Công ty mẹ Đức Long Gia Lai lãi ròng 18,6 tỷ đồng 6 tháng đầu năm

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Cơ cấu doanh thu quý 2/2014 so với cùng kỳ có biến chuyển rõ rệt.
Công ty mẹ Đức Long Gia Lai lãi ròng 18,6 tỷ đồng 6 tháng đầu năm

Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014 của riêng công ty mẹ.

Doanh thu thuần riêng quý 2/2014 củ DLG đạt 226 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ 2013. Tuy nhiên, tỷ trọng giá vốn/doanh thu thuần tăng khiến lãi gộp của công ty chỉ còn gần 15 tỷ đồng, bằng một nửa con số quý 2/2013. Cơ cấu doanh thu quý 2/2014 so với cùng kỳ có biến chuyển rõ rệt. Cụ thể như sau:

Công ty mẹ Đức Long Gia Lai lãi ròng 18,6 tỷ đồng 6 tháng đầu năm (1)

Nhờ cải thiện chi phí tài chính, từ 46,7 tỷ đồng xuống còn 30,5 tỷ đồng, kết quả quý 2 DLG lãi ròng 3 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, công ty mẹ DLG báo lãi 18,7 tỷ đồng, tăng vượt trội so với con số 2,5 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2013.

Tuy nhiên, so với quy mô vốn điều lệ gần 700 tỷ đồng, lợi nhuận thu được của DLG là tương đối khiêm tốn.

Được biết, do thoái vốn khỏi công ty con là CTCP Dịch vụ công cộng Đức Long Bảo Lộc và một số công ty con khác có lãi trong 6 tháng đầu năm, DLG được hoàn nhập dự phòng số tiền hơn 6 tỷ đồng, chi phí tài chính quý 2 vì vậy giảm mạnh so với cùng kỳ.

Minh ThưTheo Trí Thức Trẻ/HSX


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Công ty mẹ Đức Long Gia Lai lãi ròng 18,6 tỷ đồng 6 tháng đầu năm

Cơ cấu doanh thu quý 2/2014 so với cùng kỳ có biến chuyển rõ rệt.


Cong ty me Duc Long Gia Lai lai rong 18,6 ty dong 6 thang dau nam


Co cau doanh thu quy 2/2014 so voi cung ky co bien chuyen ro ret.


Cong ty co phan Tap doan Duc Long Gia Lai (DLG) cong bo ket qua kinh doanh quy 2 va 6 thang dau nam 2014 cua rieng cong ty me.

Doanh thu thuan rieng quy 2/2014 cu DLG dat 226 ty dong, tang 15,3% so voi cung ky 2013. Tuy nhien, ty trong gia von/doanh thu thuan tang khien lai gop cua cong ty chi con gan 15 ty dong, bang mot nua con so quy 2/2013. Co cau doanh thu quy 2/2014 so voi cung ky co bien chuyen ro ret. Cu the nhu sau:

Cong ty me Duc Long Gia Lai lai rong 18,6 ty dong 6 thang dau nam (1)

Nho cai thien chi phi tai chinh, tu 46,7 ty dong xuong con 30,5 ty dong, ket qua quy 2 DLG lai rong 3 ty dong, tang 25% so voi cung ky nam truoc. Luy ke 6 thang, cong ty me DLG bao lai 18,7 ty dong, tang vuot troi so voi con so 2,5 ty dong 6 thang dau nam 2013.

Tuy nhien, so voi quy mo von dieu le gan 700 ty dong, loi nhuan thu duoc cua DLG la tuong doi khiem ton.

Duoc biet, do thoai von khoi cong ty con la CTCP Dich vu cong cong Duc Long Bao Loc va mot so cong ty con khac co lai trong 6 thang dau nam, DLG duoc hoan nhap du phong so tien hon 6 ty dong, chi phi tai chinh quy 2 vi vay giam manh so voi cung ky.

Minh ThuTheo Tri Thuc Tre/HSX


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000