Tại sao ngân hàng ACB tự tin sớm đòi được nợ từ Bianfishco?

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Tại Đại hội cổ đông thường niên của Ngân hàng Á Châu (ACB) vừa diễn ra sáng nay có bàn về vấn đề khoản dư nợ của ACB tại Công ty CP thủy sản Bình An (Bianfishco).
Tại sao ngân hàng ACB tự tin sớm đòi được nợ từ Bianfishco?
Trụ sở Bianfishco. Ảnh: Việt Báo.
Theo đó, ông Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc ACB cho biết, Bianfishco đang có số tiền vay nợ tại ACB là 62 tỷ đồng. Theo hợp đồng vay, tài sản thế chấp là toàn bộ nhà xưởng, máy móc. Theo đánh giá, tài sản thế chấp này có giá trị lớn hơn nhiều lần so với khoản dư nợ. “Vì vậy chúng tôi tự tin rằng khả năng thu hồi nợ của ngân hàng tại Công ty thủy sản Bình An là hoàn toàn có thể”, ông Hải nói.
Trước đó, trong lần trao đổi với Đất Việt, đại diện ACB từ chối tiết lộ tài sản thế chấp trong hợp đồng vay vốn của Bianfishco trước ngày diễn ra Đại hội cổ đông thường niên.
Như vậy, với tài sản thế chấp của ACB tại Bianfishco là nhà xưởng, máy móc, thì hiện có tới ít nhất 2 - 3 ngân hàng cùng chung tài sản thế chấp này tại Bianfishco. Trong đó, khoản nợ của Bianfishco tại ACB chưa phải là lớn nhất. Vậy liệu ACB tự tin hoàn toàn có thể thu hồi nợ tại Bianfishco có phải là quá sớm?
Hiện, tổng số nợ của Bianfishco đối với nông dân và các ngân hàng đã lên đến con số hơn 1.275 tỷ đồng. Trong đó, một số ngân hàng có số dư nợ khủng như Ngân hàng An Bình 63,5 tỷ và 10 triệu USD, Ngân hàng Đầu tư phát triển 139,2 tỷ và 2,6 triệu USD, Ngân hàng Phát triển chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang 310,2 tỷ đồng…
Tài sản nhà xưởng, máy móc của Bianfishco hiện chưa được định giá chính xác, nhưng khối tài sản này cũng không phải là nhỏ. Năm 2005, công ty đã đầu tư một nhà máy chế biến có quy mô lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long lúc đó. Nhà máy có công suất chế biến 500 tấn cá tra nguyên liệu/ngày, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt về quản lý chất lượng.
Đầu năm 2009, Bianfishco đầu tư lắp đặt hệ thống diệt khuẩn Ipura của Mỹ (Bianfishco là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam lắp đặt hệ thống này).
Bên cạnh đó, công ty còn đầu tư 200 tỷ đồng để xây dựng Viện Nghiên cứu Thủy sản Bình An tại Khu Công nghiệp Trà Nóc II với tổng diện tích xây dựng hơn 7.000 m2 (Viện chính thức được khánh thành vào tháng 7/2010).
Tháng 3/2010, kho lạnh công suất 10.000 tấn cũng đã hoàn thành và được Bianfishco đưa vào hoạt động.
Cũng trong năm 2010, doanh nghiệp này đã đầu tư một nhà máy sản phẩm giá trị gia tăng có công suất 3.000 tấn sản phẩm/năm.
Mới đây nhất là Nhà máy sản xuất nước uống Collagen Bình An với tổng vốn đầu tư 10 triệu USD (hơn 200 tỷ đồng).
Hiện nay, nhà máy chế biến sản phẩm giá trị gia tăng của Bianfishco với trang thiết bị nhập ngoại đang để không. Viện Nghiên cứu Thủy sản Bình An cho đến nay hầu như vẫn chưa có công trình nghiên cứu nào phục vụ cho sản xuất của Công ty và xã hội.
Theo Thu Hạ  Đất Việt

Theo dòng sự kiện "Bà chủ Bianfishco: Từ đám cưới xa hoa đến bán siêu xe trả nợ"

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Tại sao ngân hàng ACB tự tin sớm đòi được nợ từ Bianfishco?

