IDI: Chứng khoán MB thoái vốn bất thành

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Chứng khoán MB chỉ bán được 554 nghìn cổ phiếu trên tổng số 5,8 triệu cổ phiếu đăng ký bán.
IDI: Chứng khoán MB thoái vốn bất thành

Công ty cổ phần chứng khoán MB (MBS) công bố thông tin giao dịch cổ phiếu IDI của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I.

Đăng ký bán toàn bộ số lượng cổ phiếu IDI mà MBS đang nắm giữ (5.756.370 đơn vị) từ 10/7 đến 8/8/2014 nhưng MBS chỉ bán được một phần nhỏ 554.000 đơn vị bằng giao dịch thỏa thuận, khớp lệnh. Nguyên nhân do giá chưa đạt kỳ vọng.

Bà Nguyễn Thùy Dương, đồng thời là thành viên HĐQT tại MBS và IDI. Cá nhân bà Dương không nắm giữ cổ phiếu IDI.

Quý 2/2014, nhờ chuyển nhượng bất động sản, IDI đạt lợi nhuận vượt trội, nâng LNST 6 tháng lên 60 tỷ đồng, tăng 167% so với cùng kỳ 2013.

Minh Thư

Theo Trí Thức Trẻ/HSX


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

IDI: Chứng khoán MB thoái vốn bất thành

Chứng khoán MB chỉ bán được 554 nghìn cổ phiếu trên tổng số 5,8 triệu cổ phiếu đăng ký bán.


IDI: Chung khoan MB thoai von bat thanh


Chung khoan MB chi ban duoc 554 nghin co phieu tren tong so 5,8 trieu co phieu dang ky ban.


Cong ty co phan chung khoan MB (MBS) cong bo thong tin giao dich co phieu IDI cua Cong ty co phan Dau tu va Phat trien Da quoc gia I.D.I.

Dang ky ban toan bo so luong co phieu IDI ma MBS dang nam giu (5.756.370 don vi) tu 10/7 den 8/8/2014 nhung MBS chi ban duoc mot phan nho 554.000 don vi bang giao dich thoa thuan, khop lenh. Nguyen nhan do gia chua dat ky vong.

Ba Nguyen Thuy Duong, dong thoi la thanh vien HDQT tai MBS va IDI. Ca nhan ba Duong khong nam giu co phieu IDI.

Quy 2/2014, nho chuyen nhuong bat dong san, IDI dat loi nhuan vuot troi, nang LNST 6 thang len 60 ty dong, tang 167% so voi cung ky 2013.

Minh Thu

Theo Tri Thuc Tre/HSX


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000