Cao su Đồng Phú: Giá bán cao su tháng 7 còn 40,8 triệu đồng/tấn, lãi gộp 31 tỷ đồng

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Lũy kế 7 tháng, PHR lãi gộp 122 tỷ đồng, tương đương 55,2% cùng kỳ năm ngoái, thực hiện 49,1% kế hoạch năm.
Cao su Đồng Phú: Giá bán cao su tháng 7 còn 40,8 triệu đồng/tấn, lãi gộp 31 tỷ đồng

Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú (PHR) báo cáo tình hình kinh doanh tháng 7 năm 2014 và 7 tháng đầu năm.

Trong riêng tháng 7, sản lượng cao su thực hiện của PHR đạt 2.252 tấn, nâng sản lượng 7 tháng lên 8.835 tấn, trong đó trên 6.800 tấn là cao su khai thác.

Trong tháng 7, giá bán cao su bình quân của PHR tiếp tục sụt giảm, chỉ còn 40,6 triệu đồng/tấn. Trong khi đó, giá bán cao su bình quân 6 tháng đầu năm của công ty đạt 43,6 triệu đồng/tấn, vẫn thấp hơn mức khiêm tốn 45 triệu đồng/tấn mà PHR dự kiến.

Doanh thu tiêu thụ cao su và dịch vụ tháng 7 của công ty đạt 96,5 tỷ đồng, lãi gộp đạt 31 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng, PHR lãi gộp 122 tỷ đồng, tương đương 55,2% cùng kỳ năm ngoái, thực hiện 49,1% kế hoạch năm.

Được biết, 6 tháng đầu năm 2014, PHR lãi ròng 74,5 tỷ đồng, bằng một nửa cùng kỳ, một phần do giá cao su sụt giảm sâu hơn mức kỳ vọng.

Minh ThưTheo Trí Thức Trẻ/DPR


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Cao su Đồng Phú: Giá bán cao su tháng 7 còn 40,8 triệu đồng/tấn, lãi gộp 31 tỷ đồng

Lũy kế 7 tháng, PHR lãi gộp 122 tỷ đồng, tương đương 55,2% cùng kỳ năm ngoái, thực hiện 49,1% kế hoạch năm.


Cao su Dong Phu: Gia ban cao su thang 7 con 40,8 trieu dong/tan, lai gop 31 ty dong


Luy ke 7 thang, PHR lai gop 122 ty dong, tuong duong 55,2% cung ky nam ngoai, thuc hien 49,1% ke hoach nam.


Cong ty co phan Cao su Dong Phu (PHR) bao cao tinh hinh kinh doanh thang 7 nam 2014 va 7 thang dau nam.

Trong rieng thang 7, san luong cao su thuc hien cua PHR dat 2.252 tan, nang san luong 7 thang len 8.835 tan, trong do tren 6.800 tan la cao su khai thac.

Trong thang 7, gia ban cao su binh quan cua PHR tiep tuc sut giam, chi con 40,6 trieu dong/tan. Trong khi do, gia ban cao su binh quan 6 thang dau nam cua cong ty dat 43,6 trieu dong/tan, van thap hon muc khiem ton 45 trieu dong/tan ma PHR du kien.

Doanh thu tieu thu cao su va dich vu thang 7 cua cong ty dat 96,5 ty dong, lai gop dat 31 ty dong. Luy ke 7 thang, PHR lai gop 122 ty dong, tuong duong 55,2% cung ky nam ngoai, thuc hien 49,1% ke hoach nam.

Duoc biet, 6 thang dau nam 2014, PHR lai rong 74,5 ty dong, bang mot nua cung ky, mot phan do gia cao su sut giam sau hon muc ky vong.

Minh ThuTheo Tri Thuc Tre/DPR


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000