FPT chốt quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền 10%

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng cổ tức, áp dụng cho cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi nhân viên.
FPT chốt quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền 10%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:


- Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần FPT (FPT)


- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2014


- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền


- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng áp dụng cho cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi nhân viên)


- Thời gian thực hiện: 10/09/2014


- Địa điểm thực hiện:


+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.


+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.Theo Trí Thức Trẻ/VSD

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

FPT chốt quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền 10%

01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng cổ tức, áp dụng cho cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi nhân viên.


FPT chot quyen tam ung co tuc bang tien 10%


01 co phieu duoc nhan 1.000 dong co tuc, ap dung cho ca co phieu pho thong va co phieu uu dai nhan vien.


Trung tam Luu ky Chung khoan Viet Nam (VSD) thong bao ve ngay dang ky cuoi cung nhu sau:


- To chuc dang ky: Cong ty Co phan FPT (FPT)


- Ngày dang ký cuói cùng: 22/08/2014


- Ly do va muc dich: Tam ung co tuc dot 1 nam 2014 bang tien


- Ty le thuc hien: 10%/co phieu (01 co phieu duoc nhan 1.000 dong ap dung cho ca co phieu pho thong va co phieu uu dai nhan vien)


- Thoi gian thuc hien: 10/09/2014


- Dia diem thuc hien:


+ Doi voi chung khoan da luu ky: nguoi so huu chung khoan lam thu tuc nhan co tuc tai cac Thanh vien luu ky (TVLK) noi mo tai khoan luu ky chung khoan.


+ Doi voi chung khoan chua luu ky: nguoi so huu chung khoan lam thu tuc nhan co tuc tai: Cong ty Co phan Chung khoan FPT.Theo Tri Thuc Tre/VSD

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000