Có thể làm căn hộ 200 triệu đồng tại TP.HCM

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Bình Dương đã phát triển khá thành công mô hình căn hộ xã hội diện tích nhỏ, giá chỉ từ 100 triệu đồng mỗi căn. Theo Hiệp hội BĐS Tp.HCM (HoREA), mô hình căn hộ diện tích nhỏ 30m2 với giá khoảng trên dưới 200 triệu đồng hoàn toàn có thể làm được ở một số khu vực tại TP.HCM.
Có thể làm căn hộ 200 triệu đồng tại TP.HCM

Để làm được căn hộ giá rẻ chỉ 100 đến 200 triệu đồng, thì chi phí đất là yếu tố quan trọng nhất, sau đó là các yếu tố về công nghệ xây dựng, vật liệu xây dựng,...ở Bình Dương - nơi có rất nhiều các khu công nghiệp, khu chế xuất tập trung lượng lớn công nhân lao động nên mô hình nhà ở này rất phát triển.


Mới đây HoREA đã có văn bản gửi HĐND, UBND, Thành ủy TP.HCM về vấn đề phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, trong đó đã đề cập tới vấn đề xây những dự án căn hộ diện tích nhỏ, giá rẻ như ở Bình Dương.


Báo cáo của HoREA, thống kê sau 4 năm thực hiện Bình Dương đã có 25 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng với tổng diện tích 491.262 m2. Trong đó, Becamex đã thực hiện 5 dự án với tổng diện tích 298.097 m2 với 6.595 căn hộ, chiếm 60,67% tổng số nhà ở xã hội đã được xây dựng.


Bên cạnh đó, đã có khoảng 200 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đã đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, lao động với tổng diện tích 270.000 m2, đưa tổng diện tích sàn nhà ở xã hội toàn tỉnh lên đến 761.000 m2 với khoảng 16.900 căn hộ, giải quyết được khoảng 17% nhu cầu của công nhân, lao động nhập cư.


Các chung cư nhà ở an sinh xã hội ở Bình Dương cao 5 tầng, không có thang máy, chiều cao thông tầng khoảng 4m, các căn hộ từ lầu 1 đến lầu 5 có diện tích 30m2 bao gồm 20m2 sàn và 10m2 gác lửng đã được xây dựng hoàn chỉnh, hợp lý (tránh được tình trạng các hộ dân tự cơi nới sau này); các căn hộ tầng trệt có diện tích 45m2; diện tích nhà ở bình quân đầu người tại các khu nhà này từ 7,5 - 15m2/người thấp hơn mức bình quân của tỉnh.


Theo HoREA, TP.HCM có thể làm được căn hộ nhà ở xã hội 30m2 (gồm 20m2 sàn và 10m2 gác lửng), có giá bán khoảng trên dưới 200 triệu đồng/căn tại một số khu vực có điều kiện tương đồng như tỉnh Bình Dương (như: có sẵn hệ thống hạ tầng giao thông; bên cạnh các khu công nghiệp, nơi làm việc; đã có các tiện ích, dịch vụ cơ bản như trường học, nhà trẻ, mẫu giáo, bệnh viện, khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, công viên; có nền địa chất vững chắc).


HoREA cho rằng quỹ đất để xây dựng loại nhà ở xã hội nêu trên có thể có được trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch chi tiết để dành quỹ đất làm nhà ở xã hội như tại Khu chế xuất Linh Trung I,II,III (326 ha), Khu công nghệ cao (913 ha, nhất là trong quy hoạch phát triển giai đoạn 2), Công viên phần mềm Quang Trung (43 ha), Đại học quốc gia TP. HCM (647 ha; trong đó có khoảng 2/3 diện tích thuộc Bình Dương).


Riêng Khu đô thị công nghiệp cảng biển Hiệp Phước (3.600 ha) có điều kiện thuận lợi về quỹ đất nhưng do nền đất yếu, lại chưa phát triển đầy đủ hệ thống hạ tầng, dịch vụ nên chi phí đầu tư loại nhà này sẽ cao hơn. Khu chế xuất Tân Thuận (320 ha) cũng đã điều chỉnh quy hoạch và đã giao cho Công ty Sadeco và các doanh nghiệp FDI phát triển dự án nhà ở xã hội phục vụ công nhân, lao động của khu chế xuất và của doanh nghiệp FDI.


Theo tính toán của hiệp hội, với quỹ đất nêu trên, TP.HCM có thể làm được khoảng 10.000 căn hộ nhà ở xã hội 30m2 có giá bán khoảng trên dưới 200 triệu đồng/căn.


Tuy nhiên sẽ chỉ có khoảng 10.000 người mua được loại nhà này, chiếm khoảng 1% người có nhu cầu. Như vậy, đa số công nhân, lao động, người thu nhập thấp và người nhập cư sẽ không còn loại nhà này để mua, nên chưa đảm bảo công bằng xã hội và cũng chưa giải quyết được nhu cầu rất lớn của xã hội.


"Các khu công nghiệp, khu công nghệ cao cần phát triển nhiều căn hộ nhà ở xã hội cho thuê có diện tích từ 25 - 50m2/căn để phù hợp với nhu cầu thực tế và của các lớp công nhân, lao động tiếp theo. Với đặc thù của thành phố, Hiệp hội đề nghị tập trung phát triển chủ yếu là loại căn hộ nhà ở xã hội 1-2 phòng ngủ, diện tích khoảng 25-77m2, có giá bán khoảng 250-700 triệu đồng/căn", HoREA đề xuất.


