Nhựa Bình Minh: 6 tháng LNST đạt 192 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Riêng quý 2/2014 BMP lãi ròng 108,8 tỷ đồng giảm 6,2% so với quý 2/2013 tương đương EPS đạt 2.393 đ/CP.
Nhựa Bình Minh: 6 tháng LNST đạt 192 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã CK: BMP) công bố BCTC hợp nhất quý 2/2014.


Theo đó, doanh thu thuần đạt 618,5 tỷ đồng tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm ngoái; Tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần cao hơn cùng kỳ nên lợi nhuận gộp đạt 176,2 tỷ đồng giảm gần 1% so với quý 2/2013.


Trong kỳ doanh thu tài chính biến động giảm không đáng kể đạt 7,35 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí tài chính tăng cao gấp hơn 6 lần so với cùng kỳ lên 5,43 tỷ đồng chủ yếu là do phát sinh khoản 4,84 tỷ đồng tiền chiết khấu thanh toán của công ty mẹ, chi phí bán hàng cũng tăng thêm 45,8% nên kết quả BMP lãi ròng 108,8 tỷ đồng giảm 6,2% so với quý 2/2013 tương đương EPS đạt 2.393 đ/CP.


Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014 doanh thu thuần đạt 1.119,8 tỷ đồng tăng 8,8%; LNST đạt 192,34 tỷ đồng giảm nhẹ gần 2% so với cùng kỳ 2013 tương đương EPS đạt 4.229 đ/CP.


Được biết năm 2014, BMP lên kế hoạch doanh thu 2.200 tỷ đồng và LNTT 500 tỷ đồng. Như vậy với kế hoạch này kết thúc nửa đầu năm 2014 công ty đã hoàn thành được 49,24% kế hoạch LNTT.


Nhựa Bình Minh: 6 tháng LNST đạt 192 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ (1)


Trần DũngTheo Trí Thức Trẻ/HSX

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Nhựa Bình Minh: 6 tháng LNST đạt 192 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ

Riêng quý 2/2014 BMP lãi ròng 108,8 tỷ đồng giảm 6,2% so với quý 2/2013 tương đương EPS đạt 2.393 đ/CP.


Nhua Binh Minh: 6 thang LNST dat 192 ty dong, giam nhe so voi cung ky


Rieng quy 2/2014 BMP lai rong 108,8 ty dong giam 6,2% so voi quy 2/2013 tuong duong EPS dat 2.393 d/CP.


Cong ty Co phan Nhua Binh Minh (ma CK: BMP) cong bo BCTC hop nhat quy 2/2014.


Theo do, doanh thu thuan dat 618,5 ty dong tang nhe 4% so voi cung ky nam ngoai; Ty trong gia von hang ban trong doanh thu thuan cao hon cung ky nen loi nhuan gop dat 176,2 ty dong giam gan 1% so voi quy 2/2013.


Trong ky doanh thu tai chinh bien dong giam khong dang ke dat 7,35 ty dong, tuy nhien chi phi tai chinh tang cao gap hon 6 lan so voi cung ky len 5,43 ty dong chu yeu la do phat sinh khoan 4,84 ty dong tien chiet khau thanh toan cua cong ty me, chi phi ban hang cung tang them 45,8% nen ket qua BMP lai rong 108,8 ty dong giam 6,2% so voi quy 2/2013 tuong duong EPS dat 2.393 d/CP.


Luy ke 6 thang dau nam 2014 doanh thu thuan dat 1.119,8 ty dong tang 8,8%; LNST dat 192,34 ty dong giam nhe gan 2% so voi cung ky 2013 tuong duong EPS dat 4.229 d/CP.


Duoc biet nam 2014, BMP len ke hoach doanh thu 2.200 ty dong va LNTT 500 ty dong. Nhu vay voi ke hoach nay ket thuc nua dau nam 2014 cong ty da hoan thanh duoc 49,24% ke hoach LNTT.


Nhua Binh Minh: 6 thang LNST dat 192 ty dong, giam nhe so voi cung ky (1)


Tran DungTheo Tri Thuc Tre/HSX

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000