Xuất khẩu 80 nghìn tấn chè trong 8 tháng đầu năm 2018

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Trong 8 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu chè đạt 80 nghìn tấn, trị giá 131 triệu USD, giảm 11,3% về lượng và giảm 8,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.
Xuất khẩu 80 nghìn tấn chè trong 8 tháng đầu năm 2018

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết lượng chè xuất khẩu trong tháng 8/2018 đạt 12 nghìn tấn, trị giá 20 triệu USD, tăng 1,7% về lượng, nhưng giảm 1,4% về trị giá so với tháng 8/2017. Trong 8 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu chè đạt 80 nghìn tấn, trị giá 131 triệu USD, giảm 11,3% về lượng và giảm 8,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.


Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu chè sang thị trường Pakistan tăng trưởng liên tiếp trong tháng 6 và tháng 7/2018. Tính chung 7 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu chè tới thị trường Pakistan đạt 16.686 tấn, trị giá 37,3 triệu USD, tăng 9,6% về lượng và tăng 7,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. 


Xuất khẩu chè sang Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ, Ả Rập Xê út, Malaysia, Đức, Philippines... cũng tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong khi xuất khẩu sang các thị trường: Nga, Các Tiểu Vương Quốc Ả rập Thống nhất; Ba Lan; Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ lại giảm.


Chè đen là mặt hàng xuất khẩu chính trong 7 tháng đầu năm 2018, tuy nhiên lượng và trị giá xuất khẩu của mặt hàng này giảm mạnh. Chè đen xuất khẩu chủ yếu tới một số thị trường chính đạt khối lượng cao như: Nga, Indonesia, Đài Loan, Mỹ, Iraq, Trung Quốc...


Chè xanh là mặt hàng có lượng xuất khẩu lớn thứ 2. Trong 7 tháng đầu năm 2018, lượng chè xanh xuất khẩu đạt 30,1 nghìn tấn, trị giá 56,1 triệu USD, tăng 7,2% về lượng và tăng 11,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Mặt hàng chè xanh xuất khẩu chủ yếu tới một số thị trường chính với lượng xuất khẩu cao như Pakistan, Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia, Mỹ... Mặt hàng chè Ô Long xuất khẩu giảm mạnh về lượng, nhưng tăng mạnh về trị giá do giá tăng cao.


Trong 7 tháng đầu năm 2018, sản lượng chè đen của các nước sản xuất chè lớn trên thế giới đạt 879.240 tấn, tăng 0,62% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, sản lượng chè đen của Kenya tăng mạnh nhất, đạt 231.000 tấn, tăng 14,98%; Sri Lanka với 157.590 tấn, tăng 1,4%; Malawi đạt 32.200 tấn, tăng 9,9%; Ấn Độ đạt 432.460 tấn, giảm 4,58% so với cùng kỳ năm 2017; Uganda đạt 6.600 tấn, giảm 122,7%; sản lượng chè đen của Bangladesh giảm nhẹ.


Ngọc Anh


Theo Nhịp sống kinh tế


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Xuất khẩu 80 nghìn tấn chè trong 8 tháng đầu năm 2018

Trong 8 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu chè đạt 80 nghìn tấn, trị giá 131 triệu USD, giảm 11,3% về lượng và giảm 8,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.


Xuat khau 80 nghin tan che trong 8 thang dau nam 2018


Trong 8 thang dau nam 2018, xuat khau che dat 80 nghin tan, tri gia 131 trieu USD, giam 11,3% ve luong va giam 8,3% ve tri gia so voi cung ky nam 2017.


Cuc Xuat nhap khau (Bo Cong Thuong) cho biet luong che xuat khau trong thang 8/2018 dat 12 nghin tan, tri gia 20 trieu USD, tang 1,7% ve luong, nhung giam 1,4% ve tri gia so voi thang 8/2017. Trong 8 thang dau nam 2018, xuat khau che dat 80 nghin tan, tri gia 131 trieu USD, giam 11,3% ve luong va giam 8,3% ve tri gia so voi cung ky nam 2017.


Theo tinh toan tu so lieu cua Tong cuc Hai quan, xuat khau che sang thi truong Pakistan tang truong lien tiep trong thang 6 va thang 7/2018. Tinh chung 7 thang dau nam 2018, xuat khau che toi thi truong Pakistan dat 16.686 tan, tri gia 37,3 trieu USD, tang 9,6% ve luong va tang 7,7% ve tri gia so voi cung ky nam 2017. 


Xuat khau che sang Dai Loan, Trung Quoc, My, A Rap Xe ut, Malaysia, Duc, Philippines... cung tang so voi cung ky nam truoc. Trong khi xuat khau sang cac thi truong: Nga, Cac Tieu Vuong Quoc A rap Thong nhat; Ba Lan; Tho Nhi Ky va An Do lai giam.


Che den la mat hang xuat khau chinh trong 7 thang dau nam 2018, tuy nhien luong va tri gia xuat khau cua mat hang nay giam manh. Che den xuat khau chu yeu toi mot so thi truong chinh dat khoi luong cao nhu: Nga, Indonesia, Dai Loan, My, Iraq, Trung Quoc...


Che xanh la mat hang co luong xuat khau lon thu 2. Trong 7 thang dau nam 2018, luong che xanh xuat khau dat 30,1 nghin tan, tri gia 56,1 trieu USD, tang 7,2% ve luong va tang 11,1% ve tri gia so voi cung ky nam 2017. Mat hang che xanh xuat khau chu yeu toi mot so thi truong chinh voi luong xuat khau cao nhu Pakistan, Trung Quoc, Dai Loan, Indonesia, My... Mat hang che O Long xuat khau giam manh ve luong, nhung tang manh ve tri gia do gia tang cao.


Trong 7 thang dau nam 2018, san luong che den cua cac nuoc san xuat che lon tren the gioi dat 879.240 tan, tang 0,62% so voi cung ky nam 2017. Trong do, san luong che den cua Kenya tang manh nhat, dat 231.000 tan, tang 14,98%; Sri Lanka voi 157.590 tan, tang 1,4%; Malawi dat 32.200 tan, tang 9,9%; An Do dat 432.460 tan, giam 4,58% so voi cung ky nam 2017; Uganda dat 6.600 tan, giam 122,7%; san luong che den cua Bangladesh giam nhe.


Ngoc Anh


Theo Nhip song kinh te


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000