Nguyên Minh


Theo Trí thức trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Có thể làm căn hộ 200 triệu đồng tại TP.HCM

Bình Dương đã phát triển khá thành công mô hình căn hộ xã hội diện tích nhỏ, giá chỉ từ 100 triệu đồng mỗi căn. Theo Hiệp hội BĐS Tp.HCM (HoREA), mô hình căn hộ diện tích nhỏ 30m2 với giá khoảng trên dưới 200 triệu đồng hoàn toàn có thể làm được ở một số khu vực tại TP.HCM.


Co the lam can ho 200 trieu dong tai TP.HCM


Binh Duong da phat trien kha thanh cong mo hinh can ho xa hoi dien tich nho, gia chi tu 100 trieu dong moi can. Theo Hiep hoi BDS Tp.HCM (HoREA), mo hinh can ho dien tich nho 30m2 voi gia khoang tren duoi 200 trieu dong hoan toan co the lam duoc o mot so khu vuc tai TP.HCM.


De lam duoc can ho gia re chi 100 den 200 trieu dong, thi chi phi dat la yeu to quan trong nhat, sau do la cac yeu to ve cong nghe xay dung, vat lieu xay dung,...o Binh Duong - noi co rat nhieu cac khu cong nghiep, khu che xuat tap trung luong lon cong nhan lao dong nen mo hinh nha o nay rat phat trien.


Moi day HoREA da co van ban gui HDND, UBND, Thanh uy TP.HCM ve van de phat trien nha o xa hoi tren dia ban thanh pho, trong do da de cap toi van de xay nhung du an can ho dien tich nho, gia re nhu o Binh Duong.


Bao cao cua HoREA, thong ke sau 4 nam thuc hien Binh Duong da co 25 du an hoan thanh dua vao su dung voi tong dien tich 491.262 m2. Trong do, Becamex da thuc hien 5 du an voi tong dien tich 298.097 m2 voi 6.595 can ho, chiem 60,67% tong so nha o xa hoi da duoc xay dung.


Ben canh do, da co khoang 200 doanh nghiep trong cac khu cong nghiep da dau tu xay dung nha o cho cong nhan, lao dong voi tong dien tich 270.000 m2, dua tong dien tich san nha o xa hoi toan tinh len den 761.000 m2 voi khoang 16.900 can ho, giai quyet duoc khoang 17% nhu cau cua cong nhan, lao dong nhap cu.


Cac chung cu nha o an sinh xa hoi o Binh Duong cao 5 tang, khong co thang may, chieu cao thong tang khoang 4m, cac can ho tu lau 1 den lau 5 co dien tich 30m2 bao gom 20m2 san va 10m2 gac lung da duoc xay dung hoan chinh, hop ly (tranh duoc tinh trang cac ho dan tu coi noi sau nay); cac can ho tang tret co dien tich 45m2; dien tich nha o binh quan dau nguoi tai cac khu nha nay tu 7,5 - 15m2/nguoi thap hon muc binh quan cua tinh.


Theo HoREA, TP.HCM co the lam duoc can ho nha o xa hoi 30m2 (gom 20m2 san va 10m2 gac lung), co gia ban khoang tren duoi 200 trieu dong/can tai mot so khu vuc co dieu kien tuong dong nhu tinh Binh Duong (nhu: co san he thong ha tang giao thong; ben canh cac khu cong nghiep, noi lam viec; da co cac tien ich, dich vu co ban nhu truong hoc, nha tre, mau giao, benh vien, khu vui choi giai tri, the duc the thao, cong vien; co nen dia chat vung chac).


HoREA cho rang quy dat de xay dung loai nha o xa hoi neu tren co the co duoc tren co so dieu chinh quy hoach chi tiet de danh quy dat lam nha o xa hoi nhu tai Khu che xuat Linh Trung I,II,III (326 ha), Khu cong nghe cao (913 ha, nhat la trong quy hoach phat trien giai doan 2), Cong vien phan mem Quang Trung (43 ha), Dai hoc quoc gia TP. HCM (647 ha; trong do co khoang 2/3 dien tich thuoc Binh Duong).


Rieng Khu do thi cong nghiep cang bien Hiep Phuoc (3.600 ha) co dieu kien thuan loi ve quy dat nhung do nen dat yeu, lai chua phat trien day du he thong ha tang, dich vu nen chi phi dau tu loai nha nay se cao hon. Khu che xuat Tan Thuan (320 ha) cung da dieu chinh quy hoach va da giao cho Cong ty Sadeco va cac doanh nghiep FDI phat trien du an nha o xa hoi phuc vu cong nhan, lao dong cua khu che xuat va cua doanh nghiep FDI.


Theo tinh toan cua hiep hoi, voi quy dat neu tren, TP.HCM co the lam duoc khoang 10.000 can ho nha o xa hoi 30m2 co gia ban khoang tren duoi 200 trieu dong/can.


Tuy nhien se chi co khoang 10.000 nguoi mua duoc loai nha nay, chiem khoang 1% nguoi co nhu cau. Nhu vay, da so cong nhan, lao dong, nguoi thu nhap thap va nguoi nhap cu se khong con loai nha nay de mua, nen chua dam bao cong bang xa hoi va cung chua giai quyet duoc nhu cau rat lon cua xa hoi.


"Cac khu cong nghiep, khu cong nghe cao can phat trien nhieu can ho nha o xa hoi cho thue co dien tich tu 25 - 50m2/can de phu hop voi nhu cau thuc te va cua cac lop cong nhan, lao dong tiep theo. Voi dac thu cua thanh pho, Hiep hoi de nghi tap trung phat trien chu yeu la loai can ho nha o xa hoi 1-2 phong ngu, dien tich khoang 25-77m2, co gia ban khoang 250-700 trieu dong/can", HoREA de xuat.


Nguyen Minh


Theo Tri thuc tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000