap ky qua, tai Seaprodex lien tuc co su bien dong ve chu so huu. Dang chu y do la su tham gia cua dai gia bat dong san phia Bac la tap doan Geleximco hoi nam 2011, khi do hai ben Seaprodex va Geleximco cua dai gia Vu Van Tien da ky thoa thuan hop tac dau tu xay dung du an cao oc van phong, thuong mai va khach san 5 sao 20 tang voi tong muc dau tu khoang 1.500 ty dong.


 Bien dong ve so huu, dat vang 2-4-6 Dong Khoi (Sai Gon) dang nam trong tay ai? - Anh 4.
Khu dat vang 2-4-6 Dong Khoi tung duoc lap du an dau tu cao oc.


Phuong an kien truc, ke hoach dau tu trien khai xay dung cung da duoc vach ra 24 thang, du kien hoan thanh nam 2014 nhung viec thau tom va trien khai du an cung voi Geleximco da bat thanh.


Nguyen nhan duoc cho la nhom co dong nha nuoc, nam giu co phan chi phoi tai Seaprodex da phu quyet van de ma cac co dong lon ban den tai DHCD bat thuong nam 2016, do la viec nop hon 560 ty dong tien su dung dat va hoan tra lai phan Seaprodex da dong la 10% gia tri quyen su dung dat cung 500 trieu dong le phi truoc ba, de de trien khai du an.


Viec Geleximco rut khoi du an 2-4-6 Dong Khoi khong lau sau do thi Seaprodex lai xuat hien nhom co dong moi do la Cong ty co phan Nova Bac Nam 79 voi 20% von so huu, 15% von con lai cua Geleximco duoc Cong ty TNHH Bat dong san Anh Tu mua lai. Hai co dong nay duoc cho la co lien quan den nhom nguoi than cua chu tich HDQT Novaland. Tuy nhien, co cau so huu BDS Anh Tu sau do da thay doi khi nhung nguoi than chu tich Novaland da thoai het von khoi day.


Sau do Cong ty Chan Phong (truoc day la Nova Bac Nam 79) cung da thoai het von o Seaprodex, thay vao do so huu 20% Seaprodex la mot co dong ca nhan Ngo Minh Anh.Theo Nhat Minh


Tri Thuc Tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000