Đề xuất "thang, bảng lương" đang gây tranh cãi

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Theo các chuyên gia lao động, việc bỏ quy định 5% giữa các bậc lương sẽ triệt tiêu động lực làm việc của người lao động.
Đề xuất "thang, bảng lương" đang gây tranh cãi

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đang xây dựng dự thảo sửa đổi Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó đề xuất bỏ khoảng cách trong xây dựng thang, bảng lương hoặc giảm từ 5% hiện nay còn 3%. Đề xuất này gây nhiều ý kiến tranh cãi, trong đó có không ít ý kiến cho rằng việc này sẽ làm triệt tiêu động lực làm việc của người lao động (NLĐ).


Khuyến khích NLĐ


Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho rằng cả 2 phương án do Bộ LĐ-TB-XH đều hướng tới quyền lợi của doanh nghiệp (DN) hơn quyền lợi của NLĐ. "Mức 5% theo quy định hiện hành vẫn còn quá thấp chứ chưa nói đến chuyện hạ còn 3%. Trong bối cảnh tiền lương tối thiểu (LTT) vẫn chưa đáp ứng mức sống tối thiểu của NLĐ, sẽ khó đòi hỏi NLĐ an tâm gắn bó lâu dài khi khoảng cách giữa mỗi bậc lương quá thấp. Đề xuất bỏ hẳn hoặc hạ bớt sẽ triệt tiêu động lực cống hiến của NLĐ" - ông Quảng bày tỏ.


Chính sách tiền lương phải tạo động lực làm việc cho người lao động
Nhiều cán bộ Công đoàn (CĐ) cơ sở cũng có nhận định tương tự. Ông Nguyễn Quang Duẫn, Chủ tịch CĐ Công ty CP Thiết bị Giáo dục Minh Đức (quận Thủ Đức, TP HCM), dẫn chứng: Theo thỏa ước lao động tập thể được ký kết tại công ty, khoảng cách giữa các bậc lương được quy định là 5% và thời hạn xét nâng bậc là 3 năm. Với các tiêu chí này, thu nhập công nhân (CN) sẽ cải thiện đáng kể nếu được nâng bậc, trong đó mức thấp nhất là 200.000 đồng. "Quy định giữa các bậc lương là để xem xét, đánh giá khả năng cống hiến của NLĐ, do vậy theo tôi, Bộ LĐ-TB-XH nên giữ nguyên quy định hiện hành" - ông Duẫn góp ý.


Ông Đinh Tuấn Kiệt, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Vĩ Châu (quận 7, TP HCM), cho rằng mức 5% như quy định hiện hành là để bảo đảm giữa các ngạch, các bậc có sự khác nhau và điều này có tác dụng động viên NLĐ phấn đấu làm việc để được nâng bậc. "Quy định khoảng cách giữa các bậc là 5% chính là công cụ để DN khuyến khích NLĐ hăng say làm việc. Thực hiện tốt quy định này sẽ giúp DN ổn định quan hệ lao động" - ông Kiệt đánh giá.


Theo các kết quả khảo sát của Viện CN và CĐ (Tổng LĐLĐ Việt Nam), mức LTT của CN còn thấp. Ông Vũ Quang Thọ, Viện trưởng Viện CN và CĐ, cho rằng chỉ khi nào LTT bảo đảm mức sống tối thiểu cho NLĐ thì cơ quan soạn thảo (Bộ LĐ-TB-XH) mới nên tính đến việc điều chỉnh chính sách, trong đó có quy định khoảng cách giữa các bậc lương.


Chăm lo căn cơ


Khi chúng tôi đề cập đề xuất trên của Bộ LĐ-TB-XH, không ít chủ sử dụng lao động là DN lấy làm ngạc nhiên bởi lâu nay việc bảo đảm quy định khoảng cách 5% trong xây dựng thang, bảng lương được các DN tuân thủ khá tốt.


Theo ông Lê Hòa Bình, Tổng Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Hòa Bình (quận 11, TP HCM), việc ổn định khoảng cách giữa các bậc lương có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc ổn định quan hệ lao động tại DN. "Quy định xét nâng bậc đối với CN ngoài thâm niên còn có trình độ tay nghề và năng suất lao động, do vậy để đạt cả 2 tiêu chí trên là không dễ dàng. Mức tăng 5% có ý nghĩa rất lớn đối với NLĐ, nhất là những người làm việc chăm chỉ, có năng suất cao. Được DN ghi nhận quá trình cống hiến, chắc chắn họ sẽ toàn tâm toàn ý cho công việc" - ông Bình cho biết. Tại công ty ông Bình quản lý, để động viên NLĐ làm việc, chính sách tiền lương được xây dựng khá linh hoạt. Chẳng hạn, CN có sáng kiến, giải pháp làm lợi cho DN luôn được ưu tiên nâng lương trước niên hạn (từ 1-2 bậc) và điều này tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong tập thể lao động.


