Domesco lãi ròng 62 tỷ đồng 6 tháng đầu năm

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Lũy kế 6 tháng Domesco lãi ròng 62,2 tỷ đồng, tăng 27,14% so với 6 tháng đầu năm 2013. EPS 6 tháng của công ty đạt 2.328 đồng/cổ phiếu.
Domesco lãi ròng 62 tỷ đồng 6 tháng đầu năm

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014.


Doanh thu thuần quý 2/2014 của DMC đạt gần 400 tỷ đồng, tăng 13,16% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lãi gộp của công ty chỉ nhỉnh hơn quý 2/2013, đạt 110 tỷ đồng.


Quý 2/2014, mặc dù chi phí bán hàng của công ty được tiết giảm gần 8 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp lại "đội" lên gần 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả quý 2 cổ đông công ty mẹ Domesco vẫn được hưởng khoản LNST 32 tỷ đồng, tăng 29,6% so với cùng kỳ.


Lũy kế 6 tháng Domesco lãi ròng 62,2 tỷ đồng, tăng 27,14% so với 6 tháng đầu năm 2013. EPS 6 tháng của công ty đạt 2.328 đồng/cổ phiếu.


6 tháng đầu năm, Domesco đã rút toàn bộ 30 tỷ đồng đầu tư chứng khoán ngắn hạn. Số dư đầu tư ngắn hạn cuối quý 2 của Domesco hoàn toàn bằng 0.


Domesco lãi ròng 62 tỷ đồng 6 tháng đầu năm (1)


Minh ThưTheo Trí Thức Trẻ/HSX

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Domesco lãi ròng 62 tỷ đồng 6 tháng đầu năm

Lũy kế 6 tháng Domesco lãi ròng 62,2 tỷ đồng, tăng 27,14% so với 6 tháng đầu năm 2013. EPS 6 tháng của công ty đạt 2.328 đồng/cổ phiếu.


Domesco lai rong 62 ty dong 6 thang dau nam


Luy ke 6 thang Domesco lai rong 62,2 ty dong, tang 27,14% so voi 6 thang dau nam 2013. EPS 6 thang cua cong ty dat 2.328 dong/co phieu.


Cong ty Co phan Xuat nhap khau Y te Domesco (DMC) cong bo ket qua kinh doanh hop nhat quy 2 va 6 thang dau nam 2014.


Doanh thu thuan quy 2/2014 cua DMC dat gan 400 ty dong, tang 13,16% so voi cung ky. Tuy nhien, lai gop cua cong ty chi nhinh hon quy 2/2013, dat 110 ty dong.


Quy 2/2014, mac du chi phi ban hang cua cong ty duoc tiet giam gan 8 ty dong, chi phi quan ly doanh nghiep lai "doi" len gan 10 ty dong. Tuy nhien, ket qua quy 2 co dong cong ty me Domesco van duoc huong khoan LNST 32 ty dong, tang 29,6% so voi cung ky.


Luy ke 6 thang Domesco lai rong 62,2 ty dong, tang 27,14% so voi 6 thang dau nam 2013. EPS 6 thang cua cong ty dat 2.328 dong/co phieu.


6 thang dau nam, Domesco da rut toan bo 30 ty dong dau tu chung khoan ngan han. So du dau tu ngan han cuoi quy 2 cua Domesco hoan toan bang 0.


Domesco lai rong 62 ty dong 6 thang dau nam (1)


Minh ThuTheo Tri Thuc Tre/HSX

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000