LGC và CII: Đoạn kết của câu chuyện "ve sầu thoát xác"

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Là công ty mẹ con, việc chuyển nhượng không đơn thuần là "cứ cao là tốt".
LGC và CII: Đoạn kết của câu chuyện

Như chúng tôi đã đưa tin, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh (CII) và Điện Lữ Gia (Tên mới là CTCP Đầu tư cầu đường CII - LGC) đã thông qua phương án tái cấu trúc toàn diện LGC theo hướng trở thành một công ty thành viên của CII với mảng hoạt động chính là lĩnh vực cầu đường.

Từ việc xin hủy niêm yết, đến...hủy việc hủy niêm yết (!) rồi trở thành một trong 5 nhánh của CII, việc tái cấu trúc của LGC gần giống một thương vụ "ve sầu thoát xác" - khi cái mà CII cần ở LGC là một hồ sơ năng lực với kinh nghiệm hàng chục năm trong lĩnh vực xây lắp, có thể tham gia đấu thầu các công trình cầu đường mà CII hướng đến, và một...mã chứng khoán niêm yết niêm yết gần 8 năm...

Chuyển nhượng dự án từ CII sang LGC

LGC, với tiếng nói quan trọng của CII đã thông qua phương án tái cấu trúc toàn diện theo đúng kịch bản. Giờ đến lượt CII sẽ chuyển nhượng vốn đầu tư các dự án BOT, BT về cầu đường của công ty này sang cho LGC. Tổng giá trị các dự án nói trên ở vào khoảng 2.000 tỷ đồng. Danh mục các dự án như sau:

a.         Các dự án đang đầu tư và khai thác:


-            Dự án chuyển nhượng quyền quản lý thu phí giao thông trên Xa lộ Hà Nội để hoàn vốn đầu tư xây dựng cầu Rạch Chiếc mới


-            Dự án BOT Cầu Rạch Miễu


-            Dự án BOT mở rộng XLHN


-            Dự án BT Cầu Sài gòn


-            Dự án BOT tuyến tránh Phan Rang – Tháp Chàm (giai đoạn 1)


b.         Các dự án đầu tư trong thời gian gần sắp đến:


-            Dự án BOT cầu đường Bình Triệu (giai đoạn 2)


-            Dự án BOT tuyến tránh Phan Rang – Tháp Chàm (giai đoạn 2)


Để thực hiện việc chuyển nhượng này, 25/8 tới đây CII sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường để xin ý kiến. Đoạn kết của câu chuyện "ve sầu thoát xác" sắp được hé lộ.

>> Điện Lữ Gia và CII hay phương án "ve sầu thoát xác"

Đối với cổ đông CII, cái họ quan tâm là giá cả các khoản chuyển nhượng. Sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quyền lợi cổ đông CII nếu như giá chuyển nhượng các dự án nói trên cao hơn hay thấp hơn giá vốn? Nói gì thì nói, CII khá chủ động trong việc quyết định giá khi công ty này nắm giữ cổ phần đa số tại LGC.

Là công ty mẹ con, việc chuyển nhượng không đơn thuần là "cứ cao là tốt". Bởi lẽ, khoản chênh lệch giá có thể tạo nên khoản mục lợi nhuận phát sinh dành cho công ty mẹ CII. Lợi nhuận thì phải đóng thuế TNDN ngay lập tức , đó là điều chắc chắn.

Thế nhưng khi hợp nhất kết quả kinh doanh, những khoản lợi nhuận nói trên sẽ bị loại bỏ (lợi nhuận giữa công ty mẹ con), trong khi thuế thì đã đóng ngay lúc đó (ước khoảng hơn 190 tỷ đồng), hoàn thuế tính sau!

Nếu chuyển nhượng dưới giá vốn, ắt hẳn không có cổ đông nào của CII chấp nhận phương án nói trên, vì đó là hành vi chuyển giá, chuyển lãi sang công ty con. Vừa thất thoát thuế của Nhà nước, lại vừa tổn hại lợi ích trực tiếp của cổ đông CII.

Rất có thể CII sẽ lựa chọn phương án chuyển nhượng bằng giá vốn - tức giá trị đang hạch toán trên sổ sách tại CII. Đây cũng là một trong những nội dung sẽ trình ĐHCĐ bất thường sắp tới

Nhận chuyển nhượng từ CII, LGC lấy tiền từ đâu?


Ai cũng có thể trả lời ngay: Phát hành cổ phiếu, vay mượn... Nguồn tiền cần huy động theo tính toán khoảng 1.955 tỷ đồng.

Quả đúng như thế. LGC lên kế hoạch sẽ phát hành 50,4 triệu cổ phiếu. Trong đó 14,7 triệu cổ phần được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:2 và phát hành riêng lẻ cho CII với giá 10.000 đồng/cổ phiếu với số lượng 35,7 triệu đơn vị.

