VietinBank chi nhánh TP. Hà Nội bán khoản nợ của thời trang NEM

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
VietinBank chi nhánh TP. Hà Nội đang chào bán khoản nợ 110,8 tỷ đồng của thời trang NEM, trong khi đó tài sản đảm bảo là quần, áo, đầm có giá trị tồn kho 33,9 tỷ đồng.
VietinBank chi nhánh TP. Hà Nội bán khoản nợ của thời trang NEM

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam ( VietinBank – mã CTG) chi nhánh TP. Hà Nội đã thông báo bán khoản nợ có tài sản đảm bảo của CTCP Thương mại NEM.


Theo đó, CTCP Thương mại NEM (NEM) có địa chỉ tại 156 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội đã vay tại VietinBank chi nhánh TP. Hà Nội số tiền gần 61 tỷ đồng. Tính đến ngày 22/8/2018, dư nợ của NEM tại ngân hàng này trên 110,8 tỷ đồng, gồm: nợ gốc gần 61 tỷ đồng, lãi trong hạn là 35,3 tỷ đồng, lãi quá hạn là 14,5 tỷ đồng.


Tài sản đảm bảo cho khoản vay là hàng tồn kho luân chuyển (quần, áo, đầm…) của NEM. Tài sản đã được ký hợp đồng thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm. Tại ngày 30/6/2018, giá trị hàng tồn kho của là 33,9 tỷ đồng.


Các cá nhân, tổ chức muốn tham gia mua khoản nợ này liên hệ với VietinBank chi nhánh TP. Hà Nội chậm nhất là đến 17h ngày 07/9/2018.


CTCP Thương mại NEM (NEM) thành lập vào ngày 08/01/2009, do ông Trương Việt Bình làm người đại diện theo pháp luật, với ngành nghề kinh doanh là buôn bán hàng may mặc.


CTCP Thương mại NEM còn có các công ty thành viên, gồm: CTCP Thời trang NEM (thành lập ngày 3/7/2007) và Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại An Thành (thành lập ngày 25/5/2017, ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ hàng may mặc, giày dép, - Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da khác) khi có cùng có Chủ sở hữu/Người đại diện pháp luật là ông Trương Việt Bình.


CTCP Thời trang NEM là đơn vị sở hữu của chuỗi cửa hàng NEM Fashion và đã được Stripe International mua lại vào cuối năm 2017, sau đó thành lập nên Công ty Cổ phần Stripe Việt Nam (11/9/2017), ông Trương Việt Bình vẫn là đại diện theo pháp luật. Hoạt động chính của công ty là hoạt động tư vấn quản lý.


Theo Lan Anh


Bizlive


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

VietinBank chi nhánh TP. Hà Nội bán khoản nợ của thời trang NEM

VietinBank chi nhánh TP. Hà Nội đang chào bán khoản nợ 110,8 tỷ đồng của thời trang NEM, trong khi đó tài sản đảm bảo là quần, áo, đầm có giá trị tồn kho 33,9 tỷ đồng.


VietinBank chi nhanh TP. Ha Noi ban khoan no cua thoi trang NEM


VietinBank chi nhanh TP. Ha Noi dang chao ban khoan no 110,8 ty dong cua thoi trang NEM, trong khi do tai san dam bao la quan, ao, dam co gia tri ton kho 33,9 ty dong.


Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam ( VietinBank – ma CTG) chi nhanh TP. Ha Noi da thong bao ban khoan no co tai san dam bao cua CTCP Thuong mai NEM.


Theo do, CTCP Thuong mai NEM (NEM) co dia chi tai 156 Ba Trieu, quan Hai Ba Trung, TP. Ha Noi da vay tai VietinBank chi nhanh TP. Ha Noi so tien gan 61 ty dong. Tinh den ngay 22/8/2018, du no cua NEM tai ngan hang nay tren 110,8 ty dong, gom: no goc gan 61 ty dong, lai trong han la 35,3 ty dong, lai qua han la 14,5 ty dong.


Tai san dam bao cho khoan vay la hang ton kho luan chuyen (quan, ao, dam…) cua NEM. Tai san da duoc ky hop dong the chap va dang ky giao dich bao dam. Tai ngay 30/6/2018, gia tri hang ton kho cua la 33,9 ty dong.


Cac ca nhan, to chuc muon tham gia mua khoan no nay lien he voi VietinBank chi nhanh TP. Ha Noi cham nhat la den 17h ngay 07/9/2018.


CTCP Thuong mai NEM (NEM) thanh lap vao ngay 08/01/2009, do ong Truong Viet Binh lam nguoi dai dien theo phap luat, voi nganh nghe kinh doanh la buon ban hang may mac.


CTCP Thuong mai NEM con co cac cong ty thanh vien, gom: CTCP Thoi trang NEM (thanh lap ngay 3/7/2007) va Cong ty TNHH Dich vu va Thuong mai An Thanh (thanh lap ngay 25/5/2017, nganh nghe kinh doanh chinh la ban le hang may mac, giay dep, - Ban le cap, tui, vi, hang da khac) khi co cung co Chu so huu/Nguoi dai dien phap luat la ong Truong Viet Binh.


CTCP Thoi trang NEM la don vi so huu cua chuoi cua hang NEM Fashion va da duoc Stripe International mua lai vao cuoi nam 2017, sau do thanh lap nen Cong ty Co phan Stripe Viet Nam (11/9/2017), ong Truong Viet Binh van la dai dien theo phap luat. Hoat dong chinh cua cong ty la hoat dong tu van quan ly.


Theo Lan Anh


Bizlive


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000