PAN Group thông qua phương án phát hành 1.135 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Trước đó PAN Group đang tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành gần 15 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược.
PAN Group thông qua phương án phát hành 1.135 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

HĐQT CTCP Tập đoàn PAN (PAN Group – mã chứng khoán PAN) vừa thông qua phương án phát hành 1.135 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi đợt 1, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh và không phải là nợ thứ cấp của công ty.


Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng PAN Group dự kiến phát hành tối đa 1.135 trái phiếu. Giá phát hành bằng 100% mệnh giá. Trái phiếu có lãi suất cố định, tối đa 6,8%/năm. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 5 năm kể từ ngày phát hành. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 3/2018.


Trước đó, ngày 20/8 vừa qua PAN Group đã gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.


Theo đó PAN Group xin ý kiến cổ đông phát hành 14,86 triệu cổ phần cho đối tác Nhật Bản là Tập đoàn Sojitz – qua đó đưa đối tác Nhật trở thành cổ đông lớn nắm giữ 11% vốn điều lệ của PA Group. Giá chào bán được xá định không thấp hơn 55.000 đồng/cổ phần.


Như vậy với giá tối thiểu trên PAN Group sẽ thu về hơn 817 tỷ đồng nếu chào bán thành công.


Diến biến giá cổ phiếu PAN trong 1 năm gần đây.
Nguyên Phương


Theo Trí thức trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

PAN Group thông qua phương án phát hành 1.135 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

Trước đó PAN Group đang tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành gần 15 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược.


PAN Group thong qua phuong an phat hanh 1.135 ty dong trai phieu khong chuyen doi


Truoc do PAN Group dang to chuc lay y kien co dong bang van ban ve viec phat hanh gan 15 trieu co phieu cho co dong chien luoc.


HDQT CTCP Tap doan PAN (PAN Group – ma chung khoan PAN) vua thong qua phuong an phat hanh 1.135 ty dong trai phieu khong chuyen doi dot 1, khong kem chung quyen, duoc bao lanh va khong phai la no thu cap cua cong ty.


Trai phieu co menh gia 1 ty dong/trai phieu, tuong ung PAN Group du kien phat hanh toi da 1.135 trai phieu. Gia phat hanh bang 100% menh gia. Trai phieu co lai suat co dinh, toi da 6,8%/nam. Trai phieu co ky han toi da 5 nam ke tu ngay phat hanh. Thoi gian phat hanh du kien trong quy 3/2018.


Truoc do, ngay 20/8 vua qua PAN Group da gui tai lieu lay y kien co dong bang van ban ve viec phat hanh co phan rieng le cho nha dau tu chien luoc.


Theo do PAN Group xin y kien co dong phat hanh 14,86 trieu co phan cho doi tac Nhat Ban la Tap doan Sojitz – qua do dua doi tac Nhat tro thanh co dong lon nam giu 11% von dieu le cua PA Group. Gia chao ban duoc xa dinh khong thap hon 55.000 dong/co phan.


Nhu vay voi gia toi thieu tren PAN Group se thu ve hon 817 ty dong neu chao ban thanh cong.


Dien bien gia co phieu PAN trong 1 nam gan day.
Nguyen Phuong


Theo Tri thuc tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000