Nhựa Đông Á: Doanh thu tăng 13%, lãi 6 tháng vẫn giảm nhẹ so với cùng kỳ

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Biên lãi gộp cả kỳ quý 2 và 6 tháng đầu năm đều thấp hơn cùng kỳ năm ngoái nên lợi nhuận gộp của Nhựa Đông Á giảm nhẹ dù doanh thu tăng trưởng khá tốt.
Nhựa Đông Á: Doanh thu tăng 13%, lãi 6 tháng vẫn giảm nhẹ so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) công bố báo cáo tài chính quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014.


Doanh thu thuần quý 2 tăng 14% và bình quân 6 tháng tăng 13% so với cùng kỳ lên 528,5 tỷ đồng. Biên lãi gộp cả kỳ quý 2 và 6 tháng đầu năm đều thấp hơn cùng kỳ năm ngoái nên lợi nhuận gộp của Nhựa Đông Á giảm nhẹ dù doanh thu tăng trưởng khá tốt.


Tiết kiệm được chi phí tài chính, chi phí bán hàng cùng với việc chi phí thuế giảm nên DAG đạt lãi sau thuế 8,85 tỷ đồng quý 2, tăng 16% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng công ty lãi 13,43 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 6 tháng đầu năm ngoái.


 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2014


Thanh HiênTheo Trí Thức Trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Nhựa Đông Á: Doanh thu tăng 13%, lãi 6 tháng vẫn giảm nhẹ so với cùng kỳ

Biên lãi gộp cả kỳ quý 2 và 6 tháng đầu năm đều thấp hơn cùng kỳ năm ngoái nên lợi nhuận gộp của Nhựa Đông Á giảm nhẹ dù doanh thu tăng trưởng khá tốt.


Nhua Dong A: Doanh thu tang 13%, lai 6 thang van giam nhe so voi cung ky


Bien lai gop ca ky quy 2 va 6 thang dau nam deu thap hon cung ky nam ngoai nen loi nhuan gop cua Nhua Dong A giam nhe du doanh thu tang truong kha tot.


Cong ty Co phan Tap doan Nhua Dong A (DAG) cong bo bao cao tai chinh quy 2 va 6 thang dau nam 2014.


Doanh thu thuan quy 2 tang 14% va binh quan 6 thang tang 13% so voi cung ky len 528,5 ty dong. Bien lai gop ca ky quy 2 va 6 thang dau nam deu thap hon cung ky nam ngoai nen loi nhuan gop cua Nhua Dong A giam nhe du doanh thu tang truong kha tot.


Tiet kiem duoc chi phi tai chinh, chi phi ban hang cung voi viec chi phi thue giam nen DAG dat lai sau thue 8,85 ty dong quy 2, tang 16% so voi cung ky. Luy ke 6 thang cong ty lai 13,43 ty dong, giam nhe so voi 6 thang dau nam ngoai.


 Bao cao tai chinh hop nhat quy 2/2014


Thanh HienTheo Tri Thuc Tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000