PAN lên kế hoạch phát hành 20 triệu cổ phiếu thưởng, tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền mặt

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Tại thời điểm này, PAN có khoản thặng dư lên tới 669 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ của công ty (404 tỷ đồng).
PAN lên kế hoạch phát hành 20 triệu cổ phiếu thưởng, tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền mặt

Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình (PAN) công bố nghị quyết HĐQT ngày 11/8/2014.

HĐQT công ty đã thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2014 cho cổ đông với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. Ngày chốt danh sách cổ đông và thanh toán cổ tức dự kiến 29/8 và 15/9/2014.

Ngoài ra, PAN cũng lên kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) với số lượng gần 20,2 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ phát hành 50%. Ngồn vốn phát hành là thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm cuối năm 2013. Tại thời điểm này, PAN có khoản thặng dư lên tới 669 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ của công ty (404 tỷ đồng).

Thời gian chia cổ phiếu thưởng dự kiến trong quý 3 năm nay.

Công bố thông tin

Minh ThưTheo Trí Thức Trẻ/HSX


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

PAN lên kế hoạch phát hành 20 triệu cổ phiếu thưởng, tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền mặt

Tại thời điểm này, PAN có khoản thặng dư lên tới 669 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ của công ty (404 tỷ đồng).


PAN len ke hoach phat hanh 20 trieu co phieu thuong, tam ung co tuc 10% bang tien mat


Tai thoi diem nay, PAN co khoan thang du len toi 669 ty dong, vuot von dieu le cua cong ty (404 ty dong).


Cong ty co phan Xuyen Thai Binh (PAN) cong bo nghi quyet HDQT ngay 11/8/2014.

HDQT cong ty da thong qua viec tam ung co tuc nam 2014 cho co dong voi ty le 10% bang tien mat. Ngay chot danh sach co dong va thanh toan co tuc du kien 29/8 va 15/9/2014.

Ngoai ra, PAN cung len ke hoach phat hanh co phieu tang von co phan tu nguon von chu so huu (co phieu thuong) voi so luong gan 20,2 trieu don vi, tuong duong ty le phat hanh 50%. Ngon von phat hanh la thang du von co phan tai thoi diem cuoi nam 2013. Tai thoi diem nay, PAN co khoan thang du len toi 669 ty dong, vuot von dieu le cua cong ty (404 ty dong).

Thoi gian chia co phieu thuong du kien trong quy 3 nam nay.

Cong bo thong tin

Minh ThuTheo Tri Thuc Tre/HSX


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000