Dược phẩm Bến Tre chốt quyền thưởng cổ phiếu 3:4 và cổ tức bằng tiền 10%

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Thời gian thực hiện trả cổ tức bằng tiền là: 15/09/2014.
Dược phẩm Bến Tre chốt quyền thưởng cổ phiếu 3:4 và cổ tức bằng tiền 10%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Viêt Nam – CN.TP.HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:


- Tổ chức đăng ký: CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT)


- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2014


1/ Chi trả cổ tức lần 01 năm 2014 bằng tiền mặt.


Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (1.000 đồng/ cổ phiếu).


Thời gian thực hiện: 15/09/2014.


2/ Phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (thưởng cổ phiếu):


Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): 3:4 (Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cứ 03 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu được nhận thêm 04 cổ phiếu mới).


Địa điểm thực hiện:


a/ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức, cổ phiếu phát hành thêm tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.


b/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức, cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre và xuất trình CMND.Theo Trí Thức Trẻ/VSD

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Dược phẩm Bến Tre chốt quyền thưởng cổ phiếu 3:4 và cổ tức bằng tiền 10%

Thời gian thực hiện trả cổ tức bằng tiền là: 15/09/2014.


Duoc pham Ben Tre chot quyen thuong co phieu 3:4 va co tuc bang tien 10%


Thoi gian thuc hien tra co tuc bang tien la: 15/09/2014.


Trung tam Luu ky Chung khoan Viet Nam – CN.TP.HCM (CNVSD) thong bao ve ngay dang ky cuoi cung nhu sau:


- To chuc dang ky: CTCP Duoc pham Ben Tre (DBT)


- Ngày dang ký cuói cùng: 22/08/2014


1/ Chi tra co tuc lan 01 nam 2014 bang tien mat.


Ty le thuc hien: 10%/menh gia (1.000 dong/ co phieu).


Thoi gian thuc hien: 15/09/2014.


2/ Phat hanh tang von dieu le tu nguon von chu so huu (thuong co phieu):


Ty le phat hanh (so luong co phieu du kien phat hanh/tong so co phieu): 3:4 (Cu mot co dong so huu 01 co phan duoc nhan 01 quyen nhan co phieu phat hanh them tu nguon von chu so huu. Cu 03 quyen nhan co phieu phat hanh them tu nguon von chu so huu duoc nhan them 04 co phieu moi).


Dia diem thuc hien:


a/ Doi voi chung khoan da luu ky : Nguoi so huu chung khoan nhan co tuc, co phieu phat hanh them tai cac thanh vien luu ky noi mo tai khoan.


b/ Doi voi chung khoan chua luu ky : Nguoi so huu chung khoan lam thu tuc nhan co tuc, co phieu phat hanh them tai Cong ty Co phan Duoc pham Ben Tre va xuat trinh CMND.Theo Tri Thuc Tre/VSD

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000