Nên nhớ, sau thời gian ngắn tăng giá "điên cuồng" - hiện cổ phiếu LGC đang neo ở mức giá xung quanh 35.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng cộng số lượng cổ phiếu mà CII có quyền mua từ LGC gần 49 triệu đơn vị (bao gồm phát hành riêng lẻ và phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Ngoài ra, LGC dự kiến sẽ phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho CII với giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu.

Không chỉ có vậy, sau khi hoàn tất các đợt phát hành, CII sẽ bán đấu giá hoặc bán qua HoSE 31,5 triệu cổ phần LGC mà công ty này nắm giữ với giá khởi điểm 16.500 đồng/cổ phần.

Song song với việc đầu tư vào Trái phiếu chuyển đổi do CII B&R phát hành, CII sẽ thực hiện phát hành 1.200 tỷ đồng Trái Phiếu Hoán Đổi (hoặc khoản vay  hoán đổi) cho nhà đầu tư quan tâm đến LGC với giá hoán đổi 18.000 đồng/cổ phần. Việc này sẽ được CII xin ý kiến cổ đông.

CII cho rằng với 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi và 1.200 tỷ đồng trái phiếu hoán đối thì giá trị thặng dư mà CII thu được chính là lợi nhuận của công ty thu được trong việc chuyển nhượng vốn đầu tư từ CII sang LGC. Khoản lợi nhuận này, sau một thời gian đi "lòng vòng" - sẽ không bị khấu trừ khi hợp nhất như trường hợp bán dự án cho LGC với giá cao hơn giá vốn.

Theo phân tích của CII, lợi nhuận của công ty thu được từ việc đổi mới LGC (thực chất là thành lập mới CII B&R) khoảng 1.370 tỷ đồng, bao gồm lợi nhuận từ việc nắm giữ cổ phiếu LGC, giá trị tăng so với giá trị sổ sách, lợi nhuận từ đấu giá cổ phần, từ khoản gia tăng khi hoán đổi trái phiếu...

CII cũng lạc quan cho biết còn có môt khoản lợi nhuận rất lớn từ CII E&C (1 trong 5 nhánh công ty con chủ đạo của CII) trong việc thi công các dự án của CII.

Tất nhiên, tất cả là tính toán từ phía CII. Công ty cần ĐHCĐ bất thường tới đây thông qua các nội dung nói trên. Chỉ có vậy, nước cờ với LGC mới có thể kết thúc một cách tốt đẹp, mở ra thời kỳ hoạt động mới cho cả CII và LGC.

Minh ThưTheo Trí Thức Trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

LGC và CII: Đoạn kết của câu chuyện "ve sầu thoát xác"

Là công ty mẹ con, việc chuyển nhượng không đơn thuần là "cứ cao là tốt".


LGC va CII: Doan ket cua cau chuyen "ve sau thoat xac"


La cong ty me con, viec chuyen nhuong khong don thuan la "cu cao la tot".


Nhu chung toi da dua tin, Cong ty co phan Dau tu Ha tang Ky thuat T.P Ho Chi Minh (CII) va Dien Lu Gia (Ten moi la CTCP Dau tu cau duong CII - LGC) da thong qua phuong an tai cau truc toan dien LGC theo huong tro thanh mot cong ty thanh vien cua CII voi mang hoat dong chinh la linh vuc cau duong.

Tu viec xin huy niem yet, den...huy viec huy niem yet (!) roi tro thanh mot trong 5 nhanh cua CII, viec tai cau truc cua LGC gan giong mot thuong vu "ve sau thoat xac" - khi cai ma CII can o LGC la mot ho so nang luc voi kinh nghiem hang chuc nam trong linh vuc xay lap, co the tham gia dau thau cac cong trinh cau duong ma CII huong den, va mot...ma chung khoan niem yet niem yet gan 8 nam...

Chuyen nhuong du an tu CII sang LGC

LGC, voi tieng noi quan trong cua CII da thong qua phuong an tai cau truc toan dien theo dung kich ban. Gio den luot CII se chuyen nhuong von dau tu cac du an BOT, BT ve cau duong cua cong ty nay sang cho LGC. Tong gia tri cac du an noi tren o vao khoang 2.000 ty dong. Danh muc cac du an nhu sau:

a.         Cac du an dang dau tu va khai thac:


-            Du an chuyen nhuong quyen quan ly thu phi giao thong tren Xa lo Ha Noi de hoan von dau tu xay dung cau Rach Chiec moi


-            Du an BOT Cau Rach Mieu


-            Du an BOT mo rong XLHN


-            Du an BT Cau Sai gon


-            Du an BOT tuyen tranh Phan Rang – Thap Cham (giai doan 1)


b.         Cac du an dau tu trong thoi gian gan sap den:


-            Du an BOT cau duong Binh Trieu (giai doan 2)


-            Du an BOT tuyen tranh Phan Rang – Thap Cham (giai doan 2)


De thuc hien viec chuyen nhuong nay, 25/8 toi day CII se to chuc DHCD bat thuong de xin y kien. Doan ket cua cau chuyen "ve sau thoat xac" sap duoc he lo.

