Nhựa Đông Á chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 10%

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng cổ tức.
Nhựa Đông Á chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 10%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:


- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG)


- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2014


Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền


- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)


- Thời gian thực hiện: 05/09/2014


- Địa điểm thực hiện:


+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.


+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 05/09/2014 và phải xuất trình chứng minh nhân dân khi nhận cổ tức.Theo Trí Thức Trẻ/VSD

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Nhựa Đông Á chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 10%

01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng cổ tức.


Nhua Dong A chot quyen tra co tuc bang tien 10%


01 co phieu duoc nhan 1.000 dong co tuc.


Trung tam Luu ky Chung khoan Viet Nam (VSD) thong bao ve ngay dang ky cuoi cung nhu sau:


- To chuc dang ky: Cong ty co phan Tap doan Nhua Dong A (DAG)


- Ngày dang ký cuói cùng: 22/08/2014


Ly do va muc dich: Chi tra co tuc nam 2013 bang tien


- Ty le thuc hien: 10%/co phieu (01 co phieu duoc nhan 1.000 dong)


- Thoi gian thuc hien: 05/09/2014


- Dia diem thuc hien:


+ Doi voi chung khoan luu ky: Nguoi so huu lam thu tuc nhan co tuc tai cac Thanh vien noi mo tai khoan luu ky.


+ Doi voi chung khoan chua luu ky: Nguoi so huu lam thu tuc nhan co tuc tai Van phong Cong ty (vao cac ngay lam viec trong tuan) tu ngay 05/09/2014 va phai xuat trinh chung minh nhan dan khi nhan co tuc.Theo Tri Thuc Tre/VSD

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000