3 tổ chức đăng ký bán thỏa thuận 9,5 triệu cổ phiếu Vinamilk

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Tất cả các giao dịch nói trên dự kiến thực hiện thỏa thuận từ 13/8 đến 11/9/2014, mục đích giao dịch là cơ cấu danh mục đầu tư.
3 tổ chức đăng ký bán thỏa thuận 9,5 triệu cổ phiếu Vinamilk

Công ty cổ phần sữa Việt  Nam (Vinamilk - VNM) công bố thông tin giao dịch của các cổ đông tổ chức.

Amersham Industries Limited (British Virgin Islands) đăng ký bán 4 triệu cổ phiếu nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Hiện tại Amersham đang nắm giữ trên 12 triệu cổ phiếu VNM, tương đương 1,44% số lượng cổ phiếu lưu hành của Vinamilk.

Norges Bank, tổ chức đang nắm giữ gần 4,5 triệu cổ phần VNM cũng đăng ký bán ra 1 triệu cổ phiếu công ty này. Nếu thành công, Norges Bank sẽ nắm giữ 3,5 triệu cổ phiếu Vinamilk, tương đương 0,42% số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty.

Bên cạnh đó, Vietnam Enterprise Investments Limited cũng đăng ký bán 4,5 triệu cổ phiếu VNM. Hiện Vietnam Enterprise Investments đang nắm giữ 14,1 triệu cổ phiếu VNM. Nếu thành công, Vietnam Enterprise Investments sẽ nắm giữ 9,6 triệu cổ phần, tương đương 1,15% số lượng cổ phiếu lưu hành của VNM.

Tất cả các giao dịch nói trên dự kiến thực hiện thỏa thuận từ 13/8 đến 11/9/2014, mục đích giao dịch là cơ cấu danh mục đầu tư. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán ra là 9,5 triệu đơn vị. Hiện chưa có thông tin về đối tác muốn gom cổ phiếu VNM.

Ông Lê Anh Minh, thành viên HĐQT, không nắm giữ cổ phiếu VNM, là người đại diện của Dragon Capital - quản lý trực tiếp/gián tiếp 3 quý nói trên - tại Vinamilk.

Minh ThưTheo Trí Thức Trẻ/HSX


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

3 tổ chức đăng ký bán thỏa thuận 9,5 triệu cổ phiếu Vinamilk

Tất cả các giao dịch nói trên dự kiến thực hiện thỏa thuận từ 13/8 đến 11/9/2014, mục đích giao dịch là cơ cấu danh mục đầu tư.


3 to chuc dang ky ban thoa thuan 9,5 trieu co phieu Vinamilk


Tat ca cac giao dich noi tren du kien thuc hien thoa thuan tu 13/8 den 11/9/2014, muc dich giao dich la co cau danh muc dau tu.


Cong ty co phan sua Viet  Nam (Vinamilk - VNM) cong bo thong tin giao dich cua cac co dong to chuc.

Amersham Industries Limited (British Virgin Islands) dang ky ban 4 trieu co phieu nham co cau danh muc dau tu. Hien tai Amersham dang nam giu tren 12 trieu co phieu VNM, tuong duong 1,44% so luong co phieu luu hanh cua Vinamilk.

Norges Bank, to chuc dang nam giu gan 4,5 trieu co phan VNM cung dang ky ban ra 1 trieu co phieu cong ty nay. Neu thanh cong, Norges Bank se nam giu 3,5 trieu co phieu Vinamilk, tuong duong 0,42% so luong co phieu luu hanh cua cong ty.

Ben canh do, Vietnam Enterprise Investments Limited cung dang ky ban 4,5 trieu co phieu VNM. Hien Vietnam Enterprise Investments dang nam giu 14,1 trieu co phieu VNM. Neu thanh cong, Vietnam Enterprise Investments se nam giu 9,6 trieu co phan, tuong duong 1,15% so luong co phieu luu hanh cua VNM.

Tat ca cac giao dich noi tren du kien thuc hien thoa thuan tu 13/8 den 11/9/2014, muc dich giao dich la co cau danh muc dau tu. Tong so luong co phieu dang ky ban ra la 9,5 trieu don vi. Hien chua co thong tin ve doi tac muon gom co phieu VNM.

Ong Le Anh Minh, thanh vien HDQT, khong nam giu co phieu VNM, la nguoi dai dien cua Dragon Capital - quan ly truc tiep/gian tiep 3 quy noi tren - tai Vinamilk.

Minh ThuTheo Tri Thuc Tre/HSX


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000