Đại gia thủy sản Bianfishco đề nghị 3 phương án xử lý nợ

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Tân Tổng giám đốc Bianfishco xin kéo dài thời gian trả nợ ngân hàng thêm 3 năm, tạm ngừng trả nợ gốc trong vòng 24 tháng; đồng thời ngừng phát sinh lãi và trả lãi đến tháng 4/2014.
Đại gia thủy sản Bianfishco đề nghị 3 phương án xử lý nợ
Hoãn trả nợ 3 năm là biện pháp quan trọng mà Bianfishco đề xuất. Ảnh: P.T

Công ty cổ phần thủy sản Bình An (Bianfishco) vừa có báo cáo gửi Thủ tướng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục An ninh, lãnh đạo TP Cần Thơ cũng như Ban quản lý khu chế xuất và khu công nghiệp Cần Thơ, trình bày những khó khăn của doanh nghiệp.


Theo đó, ông Trần Văn Trí thừa ủy quyền Tổng giám đốc đề xuất 3 phương án để Bianfishco ổn định lại sản xuất. Trong đó, một là mong muốn UBND TP Cần Thơ đóng vai trò trung gian để một số nhà đầu tư với 2 ngân hàng nhận lãnh trả tiền cá cho các hộ dân, mua nguyên liệu sản xuất vào tháng 4.


Phương án thứ hai là bán tài sản riêng để trả nợ. Số tài sản này có đất đai ở Cần Thơ, Sóc Trăng, TP HCM và cổ phần của công ty. Ông Trí cho biết sẽ bán tài sản để trả 61 tỷ đồng nợ Ngân hàng Á Châu (ACB). Giá trị tài sản đang thế chấp trên 500 tỷ đồng.


Cuối cùng, Bianfishco đề xuất kéo dài thời gian trả nợ ngân hàng thêm 3 năm (đến 1/4/2015); tạm ngừng trả nợ gốc trong vòng 24 tháng; ngừng phát sinh lãi và trả lãi đến tháng 4/2014 cũng như tái cơ cấu các khoản nợ, cung cấp thêm vốn cho công ty đi vào sản xuất ổn định.


Trao đổi với VnExpress.net chiều 26/3, ông Võ Thành Thống, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết Bianfishco sắp đến thời gian phải đại hội cổ đông nên đề nghị tổ kiểm tra nợ của doanh nghiệp yêu cầu công ty gửi báo cáo năm tài chính 2011. Bên cạnh đó, tổ cần đốc thúc cơ quan kiểm toán hoàn tất báo cáo kiểm toán vào cuối tháng này để giúp Bianfishco đại hội cổ đông theo đúng luật nhằm xác định tư cách pháp nhân của chồng bà Phạm Thị Diệu Hiền (đương chức Tổng giám đốc) là ông Trần Văn Trí để giúp ông này điều hành công ty.


Các khoản nợ ngân hàng của Bianfishco:

- Ngân hàng An Bình: 63,5 tỷ với 10 triệu USD. 
- Ngân hàng Đầu tư phát triển: 139,2 tỷ và 2,6 triệu USD.
- Ngân hàng Việt Thái chi nhánh TP HCM: 3,5 triệu USD.
- Ngân hàng Phát triển chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang: 310,2 tỷ.
- Ngân hàng Habubank chi nhánh TP HCM: 63,9 tỷ.
- Ngân hàng Công thương chi nhánh Cần Thơ: 3 tỷ.
- Ngân hàng Phát triển Nhà chi nhánh Cần Thơ: 20 tỷ. 
- Ngân hàng Á Châu: 61,3 tỷ.
- Ngân hàng Xuất khẩu chi nhánh Sài Gòn: gần 30 tỷ đồng với 304.800 USD.“UBND TP Cần Thơ sẽ làm cầu nối giúp Bianfishco thương thảo, đàm phán với các đối tác và ngân hàng để đầu tư vốn nếu họ thấy đề xuất của doanh nghiệp khả thi. Tuy nhiên, đề xuất liên quan đến việc giãn nợ, ngừng phát sinh lãi... vượt tầm của địa phương. Bianfishco cần phải đề xuất với cấp có thẩm quyền của Trung ương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”, ông Thống nêu quan điểm.