>> Dien Lu Gia va CII hay phuong an "ve sau thoat xac"

Doi voi co dong CII, cai ho quan tam la gia ca cac khoan chuyen nhuong. Se anh huong nhu the nao den quyen loi co dong CII neu nhu gia chuyen nhuong cac du an noi tren cao hon hay thap hon gia von? Noi gi thi noi, CII kha chu dong trong viec quyet dinh gia khi cong ty nay nam giu co phan da so tai LGC.

La cong ty me con, viec chuyen nhuong khong don thuan la "cu cao la tot". Boi le, khoan chenh lech gia co the tao nen khoan muc loi nhuan phat sinh danh cho cong ty me CII. Loi nhuan thi phai dong thue TNDN ngay lap tuc , do la dieu chac chan.

The nhung khi hop nhat ket qua kinh doanh, nhung khoan loi nhuan noi tren se bi loai bo (loi nhuan giua cong ty me con), trong khi thue thi da dong ngay luc do (uoc khoang hon 190 ty dong), hoan thue tinh sau!

Neu chuyen nhuong duoi gia von, at han khong co co dong nao cua CII chap nhan phuong an noi tren, vi do la hanh vi chuyen gia, chuyen lai sang cong ty con. Vua that thoat thue cua Nha nuoc, lai vua ton hai loi ich truc tiep cua co dong CII.

Rat co the CII se lua chon phuong an chuyen nhuong bang gia von - tuc gia tri dang hach toan tren so sach tai CII. Day cung la mot trong nhung noi dung se trinh DHCD bat thuong sap toi

Nhan chuyen nhuong tu CII, LGC lay tien tu dau?


Ai cung co the tra loi ngay: Phat hanh co phieu, vay muon... Nguon tien can huy dong theo tinh toan khoang 1.955 ty dong.

Qua dung nhu the. LGC len ke hoach se phat hanh 50,4 trieu co phieu. Trong do 14,7 trieu co phan duoc phat hanh cho co dong hien huu theo ty le 3:2 va phat hanh rieng le cho CII voi gia 10.000 dong/co phieu voi so luong 35,7 trieu don vi.

Nen nho, sau thoi gian ngan tang gia "dien cuong" - hien co phieu LGC dang neo o muc gia xung quanh 35.000 dong/co phieu.

Tong cong so luong co phieu ma CII co quyen mua tu LGC gan 49 trieu don vi (bao gom phat hanh rieng le va phat hanh cho co dong hien huu.

Ngoai ra, LGC du kien se phat hanh 1.200 ty dong trai phieu chuyen doi cho CII voi gia chuyen doi 10.000 dong/co phieu.

Khong chi co vay, sau khi hoan tat cac dot phat hanh, CII se ban dau gia hoac ban qua HoSE 31,5 trieu co phan LGC ma cong ty nay nam giu voi gia khoi diem 16.500 dong/co phan.

Song song voi viec dau tu vao Trai phieu chuyen doi do CII B&R phat hanh, CII se thuc hien phat hanh 1.200 ty dong Trai Phieu Hoan Doi (hoac khoan vay  hoan doi) cho nha dau tu quan tam den LGC voi gia hoan doi 18.000 dong/co phan. Viec nay se duoc CII xin y kien co dong.

CII cho rang voi 1.200 ty dong trai phieu chuyen doi va 1.200 ty dong trai phieu hoan doi thi gia tri thang du ma CII thu duoc chinh la loi nhuan cua cong ty thu duoc trong viec chuyen nhuong von dau tu tu CII sang LGC. Khoan loi nhuan nay, sau mot thoi gian di "long vong" - se khong bi khau tru khi hop nhat nhu truong hop ban du an cho LGC voi gia cao hon gia von.

Theo phan tich cua CII, loi nhuan cua cong ty thu duoc tu viec doi moi LGC (thuc chat la thanh lap moi CII B&R) khoang 1.370 ty dong, bao gom loi nhuan tu viec nam giu co phieu LGC, gia tri tang so voi gia tri so sach, loi nhuan tu dau gia co phan, tu khoan gia tang khi hoan doi trai phieu...

CII cung lac quan cho biet con co mot khoan loi nhuan rat lon tu CII E&C (1 trong 5 nhanh cong ty con chu dao cua CII) trong viec thi cong cac du an cua CII.

Tat nhien, tat ca la tinh toan tu phia CII. Cong ty can DHCD bat thuong toi day thong qua cac noi dung noi tren. Chi co vay, nuoc co voi LGC moi co the ket thuc mot cach tot dep, mo ra thoi ky hoat dong moi cho ca CII va LGC.

Minh ThuTheo Tri Thuc Tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000