DIG chốt quyền phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100:25

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới.
DIG chốt quyền phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100:25

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:


- Tổ chức đăng ký: Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIG)


- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2014


- Lý do và mục đích: Phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư từ nguồn vốn chủ sở hữu.


- Tỷ lệ thực hiện: 100:25 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới).


- Địa điểm thực hiện:


a/ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.


b/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại tại DIC Corp.Theo Trí Thức Trẻ/VSD

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

DIG chốt quyền phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100:25

Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới.


DIG chot quyen phat hanh co phieu thuong ty le 100:25


Nguoi so huu 100 co phieu duoc nhan 25 co phieu moi.


Trung tam Luu ky Chung khoan Viet Nam – chi nhanh TP.Ho Chi Minh (CNVSD) thong bao ve ngay dang ky cuoi cung nhu sau:


- To chuc dang ky: Tong cong ty co phan Dau tu phat trien xay dung (DIG)


- Ngày dang ký cuói cùng: 22/08/2014


- Ly do va muc dich: Phat hanh de tang von dieu le tu nguon thang du tu nguon von chu so huu.


- Ty le thuc hien: 100:25 (nguoi so huu 100 co phieu duoc nhan 25 co phieu moi).


- Dia diem thuc hien:


a/ Doi voi chung khoan da luu ky : Nguoi so huu chung khoan nhan co phieu thuong tai cac thanh vien luu ky noi mo tai khoan.


b/ Doi voi chung khoan chua luu ky : Nguoi so huu chung khoan lam thu tuc nhan co phieu thuong tai tai DIC Corp.Theo Tri Thuc Tre/VSD

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000