Casumina rút vốn khỏi Tân Thuận Việt, thu về trên 46 tỷ đồng

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Theo đúng kế hoạch, Casumina đã hoàn tất thoái vốn tại Tân Thuận Việt với số lượng cổ phiếu chuyển nhượng 4 triệu đơn vị, giá chuyển nhượng 46,3 tỷ đồng.
Casumina rút vốn khỏi Tân Thuận Việt, thu về trên 46 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (CSM - Casumina) công bố kết quả thoái vốn tại CTCP Địa ốc Tân Thuận Việt.


Theo đúng kế hoạch, Casumina đã hoàn tất thoái vốn tại Tân Thuận Việt với số lượng cổ phiếu chuyển nhượng 4 triệu đơn vị, giá chuyển nhượng 46,3 tỷ đồng.


Nghị quyết HĐQT ngày 27/5/2014 của Casumina chỉ rõ công ty sẽ thoái vốn bằng cách ưu tiên chuyển nhượng vốn cho các đối tác khác thuộc liên doanh. 


Được biết, CSM vừa đề ra kế hoạch doanh thu và lợi nhuận quý 3 năm 2014 lần lượt 850 tỷ đồng và 90 tỷ đồng, sau 9 tháng hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận cả năm.Theo Trí Thức Trẻ/HSX

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Casumina rút vốn khỏi Tân Thuận Việt, thu về trên 46 tỷ đồng

Theo đúng kế hoạch, Casumina đã hoàn tất thoái vốn tại Tân Thuận Việt với số lượng cổ phiếu chuyển nhượng 4 triệu đơn vị, giá chuyển nhượng 46,3 tỷ đồng.


Casumina rut von khoi Tan Thuan Viet, thu ve tren 46 ty dong


Theo dung ke hoach, Casumina da hoan tat thoai von tai Tan Thuan Viet voi so luong co phieu chuyen nhuong 4 trieu don vi, gia chuyen nhuong 46,3 ty dong.


Cong ty Co phan Cong nghiep Cao su Mien Nam (CSM - Casumina) cong bo ket qua thoai von tai CTCP Dia oc Tan Thuan Viet.


Theo dung ke hoach, Casumina da hoan tat thoai von tai Tan Thuan Viet voi so luong co phieu chuyen nhuong 4 trieu don vi, gia chuyen nhuong 46,3 ty dong.


Nghi quyet HDQT ngay 27/5/2014 cua Casumina chi ro cong ty se thoai von bang cach uu tien chuyen nhuong von cho cac doi tac khac thuoc lien doanh. 


Duoc biet, CSM vua de ra ke hoach doanh thu va loi nhuan quy 3 nam 2014 lan luot 850 ty dong va 90 ty dong, sau 9 thang hoan thanh vuot muc ke hoach loi nhuan ca nam.Theo Tri Thuc Tre/HSX

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000