Thu nhập của nhân viên Sacombank đạt 14,1 triệu đồng/tháng, gấp rưỡi 2010

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
BaoViet Bank là ngân hàng đầu tiên có mức thu nhập trung bình của nhân viên giảm, từ 12,7 triệu xuống 11,3 triệu đồng/người/tháng.
Thu nhập của nhân viên Sacombank đạt 14,1 triệu đồng/tháng, gấp rưỡi 2010

Sau 8 ngân hàng đầu tiên công bố mức thu nhập bình quân của nhân viên thì đã có thêm 2 ngân hàng nữa công bố số liệu này.


Thu nhập bình quân của nhân viên Sacombank trong năm 2011 đạt 14,07 triệu đồng/người/tháng, tương ứng thu nhập cả năm là 168,8 triệu đồng/người.


Con số này đã tăng 50% so với mức 9,4 triệu đồng/người/tháng của năm 2010.


Tổng quỹ lương thưởng mà Sacombank chi cho nhân viên tăng 72% so với năm 2010, từ 942 tỷ lên 1.620 tỷ đồng. Trong đó, quỹ lương tăng từ 731 tỷ lên 1.106 tỷ đồng và thưởng tăng từ 211 tỷ lên 514 tỷ đồng.


Trong khi đó, số nhân viên chỉ tăng 15% lên gần 9.600 người, chính vì vậy mà thu nhập bình quân của nhân viên đã tăng gấp rưỡi.  

Đáng chú ý là chi mạnh lương thưởng cho nhân viên nhưng LNTT của ngân hàng mẹ Sacombank chỉ tăng 13% từ 2.425 tỷ lên 2.740 tỷ đồng, mức tăng trưởng thấp so với các ngân hàng lớn khác như ACB, Eximbank…


Mức thu nhập bìnhquân 14,1 triệu đồng/người/tháng của nhân viên Sacombank là tương đương với các ngân hàng ACB và SHB. Trong số 10 ngân hàng đã công bố mức thu nhập thì có 8 ngân hàng ở trên mức 14 triệu đồng.


Ngân hàng Bảo Việt là ngân hàng đầu tiên có mức thu nhập trung bình của nhân viên giảm, từ 12,7 triệu xuống 11,3 triệu đồng/người/tháng.


Lợi nhuận của ngân hàng này giảm trong năm qua, nợ xấu cao, có thể vì thế mà đã giảm lương thưởng cho nhân viên.   Thu nhập bình quân của nhân viên một số ngân hàng   KAL

Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Thu nhập của nhân viên Sacombank đạt 14,1 triệu đồng/tháng, gấp rưỡi 2010

BaoViet Bank là ngân hàng đầu tiên có mức thu nhập trung bình của nhân viên giảm, từ 12,7 triệu xuống 11,3 triệu đồng/người/tháng.


Thu nhap cua nhan vien Sacombank dat 14,1 trieu dong/thang, gap ruoi 2010


BaoViet Bank la ngan hang dau tien co muc thu nhap trung binh cua nhan vien giam, tu 12,7 trieu xuong 11,3 trieu dong/nguoi/thang.


Sau 8 ngan hang dau tien cong bo muc thu nhap binh quan cua nhan vien thi da co them 2 ngan hang nua cong bo so lieu nay.


Thu nhap binh quan cua nhan vien Sacombank trong nam 2011 dat 14,07 trieu dong/nguoi/thang, tuong ung thu nhap ca nam la 168,8 trieu dong/nguoi.


Con so nay da tang 50% so voi muc 9,4 trieu dong/nguoi/thang cua nam 2010.


Tong quy luong thuong ma Sacombank chi cho nhan vien tang 72% so voi nam 2010, tu 942 ty len 1.620 ty dong. Trong do, quy luong tang tu 731 ty len 1.106 ty dong va thuong tang tu 211 ty len 514 ty dong.


Trong khi do, so nhan vien chi tang 15% len gan 9.600 nguoi, chinh vi vay ma thu nhap binh quan cua nhan vien da tang gap ruoi.  

Dang chu y la chi manh luong thuong cho nhan vien nhung LNTT cua ngan hang me Sacombank chi tang 13% tu 2.425 ty len 2.740 ty dong, muc tang truong thap so voi cac ngan hang lon khac nhu ACB, Eximbank…


Muc thu nhap binhquan 14,1 trieu dong/nguoi/thang cua nhan vien Sacombank la tuong duong voi cac ngan hang ACB va SHB. Trong so 10 ngan hang da cong bo muc thu nhap thi co 8 ngan hang o tren muc 14 trieu dong.


Ngan hang Bao Viet la ngan hang dau tien co muc thu nhap trung binh cua nhan vien giam, tu 12,7 trieu xuong 11,3 trieu dong/nguoi/thang.


Loi nhuan cua ngan hang nay giam trong nam qua, no xau cao, co the vi the ma da giam luong thuong cho nhan vien.   Thu nhap binh quan cua nhan vien mot so ngan hang   KAL

Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000