Trong báo cáo này, ông Trí giải trình nguyên nhân khó khăn là do ảnh hưởng tình hình thắt chặt tín dụng cùng lúc Bianfishco đầu tư cho các trung tâm nuôi trồng ở Vĩnh Long, An Giang, nhà máy nước uống Collagen, dây chuyền thiết bị sản xuất, nhà máy giá trị gia tăng, nhà máy phụ phẩm, Viện nghiên cứu, xưởng chế biến thức ăn thủy sản và hoạt động sản xuất...


Theo ông Trí, hiện Bianfishco chỉ còn nợ trên 245,1 tỷ đồng của nông dân. Công ty cũng nợ vốn 9 ngân hàng, với tổng số nợ ngoại tệ trên 16,4 triệu USD tương đương 344,8 tỷ đồng. Cộng với nợ nông dân và ngân hàng thì tổng nợ của Bianfishco là hơn 1.275 tỷ đồng.


Trong báo cáo này, Bianfishco cũng thông tin Tổng giám đốc Phạm Thị Diệu Hiền phải ra nước ngoài điều trị chứ không phải trốn nợ. "Thế nhưng một số công ty cùng ngành nghề cạnh tranh không lành mạnh, có ý đồ thôn tính, muốn mua lại nhà máy với giá rẻ càng làm cho Bianfishco càng trở nên khó khăn", theo báo cáo của doanh nghiệp.


“Tương lai của Bianfishco rất khả quan. Nếu được tái cơ cấu lại các khoản nợ, cung cấp thêm vốn để thực hiện những hợp đồng với đối tác nước ngoài thì công ty có thể đạt doanh thu 100-150 triệu USD mỗi năm và trả được các khoản nợ hiện tại”, ông Trí khẳng định.Theo Thiên Phước Vnexpress

Theo dòng sự kiện "Bà chủ Bianfishco: Từ đám cưới xa hoa đến bán siêu xe trả nợ"

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Đại gia thủy sản Bianfishco đề nghị 3 phương án xử lý nợ

Tân Tổng giám đốc Bianfishco xin kéo dài thời gian trả nợ ngân hàng thêm 3 năm, tạm ngừng trả nợ gốc trong vòng 24 tháng; đồng thời ngừng phát sinh lãi và trả lãi đến tháng 4/2014.


Dai gia thuy san Bianfishco de nghi 3 phuong an xu ly no


Tan Tong giam doc Bianfishco xin keo dai thoi gian tra no ngan hang them 3 nam, tam ngung tra no goc trong vong 24 thang; dong thoi ngung phat sinh lai va tra lai den thang 4/2014.


Hoan tra no 3 nam la bien phap quan trong ma Bianfishco de xuat. Anh: P.T

Cong ty co phan thuy san Binh An (Bianfishco) vua co bao cao gui Thu tuong, Thong doc Ngan hang Nha nuoc, Tong cuc An ninh, lanh dao TP Can Tho cung nhu Ban quan ly khu che xuat va khu cong nghiep Can Tho, trinh bay nhung kho khan cua doanh nghiep.


Theo do, ong Tran Van Tri thua uy quyen Tong giam doc de xuat 3 phuong an de Bianfishco on dinh lai san xuat. Trong do, mot la mong muon UBND TP Can Tho dong vai tro trung gian de mot so nha dau tu voi 2 ngan hang nhan lanh tra tien ca cho cac ho dan, mua nguyen lieu san xuat vao thang 4.


Phuong an thu hai la ban tai san rieng de tra no. So tai san nay co dat dai o Can Tho, Soc Trang, TP HCM va co phan cua cong ty. Ong Tri cho biet se ban tai san de tra 61 ty dong no Ngan hang A Chau (ACB). Gia tri tai san dang the chap tren 500 ty dong.