Tại các buổi tiếp xúc với lãnh đạo Bộ LĐ-TB-XH, đại diện các DN có vốn đầu tư nước ngoài cho rằng việc giữ nguyên quy định hiện hành sẽ không khuyến khích trả lương theo công việc mà trả theo thâm niên. Theo đó, người có thời gian làm việc nhiều thì phải trả lương cao, chi phí đóng BHXH cao và điều này sẽ khiến DN không muốn sử dụng lao động thâm niên mà tuyển lao động mới. Tuy nhiên, ông Trương Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng (100% vốn nước ngoài; KCN Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM), cho rằng việc sự thông hiểu giữa DN và NLĐ thông qua chính sách tiền lương hợp lý là điều nên khuyến khích. "Trong xu thế hội nhập, nhất định phải có sự khu biệt giữa bậc này với bậc kia. Chất lượng lao động thể hiện thông qua mức lương, do vậy, khoảng cách 5% giữa các bậc lương theo tôi nên được giữ nguyên bởi đây là quy định tiến bộ" - ông Nghĩa đề xuất.


Chẻ lương, lách luật khá phổ biến


Kết quả khảo sát của Tổng LĐLĐ Việt Nam, 90% cuộc đình công liên quan đến tiền lương và điều kiện làm việc, trong đó các cuộc đình công liên quan trực tiếp đến lương, tiền thưởng là khoảng 60%. Tình trạng DN xây dựng thang bảng lương thành nhiều bậc, tách tiền lương thành nhiều khoản để trốn đóng BHXH (đóng với mức thấp) diễn ra khá phổ biến. Thậm chí, nhiều DN đang tồn tại 3 loại lương: lương tham gia BHXH và giải quyết chế độ chính sách, lương để quyết toán thuế, lương thực chi cho NLĐ. Ở nhiều DN, NLĐ không được nâng bậc lương, chỉ khi nào mức LTT vùng tăng thì NLĐ mới được tăng theo tỉ lệ tương ứng hoặc theo một mức cố định không thấp hơn mức LTT vùng. "Thực tế là ở nhiều DN, CĐ cơ sở vẫn yếm thế khi thương lượng tiền lương với chủ sử dụng lao động. Do đó, nếu sửa Nghị định số 49/2013/NĐ-CP theo hướng bỏ quy định "cứng" 5% khoảng cách bậc lương, NLĐ sẽ gặp nhiều khó khăn" - ông Lê Đình Quảng lo ngại.


Theo Trực Ngôn


Người lao động


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Đề xuất "thang, bảng lương" đang gây tranh cãi

Theo các chuyên gia lao động, việc bỏ quy định 5% giữa các bậc lương sẽ triệt tiêu động lực làm việc của người lao động.


De xuat "thang, bang luong" dang gây tranh cãi


Theo cac chuyen gia lao dong, viec bo quy dinh 5% giua cac bac luong se triet tieu dong luc lam viec cua nguoi lao dong.


Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi (LD-TB-XH) dang xay dung du thao sua doi Nghi dinh so 49/2013/ND-CP cua Chinh phu, trong do de xuat bo khoang cach trong xay dung thang, bang luong hoac giam tu 5% hien nay con 3%. De xuat nay gay nhieu y kien tranh cai, trong do co khong it y kien cho rang viec nay se lam triet tieu dong luc lam viec cua nguoi lao dong (NLD).


Khuyen khich NLD


Trao doi voi phong vien, ong Le Dinh Quang, Pho truong Ban Quan he Lao dong Tong LDLD Viet Nam, cho rang ca 2 phuong an do Bo LD-TB-XH deu huong toi quyen loi cua doanh nghiep (DN) hon quyen loi cua NLD. "Muc 5% theo quy dinh hien hanh van con qua thap chu chua noi den chuyen ha con 3%. Trong boi canh tien luong toi thieu (LTT) van chua dap ung muc song toi thieu cua NLD, se kho doi hoi NLD an tam gan bo lau dai khi khoang cach giua moi bac luong qua thap. De xuat bo han hoac ha bot se triet tieu dong luc cong hien cua NLD" - ong Quang bay to.


Chinh sach tien luong phai tao dong luc lam viec cho nguoi lao dong
Nhieu can bo Cong doan (CD) co so cung co nhan dinh tuong tu. Ong Nguyen Quang Duan, Chu tich CD Cong ty CP Thiet bi Giao duc Minh Duc (quan Thu Duc, TP HCM), dan chung: Theo thoa uoc lao dong tap the duoc ky ket tai cong ty, khoang cach giua cac bac luong duoc quy dinh la 5% va thoi han xet nang bac la 3 nam. Voi cac tieu chi nay, thu nhap cong nhan (CN) se cai thien dang ke neu duoc nang bac, trong do muc thap nhat la 200.000 dong. "Quy dinh giua cac bac luong la de xem xet, danh gia kha nang cong hien cua NLD, do vay theo toi, Bo LD-TB-XH nen giu nguyen quy dinh hien hanh" - ong Duan gop y.


