VMD, RAL: Lên kế hoạch chia cổ tức 2013

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
RAL vừa thông qua phương án thanh toán thêm 5% cổ tức đợt 2 năm 2013 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 với tỷ lệ 15%, tổng cộng 20% bằng tiền mặt.
VMD, RAL: Lên kế hoạch chia cổ tức 2013

Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD) công bố nghị quyết HĐQT ngày 7/8/2014.


Theo đó, HĐQT công ty thông qua việc chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%. Tổng số tiền cổ tức chi trả cho cổ đông gần 17 tỷ đồng, tương đương 78% LNST năm 2013.


HĐQT Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (RAL) cũng vừa thông qua phương án thanh toán thêm 5% cổ tức đợt 2 năm 2013 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 với tỷ lệ 15%, tổng cộng 20% bằng tiền mặt.


Được biết, cổ tức năm 2013 của RAL đã được công ty tạm ứng 2 lần bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%/lần. ĐHCĐ thường niên 2014 đã thông qua tỷ lệ chi trr cổ tức năm 2013 ở mức 35%, tăng 5% so với dự định trước đó.


Cổ tức 2014 được ĐHCĐ dự kién chia với tỷ lệ 30% bằng tiền mặt.


Minh ThưTheo Trí Thức Trẻ

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

VMD, RAL: Lên kế hoạch chia cổ tức 2013

RAL vừa thông qua phương án thanh toán thêm 5% cổ tức đợt 2 năm 2013 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 với tỷ lệ 15%, tổng cộng 20% bằng tiền mặt.


VMD, RAL: Len ke hoach chia co tuc 2013


RAL vua thong qua phuong an thanh toan them 5% co tuc dot 2 nam 2013 va tam ung co tuc dot 1 nam 2014 voi ty le 15%, tong cong 20% bang tien mat.


Cong ty co phan Y Duoc pham Vimedimex (VMD) cong bo nghi quyet HDQT ngay 7/8/2014.


Theo do, HDQT cong ty thong qua viec chi tra co tuc nam 2013 bang tien mat voi ty le 20%. Tong so tien co tuc chi tra cho co dong gan 17 ty dong, tuong duong 78% LNST nam 2013.


HDQT Cong ty co phan bong den phich nuoc Rang Dong (RAL) cung vua thong qua phuong an thanh toan them 5% co tuc dot 2 nam 2013 va tam ung co tuc dot 1 nam 2014 voi ty le 15%, tong cong 20% bang tien mat.


Duoc biet, co tuc nam 2013 cua RAL da duoc cong ty tam ung 2 lan bang tien mat voi ty le 15%/lan. DHCD thuong nien 2014 da thong qua ty le chi trr co tuc nam 2013 o muc 35%, tang 5% so voi du dinh truoc do.


Co tuc 2014 duoc DHCD du kien chia voi ty le 30% bang tien mat.


Minh ThuTheo Tri Thuc Tre

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000