Nhóm Dragon Capital nâng lượng đăng ký bán lên 11,4 triệu cổ phiếu Vinamilk

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Thông báo này thay thế thông báo đăng ký bán ra tổng cộng 9,5 triệu cổ phiếu VNM vào ngày 11/8/2014.
Nhóm Dragon Capital nâng lượng đăng ký bán lên 11,4 triệu cổ phiếu Vinamilk

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk - VNM) công bố thông tin giao dịch của nhóm cổ đông liên quan đến công ty quản lý Dragon Capital.


Theo đó, 2 đơn vị đầu tư trực thuộc Dragon Capital là Amersham Industries Limited, Vietnam Enterprise Investments Limited cùng tổ chức có liên quan là Norges Bank đăng ký bán ra tổng cộng 11,4 triệu cổ phiếu. Trước đó, trong thông báo ngày 10/8/2014, các tổ chức nói trên cũng đăng ký bán ra tổng cộng 9,5 triệu cổ phiếu VNM.


Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/8-12/9. Chi tiết như sau:


- Amersham Industries Limited đăng ký bán 4,8 triệu cổ phiếu. Nếu thành công, Amersham sẽ nắm giữ 7,22 triệu cổ phiếu VNM.


- Norges Bank đăng ký bán 1,2 triệu cổ phiếu, nếu thành công sẽ nắm giữ 3,3 triệu cổ phiếu VNM.


- Vietnam Enterprise Investments Limited cũng đăng ký bán 5,4 triệu cổ phiếu, giảm số lượng cổ phiếu VNM nắm giữ từ 14,11 triệu đơn vị xuống còn 8,7 triệu đơn vị.


Trước khi thực hiện giao dịch, ba tổ chức trên nắm giữ tổng cộng 30,6 triệu cổ phiếu. Tính theo thị giá hiện tại của cổ phiếu Vinamilk thì số cổ phiếu này có trị giá gần 4.200 tỷ đồng ("200 triệu USD), trong đó, lượng đăng ký bán có giá trị gần 1.600 tỷ đồng.


Ngày mai, 13/8, là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5:1 và nhận cổ tức tiền mặt 20% của Vinamilk.>>  3 tổ chức đăng ký bán thỏa thuận 9,5 triệu cổ phiếu Vinamilk

Minh ThưTheo Trí Thức Trẻ/HSX


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Nhóm Dragon Capital nâng lượng đăng ký bán lên 11,4 triệu cổ phiếu Vinamilk

Thông báo này thay thế thông báo đăng ký bán ra tổng cộng 9,5 triệu cổ phiếu VNM vào ngày 11/8/2014.


Nhom Dragon Capital nang luong dang ky ban len 11,4 trieu co phieu Vinamilk


Thong bao nay thay the thong bao dang ky ban ra tong cong 9,5 trieu co phieu VNM vao ngay 11/8/2014.


Cong ty co phan Sua Viet Nam (Vinamilk - VNM) cong bo thong tin giao dich cua nhom co dong lien quan den cong ty quan ly Dragon Capital.


Theo do, 2 don vi dau tu truc thuoc Dragon Capital la Amersham Industries Limited, Vietnam Enterprise Investments Limited cung to chuc co lien quan la Norges Bank dang ky ban ra tong cong 11,4 trieu co phieu. Truoc do, trong thong bao ngay 10/8/2014, cac to chuc noi tren cung dang ky ban ra tong cong 9,5 trieu co phieu VNM.


Giao dich du kien thuc hien tu 14/8-12/9. Chi tiet nhu sau:


- Amersham Industries Limited dang ky ban 4,8 trieu co phieu. Neu thanh cong, Amersham se nam giu 7,22 trieu co phieu VNM.


- Norges Bank dang ky ban 1,2 trieu co phieu, neu thanh cong se nam giu 3,3 trieu co phieu VNM.


- Vietnam Enterprise Investments Limited cung dang ky ban 5,4 trieu co phieu, giam so luong co phieu VNM nam giu tu 14,11 trieu don vi xuong con 8,7 trieu don vi.


Truoc khi thuc hien giao dich, ba to chuc tren nam giu tong cong 30,6 trieu co phieu. Tinh theo thi gia hien tai cua co phieu Vinamilk thi so co phieu nay co tri gia gan 4.200 ty dong ("200 trieu USD), trong do, luong dang ky ban co gia tri gan 1.600 ty dong.


Ngay mai, 13/8, la ngay giao dich khong huong quyen nhan co phieu thuong ty le 5:1 va nhan co tuc tien mat 20% cua Vinamilk.>>  3 to chuc dang ky ban thoa thuan 9,5 trieu co phieu Vinamilk

Minh ThuTheo Tri Thuc Tre/HSX


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000