Ông Trần Việt Anh thế chỗ Shark Vương làm Tổng Giám đốc SAM Holdings

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Ngày 31/8, HĐQT SAM Holdings chính thức thông qua đơn từ nhiệm khỏi vị trí Tổng Giám đốc của ông Trần Anh Vương (Shark Vương). Trước đó, Shark Vương cũng vừa đăng ký bán hết 15,28 triệu cổ phiếu SAM, tương ứng 6,32% vốn điều lệ nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính.
Ông Trần Việt Anh thế chỗ Shark Vương làm Tổng Giám đốc SAM Holdings

Ngay sau khi Shark Vương rời ghế Tổng Giám đốc SAM Holdings (SAM), Công ty đã chính thức bổ nhiệm ông Trần Việt Anh thay thế kể từ ngày 31/8/2018. Trước đó, ông Trần Việt Anh giữ chức Phó Tổng Giám đốc SAM Holdings kể từ ngày 19/5, như vậy ông Anh chỉ tham gia vào Công ty gần 4 tháng.


Về ông Trần Việt Anh, hiện ông đang nắm giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt tại nhiều doanh nghiệp như: Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ, Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG), Thành viên HĐQT CTCP Công viên nước Đầm Sen, Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp – Thương mại Củ Chi, Thành viên HĐQT CTCP Sacom - Tuyền Lâm.


Trước đó, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2012 – tháng 5/2016, ông Việt Anh từng đảm nhiệm các chức vụ khác nhau tại Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) như Phó Văn phòng HĐQT, Giám đốc Nhân sự, Phó Giám đốc Khối Giám sát và Quản lý Rủi ro; Chủ tịch Hội đồng thành viên - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng TMCP Việt Á.


Về phía Shark Vương, ngày 31/8, HĐQT SAM Holdings chính thức thông qua đơn từ nhiệm khỏi vị trí Tổng Giám đốc của ông Trần Anh Vương (Shark Vương). Trước đó, Shark Vương cũng vừa đăng ký bán hết 15,28 triệu cổ phiếu SAM, tương ứng 6,32% vốn điều lệ nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận từ ngày 29/8-27/9/2018. Như vậy dự kiến Shark Vương sẽ không còn nắm giữ cổ phần nào tại SAM Holdings.


Tri Túc


Theo Trí thức trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Ông Trần Việt Anh thế chỗ Shark Vương làm Tổng Giám đốc SAM Holdings

Ngày 31/8, HĐQT SAM Holdings chính thức thông qua đơn từ nhiệm khỏi vị trí Tổng Giám đốc của ông Trần Anh Vương (Shark Vương). Trước đó, Shark Vương cũng vừa đăng ký bán hết 15,28 triệu cổ phiếu SAM, tương ứng 6,32% vốn điều lệ nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính.


Ong Tran Viet Anh the cho Shark Vuong lam Tong Giam doc SAM Holdings


Ngay 31/8, HDQT SAM Holdings chinh thuc thong qua don tu nhiem khoi vi tri Tong Giam doc cua ong Tran Anh Vuong (Shark Vuong). Truoc do, Shark Vuong cung vua dang ky ban het 15,28 trieu co phieu SAM, tuong ung 6,32% von dieu le nham dap ung nhu cau tai chinh.


Ngay sau khi Shark Vuong roi ghe Tong Giam doc SAM Holdings (SAM), Cong ty da chinh thuc bo nhiem ong Tran Viet Anh thay the ke tu ngay 31/8/2018. Truoc do, ong Tran Viet Anh giu chuc Pho Tong Giam doc SAM Holdings ke tu ngay 19/5, nhu vay ong Anh chi tham gia vao Cong ty gan 4 thang.


Ve ong Tran Viet Anh, hien ong dang nam giu vi tri lanh dao chu chot tai nhieu doanh nghiep nhu: Chu tich Hoi dong Quan tri (HDQT) CTCP Dich vu Du lich Phu Tho, Thanh vien HDQT CTCP Tap doan Dat Xanh (DXG), Thanh vien HDQT CTCP Cong vien nuoc Dam Sen, Thanh vien HDQT CTCP Dau tu Phat trien Cong nghiep – Thuong mai Cu Chi, Thanh vien HDQT CTCP Sacom - Tuyen Lam.


Truoc do, trong khoang thoi gian tu thang 1/2012 – thang 5/2016, ong Viet Anh tung dam nhiem cac chuc vu khac nhau tai Ngan hang TMCP Viet A (VietABank) nhu Pho Van phong HDQT, Giam doc Nhan su, Pho Giam doc Khoi Giam sat va Quan ly Rui ro; Chu tich Hoi dong thanh vien - Tong Giam doc Cong ty TNHH MTV Quan ly no va Khai thac Tai san Ngan hang TMCP Viet A.


Ve phia Shark Vuong, ngay 31/8, HDQT SAM Holdings chinh thuc thong qua don tu nhiem khoi vi tri Tong Giam doc cua ong Tran Anh Vuong (Shark Vuong). Truoc do, Shark Vuong cung vua dang ky ban het 15,28 trieu co phieu SAM, tuong ung 6,32% von dieu le nham dap ung nhu cau tai chinh. Giao dich du kien thuc hien bang phuong thuc khop lenh hoac thoa thuan tu ngay 29/8-27/9/2018. Nhu vay du kien Shark Vuong se khong con nam giu co phan nao tai SAM Holdings.


Tri Tuc


Theo Tri thuc tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000