Vĩnh Hoàn chi đậm 360 tỷ đồng mua cổ phần của Công ty Vạn Đức Tiền Giang

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Bình quân giá nhận chuyển nhượng cổ phiếu Vạn Đức Tiền Giang trong cả 2 đợt là 14.094 đồng/cổ phiếu.
Vĩnh Hoàn chi đậm 360 tỷ đồng mua cổ phần của Công ty Vạn Đức Tiền Giang

Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn (VHC) thông báo Nghị quyết HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Vạn Đức Tiền Giang.

Theo đó, HĐQT công ty đã thống nhất thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Vạn Đức Tiền Giang với giá trị được định giá 360 tỷ đồng. Số lượng cổ phần sẽ được VHC nhận chuyển nhượng làm 2 đợt như sau:

Đợt 1: 25,3 triệu cổ phần phổ thông, tương đương 99,06% vốn điều lệ Vạn Đức Tiền Giang sẽ được nhận chuyển nhượng với số tiền 356,6 tỷ đồng.

Đợt 2: 240 nghìn cổ phần phổ thông còn lại sở hữu bởi các bên bán trong công ty Vạn Đức Tiền Giang. Số tiền nhận chuyển nhượng đạt 3,4 tỷ đồng. Số cổ phần chuyển nhượng đợt 2 sẽ được thực hiện trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhượng đợt 1.

Bình quân giá nhận chuyển nhượng cổ phiếu Vạn Đức Tiền Giang trong cả 2 đợt là 14.094 đồng/cổ phiếu.

Hiện VHC có 4 công ty con với tỷ lệ nắm giữ của VHC từ 85% đến 100%.

Gần đây VHC vừa "rao bán" hơn 1 triệu cổ phiếu quỹ với giá tối thiểu 39.000 đồng/cổ phiếu với mục tiêu thu hồi vốn. Nếu thành công, VHC sẽ thu về ít nhất 46,7 tỷ đồng cho thương vụ bán cổ phiếu quỹ này.

Minh ThưTheo Trí Thức Trẻ/HSX


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Vĩnh Hoàn chi đậm 360 tỷ đồng mua cổ phần của Công ty Vạn Đức Tiền Giang

Bình quân giá nhận chuyển nhượng cổ phiếu Vạn Đức Tiền Giang trong cả 2 đợt là 14.094 đồng/cổ phiếu.


Vinh Hoan chi dam 360 ty dong mua co phan cua Cong ty Van Duc Tien Giang


Binh quan gia nhan chuyen nhuong co phieu Van Duc Tien Giang trong ca 2 dot la 14.094 dong/co phieu.


Cong ty Co Phan Vinh Hoan (VHC) thong bao Nghi quyet HDQT nhan chuyen nhuong co phan tai Cong ty Van Duc Tien Giang.

Theo do, HDQT cong ty da thong nhat thong qua viec nhan chuyen nhuong co phan tai Van Duc Tien Giang voi gia tri duoc dinh gia 360 ty dong. So luong co phan se duoc VHC nhan chuyen nhuong lam 2 dot nhu sau:

Dot 1: 25,3 trieu co phan pho thong, tuong duong 99,06% von dieu le Van Duc Tien Giang se duoc nhan chuyen nhuong voi so tien 356,6 ty dong.

Dot 2: 240 nghin co phan pho thong con lai so huu boi cac ben ban trong cong ty Van Duc Tien Giang. So tien nhan chuyen nhuong dat 3,4 ty dong. So co phan chuyen nhuong dot 2 se duoc thuc hien trong vong 3 nam ke tu ngay hoan tat viec chuyen nhuong dot 1.

Binh quan gia nhan chuyen nhuong co phieu Van Duc Tien Giang trong ca 2 dot la 14.094 dong/co phieu.

Hien VHC co 4 cong ty con voi ty le nam giu cua VHC tu 85% den 100%.

Gan day VHC vua "rao ban" hon 1 trieu co phieu quy voi gia toi thieu 39.000 dong/co phieu voi muc tieu thu hoi von. Neu thanh cong, VHC se thu ve it nhat 46,7 ty dong cho thuong vu ban co phieu quy nay.

Minh ThuTheo Tri Thuc Tre/HSX


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000