Cuoi cung, Bianfishco de xuat keo dai thoi gian tra no ngan hang them 3 nam (den 1/4/2015); tam ngung tra no goc trong vong 24 thang; ngung phat sinh lai va tra lai den thang 4/2014 cung nhu tai co cau cac khoan no, cung cap them von cho cong ty di vao san xuat on dinh.


Trao doi voi VnExpress.net chieu 26/3, ong Vo Thanh Thong, Pho Chu tich UBND TP Can Tho cho biet Bianfishco sap den thoi gian phai dai hoi co dong nen de nghi to kiem tra no cua doanh nghiep yeu cau cong ty gui bao cao nam tai chinh 2011. Ben canh do, to can doc thuc co quan kiem toan hoan tat bao cao kiem toan vao cuoi thang nay de giup Bianfishco dai hoi co dong theo dung luat nham xac dinh tu cach phap nhan cua chong ba Pham Thi Dieu Hien (duong chuc Tong giam doc) la ong Tran Van Tri de giup ong nay dieu hanh cong ty.


Cac khoan no ngan hang cua Bianfishco:

- Ngan hang An Binh: 63,5 ty voi 10 trieu USD. 
- Ngan hang Dau tu phat trien: 139,2 ty va 2,6 trieu USD.
- Ngan hang Viet Thai chi nhanh TP HCM: 3,5 trieu USD.
- Ngan hang Phat trien chi nhanh Can Tho - Hau Giang: 310,2 ty.
- Ngan hang Habubank chi nhanh TP HCM: 63,9 ty.
- Ngan hang Cong thuong chi nhanh Can Tho: 3 ty.
- Ngan hang Phat trien Nha chi nhanh Can Tho: 20 ty. 
- Ngan hang A Chau: 61,3 ty.
- Ngan hang Xuat khau chi nhanh Sai Gon: gan 30 ty dong voi 304.800 USD.“UBND TP Can Tho se lam cau noi giup Bianfishco thuong thao, dam phan voi cac doi tac va ngan hang de dau tu von neu ho thay de xuat cua doanh nghiep kha thi. Tuy nhien, de xuat lien quan den viec gian no, ngung phat sinh lai... vuot tam cua dia phuong. Bianfishco can phai de xuat voi cap co tham quyen cua Trung uong va Ngan hang Nha nuoc Viet Nam”, ong Thong neu quan diem.


Trong bao cao nay, ong Tri giai trinh nguyen nhan kho khan la do anh huong tinh hinh that chat tin dung cung luc Bianfishco dau tu cho cac trung tam nuoi trong o Vinh Long, An Giang, nha may nuoc uong Collagen, day chuyen thiet bi san xuat, nha may gia tri gia tang, nha may phu pham, Vien nghien cuu, xuong che bien thuc an thuy san va hoat dong san xuat...


Theo ong Tri, hien Bianfishco chi con no tren 245,1 ty dong cua nong dan. Cong ty cung no von 9 ngan hang, voi tong so no ngoai te tren 16,4 trieu USD tuong duong 344,8 ty dong. Cong voi no nong dan va ngan hang thi tong no cua Bianfishco la hon 1.275 ty dong.


Trong bao cao nay, Bianfishco cung thong tin Tong giam doc Pham Thi Dieu Hien phai ra nuoc ngoai dieu tri chu khong phai tron no. "The nhung mot so cong ty cung nganh nghe canh tranh khong lanh manh, co y do thon tinh, muon mua lai nha may voi gia re cang lam cho Bianfishco cang tro nen kho khan", theo bao cao cua doanh nghiep.


“Tuong lai cua Bianfishco rat kha quan. Neu duoc tai co cau lai cac khoan no, cung cap them von de thuc hien nhung hop dong voi doi tac nuoc ngoai thi cong ty co the dat doanh thu 100-150 trieu USD moi nam va tra duoc cac khoan no hien tai”, ong Tri khang dinh.Theo Thien Phuoc Vnexpress

Theo dong su kien "Ba chu Bianfishco: Tu dam cuoi xa hoa den ban sieu xe tra no"

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000