BCG, LHG, SBT, VNE, GEX, GEG, TVP, DLD, CVC, GND, HRB: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.
BCG, LHG, SBT, VNE, GEX, GEG, TVP, DLD, CVC, GND, HRB: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Bamboo Capital (BCG): Ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT, đã mua 800.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 7.373.800 cp (tỷ lệ 6,83%) lên 8.173.800 cp (tỷ lệ 7,57%). Giao dịch thực hiện ngày 31/8/2018.


CTCP Long Hậu (LHG): Ông lê Mạnh Thường, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Thường sở hữu 13.730 cp (tỷ lệ 0,027%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/9 đến 3/10/2018.


CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (SBT): Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, Giám đốc Tài chính - Kế toán, đã mua 900.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 100.446 cp (tỷ lệ 0,02%) lên 1.100.446 cp (tỷ lệ 0,18%). Giao dịch thực hiện từ 28/8 đến 31/8/2018.


Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam (VNE): Công ty TNHH Chứng khoán ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đăng ký bán 1,14 triệu cp trong tổng số 1.140.010 cp (tỷ lệ 1,26%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/9 đến 5/10/2018.


Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (GEX): CTCP Quản lý quỹ MB (MB Capital) đã bán 12,8 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 21.878.400 cp (tỷ lệ 5,38%) xuống 9.078.400 cp (tỷ lệ 2,23%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 24/8/2018.


CTCP Điện Gia Lai (GEG): Bà Đặng Huỳnh Ức My, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 2.360.998 cp, nâng lượng sở hữu từ 1.369000 cp (tỷ lệ 1,41%) lên 3.729.998 cp (tỷ lệ 3,84%). Giao dịch thực hiện ngày 28/8/2018.


CTCP Dược phẩm TV.Pharm (TVP): CTCP Aikya đã bán toàn bộ 6.707.993 cp (tỷ lệ 60,5%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 28/8/2018. Phía bên mua vào là CTCP Dược Aikya.


CTCP Du lịch Đắc Lắk (DLD): Ông Phạm Thiên Long, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 900.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 1.077.000 cp (tỷ lệ 11,57%) xuống 177.000 cp (tỷ lệ 1,9%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 27/8/2018.


Cùng ngày ông Phạm Hữu Bắc, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 900.000 cp (tỷ lệ 9,67%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Bắc không sở hữu cổ phiếu nào.


CTCP Cơ điện Vật tư (CVC): Bà Nguyễn Thị Bích Phượng, Ủy viên HĐQT, đã mua 278.697 cp (tỷ lệ 12,67%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 20/8/2018. Trước giao dịch bà Phượng không sở hữu cổ phiếu nào.


CTCP Gạch ngói Đồng Nai (GND): Ông Nguyễn Đức Dũng, em ruột ông Nguyễn Đức Hoàng, Chủ tịch HĐQT, đã mua 950.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 960.000 cp (tỷ lệ 10,67%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 27/8 đến 28/8/2018.


CTCP Harec Đầu tư và Thương mại (HRB): Ông Hoàng Quang Thành, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 880.010 cp (tỷ lệ 13,88%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Thành không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 27/8/2018.


Nguyên Phương


Theo Trí thức trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

BCG, LHG, SBT, VNE, GEX, GEG, TVP, DLD, CVC, GND, HRB: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.


BCG, LHG, SBT, VNE, GEX, GEG, TVP, DLD, CVC, GND, HRB: Thong tin giao dich luong lon co phieu


Thong tin giao dich luong lon co phieu tren HNX/HSX.


CTCP Bamboo Capital (BCG): Ong Nguyen Ho Nam, Chu tich HDQT, da mua 800.000 cp, nang luong so huu tu 7.373.800 cp (ty le 6,83%) len 8.173.800 cp (ty le 7,57%). Giao dich thuc hien ngay 31/8/2018.


CTCP Long Hau (LHG): Ong le Manh Thuong, Thanh vien HDQT, dang ky mua 1 trieu cp. Truoc giao dich ong Thuong so huu 13.730 cp (ty le 0,027%). Giao dich du kien thuc hien tu 7/9 den 3/10/2018.


CTCP Thanh Thanh Cong Bien Hoa (SBT): Ba Nguyen Thi Thuy Tien, Giam doc Tai chinh - Ke toan, da mua 900.000 cp, nang luong so huu tu 100.446 cp (ty le 0,02%) len 1.100.446 cp (ty le 0,18%). Giao dich thuc hien tu 28/8 den 31/8/2018.


Tong CTCP Xay dung Dien Viet Nam (VNE): Cong ty TNHH Chung khoan ngan hang TMCP Ngoai thuong Viet Nam (VCBS) dang ky ban 1,14 trieu cp trong tong so 1.140.010 cp (ty le 1,26%) dang so huu. Giao dich du kien thuc hien tu 6/9 den 5/10/2018.


Tong CTCP Thiet bi dien Viet Nam (GEX): CTCP Quan ly quy MB (MB Capital) da ban 12,8 trieu cp, giam luong so huu tu 21.878.400 cp (ty le 5,38%) xuong 9.078.400 cp (ty le 2,23%) va khong con la co dong lon. Giao dich thuc hien ngay 24/8/2018.


CTCP Dien Gia Lai (GEG): Ba Dang Huynh Uc My, nha dau tu ca nhan, da mua 2.360.998 cp, nang luong so huu tu 1.369000 cp (ty le 1,41%) len 3.729.998 cp (ty le 3,84%). Giao dich thuc hien ngay 28/8/2018.


CTCP Duoc pham TV.Pharm (TVP): CTCP Aikya da ban toan bo 6.707.993 cp (ty le 60,5%) va khong con la co dong lon. Giao dich thuc hien ngay 28/8/2018. Phia ben mua vao la CTCP Duoc Aikya.


CTCP Du lich Dac Lak (DLD): Ong Pham Thien Long, nha dau tu ca nhan, da ban 900.000 cp, giam luong so huu tu 1.077.000 cp (ty le 11,57%) xuong 177.000 cp (ty le 1,9%) va khong con la co dong lon. Giao dich thuc hien ngay 27/8/2018.


Cung ngay ong Pham Huu Bac, nha dau tu ca nhan, da mua 900.000 cp (ty le 9,67%) va tro thanh co dong lon. Truoc giao dich ong Bac khong so huu co phieu nao.


CTCP Co dien Vat tu (CVC): Ba Nguyen Thi Bich Phuong, Uy vien HDQT, da mua 278.697 cp (ty le 12,67%) va tro thanh co dong lon. Giao dich thuc hien ngay 20/8/2018. Truoc giao dich ba Phuong khong so huu co phieu nao.


CTCP Gach ngoi Dong Nai (GND): Ong Nguyen Duc Dung, em ruot ong Nguyen Duc Hoang, Chu tich HDQT, da mua 950.000 cp, nang luong so huu sau giao dich len 960.000 cp (ty le 10,67%) va tro thanh co dong lon. Giao dich thuc hien tu 27/8 den 28/8/2018.


CTCP Harec Dau tu va Thuong mai (HRB): Ong Hoang Quang Thanh, nha dau tu ca nhan, da mua 880.010 cp (ty le 13,88%) va tro thanh co dong lon. Truoc giao dich ong Thanh khong so huu co phieu nao. Giao dich thuc hien ngay 27/8/2018.


Nguyen Phuong


Theo Tri thuc tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000