Trong khi Mobifone sụt giảm mạnh, VNPT lại báo lãi tăng 14% sau nửa đầu năm, đạt 2.700 tỷ đồng

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Nửa đầu năm, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của VNPT đạt 25,49 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 26,38 nghìn tỷ cùng kỳ năm 2017.
Trong khi Mobifone sụt giảm mạnh, VNPT lại báo lãi tăng 14% sau nửa đầu năm, đạt 2.700 tỷ đồng

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của VNPT đạt 25,49 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 26,38 nghìn tỷ cùng kỳ năm 2017.


Tuy nhiên, giá vốn hàng bán ghi nhận giảm đáng kể khiến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ VNPT tăng khá mạnh, gần 23% lên mức 6,9 nghìn tỷ đồng, cùng kỳ năm 2017 chỉ đạt 5,6 nghìn tỷ đồng.


Về hoạt động tài chính, doanh thu VNPT tăng gấp đôi từ 562 tỷ lên hơn 1.000 tỷ đồng, trong khi chi phí có phần sụt giảm.


Kết quả là, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của Tập đoàn xấp xỉ 3,2 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ. Tương ứng mức lợi nhuận sau thuế đạt 2,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13,8%.


Trong khi đó, Mobifone vừa báo lợi nhuận nửa đầu năm giảm những 26% so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu của Mobifone giảm 19%, từ 10.125 tỷ xuống còn 8.249 tỷ đồng. Tương ứng, giá vốn giảm gần 1.000 tỷ, dẫn đến lãi gộp giảm 1.000 tỷ đồng, tương ứng giảm 29% xuống 2.472 tỷ đồng.


Lũy kế 6 tháng đầu năm, Mobifone đạt 17.231 tỷ đồng doanh thu, giảm gần 1.500 tỷ (giảm 8%) so với nửa đầu năm trước. Lợi nhuận sau thuế giảm 672 tỷ (giảm 26%) xuống 1.951 tỷ đồng. Báo cáo của Mobifone cho biết doanh thu cung cấp dịch vụ - tức hoạt động viễn thông - giảm 2.500 tỷ xuống 14.700 tỷ đồng còn doanh thu bán hàng (bán thiết bị) tăng thêm 1.000 tỷ từ gần 1.500 lên 2.540 tỷ đồng. Tuy vậy, hoạt động kinh doanh thiết bị không có lợi nhuận khi giá vốn hàng bán đã lên đến 2.600 tỷ đồng.Trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ Mobifone giảm 42%, từ 1.640 tỷ xuống 947 tỷ đồng.


Trở lại với VNPT, tính đến ngày 30/6/2018, tổng tài sản VNPT đạt gần 94 nghìn tỷ, giảm so với mức 95,6 nghìn tỷ đồng đầu năm, trong đó tài sản ngắn hạn tăng nhẹ trong khi tài sản dài hạn giảm đến 2.000 tỷ đồng.


Theo Bảo An


Trí Thức Trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Trong khi Mobifone sụt giảm mạnh, VNPT lại báo lãi tăng 14% sau nửa đầu năm, đạt 2.700 tỷ đồng

Nửa đầu năm, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của VNPT đạt 25,49 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 26,38 nghìn tỷ cùng kỳ năm 2017.


Trong khi Mobifone sut giam manh, VNPT lai báo lãi tang 14% sau nua dau nam, dat 2.700 ty dong


Nua dau nam, doanh thu thuan ve ban hang va cung cap dich vu cua VNPT dat 25,49 nghin ty dong, giam nhe so voi muc 26,38 nghin ty cung ky nam 2017.


Ket thuc 6 thang dau nam 2018, doanh thu thuan ve ban hang va cung cap dich vu cua VNPT dat 25,49 nghin ty dong, giam nhe so voi muc 26,38 nghin ty cung ky nam 2017.


Tuy nhien, gia von hang ban ghi nhan giam dang ke khien loi nhuan gop ve ban hang va cung cap dich vu VNPT tang kha manh, gan 23% len muc 6,9 nghin ty dong, cung ky nam 2017 chi dat 5,6 nghin ty dong.


Ve hoat dong tai chinh, doanh thu VNPT tang gap doi tu 562 ty len hon 1.000 ty dong, trong khi chi phi co phan sut giam.


Ket qua la, loi nhuan truoc thue 6 thang dau nam cua Tap doan xap xi 3,2 nghin ty dong, tang khoang 15% so voi cung ky. Tuong ung muc loi nhuan sau thue dat 2,7 nghin ty dong, tang 13,8%.


Trong khi do, Mobifone vua bao loi nhuan nua dau nam giam nhung 26% so voi cung ky. Cu the, doanh thu cua Mobifone giam 19%, tu 10.125 ty xuong con 8.249 ty dong. Tuong ung, gia von giam gan 1.000 ty, dan den lai gop giam 1.000 ty dong, tuong ung giam 29% xuong 2.472 ty dong.


Luy ke 6 thang dau nam, Mobifone dat 17.231 ty dong doanh thu, giam gan 1.500 ty (giam 8%) so voi nua dau nam truoc. Loi nhuan sau thue giam 672 ty (giam 26%) xuong 1.951 ty dong. Bao cao cua Mobifone cho biet doanh thu cung cap dich vu - tuc hoat dong vien thong - giam 2.500 ty xuong 14.700 ty dong con doanh thu ban hang (ban thiet bi) tang them 1.000 ty tu gan 1.500 len 2.540 ty dong. Tuy vay, hoat dong kinh doanh thiet bi khong co loi nhuan khi gia von hang ban da len den 2.600 ty dong.Tru di cac chi phi, loi nhuan sau thue cua cong ty me Mobifone giam 42%, tu 1.640 ty xuong 947 ty dong.


Tro lai voi VNPT, tinh den ngay 30/6/2018, tong tai san VNPT dat gan 94 nghin ty, giam so voi muc 95,6 nghin ty dong dau nam, trong do tai san ngan han tang nhe trong khi tai san dai han giam den 2.000 ty dong.


Theo Bao An


Tri Thuc Tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000