Tại Đại hội cổ đông thường niên của Ngân hàng Á Châu (ACB) vừa diễn ra sáng nay có bàn về vấn đề khoản dư nợ của ACB tại Công ty CP thủy sản Bình An (Bianfishco).


Tai sao ngan hang ACB tu tin som doi duoc no tu Bianfishco?


Tai Dai hoi co dong thuong nien cua Ngan hang A Chau (ACB) vua dien ra sang nay co ban ve van de khoan du no cua ACB tai Cong ty CP thuy san Binh An (Bianfishco).


Tru so Bianfishco. Anh: Viet Bao.
Theo do, ong Ly Xuan Hai, Tong giam doc ACB cho biet, Bianfishco dang co so tien vay no tai ACB la 62 ty dong. Theo hop dong vay, tai san the chap la toan bo nha xuong, may moc. Theo danh gia, tai san the chap nay co gia tri lon hon nhieu lan so voi khoan du no. “Vi vay chung toi tu tin rang kha nang thu hoi no cua ngan hang tai Cong ty thuy san Binh An la hoan toan co the”, ong Hai noi.
Truoc do, trong lan trao doi voi Dat Viet, dai dien ACB tu choi tiet lo tai san the chap trong hop dong vay von cua Bianfishco truoc ngay dien ra Dai hoi co dong thuong nien.
Nhu vay, voi tai san the chap cua ACB tai Bianfishco la nha xuong, may moc, thi hien co toi it nhat 2 - 3 ngan hang cung chung tai san the chap nay tai Bianfishco. Trong do, khoan no cua Bianfishco tai ACB chua phai la lon nhat. Vay lieu ACB tu tin hoan toan co the thu hoi no tai Bianfishco co phai la qua som?
Hien, tong so no cua Bianfishco doi voi nong dan va cac ngan hang da len den con so hon 1.275 ty dong. Trong do, mot so ngan hang co so du no khung nhu Ngan hang An Binh 63,5 ty va 10 trieu USD, Ngan hang Dau tu phat trien 139,2 ty va 2,6 trieu USD, Ngan hang Phat trien chi nhanh Can Tho - Hau Giang 310,2 ty dong…
Tai san nha xuong, may moc cua Bianfishco hien chua duoc dinh gia chinh xac, nhung khoi tai san nay cung khong phai la nho. Nam 2005, cong ty da dau tu mot nha may che bien co quy mo lon nhat dong bang song Cuu Long luc do. Nha may co cong suat che bien 500 tan ca tra nguyen lieu/ngay, ap dung cac tieu chuan quoc te nghiem ngat ve quan ly chat luong.
Dau nam 2009, Bianfishco dau tu lap dat he thong diet khuan Ipura cua My (Bianfishco la doanh nghiep dau tien cua Viet Nam lap dat he thong nay).
Ben canh do, cong ty con dau tu 200 ty dong de xay dung Vien Nghien cuu Thuy san Binh An tai Khu Cong nghiep Tra Noc II voi tong dien tich xay dung hon 7.000 m2 (Vien chinh thuc duoc khanh thanh vao thang 7/2010).
Thang 3/2010, kho lanh cong suat 10.000 tan cung da hoan thanh va duoc Bianfishco dua vao hoat dong.
Cung trong nam 2010, doanh nghiep nay da dau tu mot nha may san pham gia tri gia tang co cong suat 3.000 tan san pham/nam.
Moi day nhat la Nha may san xuat nuoc uong Collagen Binh An voi tong von dau tu 10 trieu USD (hon 200 ty dong).
Hien nay, nha may che bien san pham gia tri gia tang cua Bianfishco voi trang thiet bi nhap ngoai dang de khong. Vien Nghien cuu Thuy san Binh An cho den nay hau nhu van chua co cong trinh nghien cuu nao phuc vu cho san xuat cua Cong ty va xa hoi.
Theo Thu Ha  Dat Viet

Theo dong su kien "Ba chu Bianfishco: Tu dam cuoi xa hoa den ban sieu xe tra no"

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000