Ong Dinh Tuan Kiet, Chu tich CD Cong ty TNHH Vi Chau (quan 7, TP HCM), cho rang muc 5% nhu quy dinh hien hanh la de bao dam giua cac ngach, cac bac co su khac nhau va dieu nay co tac dung dong vien NLD phan dau lam viec de duoc nang bac. "Quy dinh khoang cach giua cac bac la 5% chinh la cong cu de DN khuyen khich NLD hang say lam viec. Thuc hien tot quy dinh nay se giup DN on dinh quan he lao dong" - ong Kiet danh gia.


Theo cac ket qua khao sat cua Vien CN va CD (Tong LDLD Viet Nam), muc LTT cua CN con thap. Ong Vu Quang Tho, Vien truong Vien CN va CD, cho rang chi khi nao LTT bao dam muc song toi thieu cho NLD thi co quan soan thao (Bo LD-TB-XH) moi nen tinh den viec dieu chinh chinh sach, trong do co quy dinh khoang cach giua cac bac luong.


Cham lo can co


Khi chung toi de cap de xuat tren cua Bo LD-TB-XH, khong it chu su dung lao dong la DN lay lam ngac nhien boi lau nay viec bao dam quy dinh khoang cach 5% trong xay dung thang, bang luong duoc cac DN tuan thu kha tot.


Theo ong Le Hoa Binh, Tong Giam doc Cong ty CP Thuc pham Hoa Binh (quan 11, TP HCM), viec on dinh khoang cach giua cac bac luong co y nghia het suc quan trong trong viec on dinh quan he lao dong tai DN. "Quy dinh xet nang bac doi voi CN ngoai tham nien con co trinh do tay nghe va nang suat lao dong, do vay de dat ca 2 tieu chi tren la khong de dang. Muc tang 5% co y nghia rat lon doi voi NLD, nhat la nhung nguoi lam viec cham chi, co nang suat cao. Duoc DN ghi nhan qua trinh cong hien, chac chan ho se toan tam toan y cho cong viec" - ong Binh cho biet. Tai cong ty ong Binh quan ly, de dong vien NLD lam viec, chinh sach tien luong duoc xay dung kha linh hoat. Chang han, CN co sang kien, giai phap lam loi cho DN luon duoc uu tien nang luong truoc nien han (tu 1-2 bac) va dieu nay tao su canh tranh lanh manh trong tap the lao dong.


Tai cac buoi tiep xuc voi lanh dao Bo LD-TB-XH, dai dien cac DN co von dau tu nuoc ngoai cho rang viec giu nguyen quy dinh hien hanh se khong khuyen khich tra luong theo cong viec ma tra theo tham nien. Theo do, nguoi co thoi gian lam viec nhieu thi phai tra luong cao, chi phi dong BHXH cao va dieu nay se khien DN khong muon su dung lao dong tham nien ma tuyen lao dong moi. Tuy nhien, ong Truong Huu Nghia, Tong Giam doc Cong ty TNHH Toan Thang (100% von nuoc ngoai; KCN Binh Chieu, quan Thu Duc, TP HCM), cho rang viec su thong hieu giua DN va NLD thong qua chinh sach tien luong hop ly la dieu nen khuyen khich. "Trong xu the hoi nhap, nhat dinh phai co su khu biet giua bac nay voi bac kia. Chat luong lao dong the hien thong qua muc luong, do vay, khoang cach 5% giua cac bac luong theo toi nen duoc giu nguyen boi day la quy dinh tien bo" - ong Nghia de xuat.


Che luong, lach luat kha pho bien


Ket qua khao sat cua Tong LDLD Viet Nam, 90% cuoc dinh cong lien quan den tien luong va dieu kien lam viec, trong do cac cuoc dinh cong lien quan truc tiep den luong, tien thuong la khoang 60%. Tinh trang DN xay dung thang bang luong thanh nhieu bac, tach tien luong thanh nhieu khoan de tron dong BHXH (dong voi muc thap) dien ra kha pho bien. Tham chi, nhieu DN dang ton tai 3 loai luong: luong tham gia BHXH va giai quyet che do chinh sach, luong de quyet toan thue, luong thuc chi cho NLD. O nhieu DN, NLD khong duoc nang bac luong, chi khi nao muc LTT vung tang thi NLD moi duoc tang theo ti le tuong ung hoac theo mot muc co dinh khong thap hon muc LTT vung. "Thuc te la o nhieu DN, CD co so van yem the khi thuong luong tien luong voi chu su dung lao dong. Do do, neu sua Nghi dinh so 49/2013/ND-CP theo huong bo quy dinh "cung" 5% khoang cach bac luong, NLD se gap nhieu kho khan" - ong Le Dinh Quang lo ngai.


Theo Truc Ngon


Nguoi lao dong


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000