Cơ hội và thách thức cho ngành gỗ Việt Nam

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Các ý kiến tại Hội thảo Kinh tế Việt Nam và Triển vọng kinh doanh ngành gỗ 2014 tổ chức ngày 7-8 tại TP.HCM cho rằng ngành gỗ và mỹ nghệ Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội và thách thức song hành.
Cơ hội và thách thức cho ngành gỗ Việt Nam

Cơ hội lớn


Theo báo cáo của Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương, năm 2013 kim ngạch XK đồ gỗ đạt mức 5,7 tỉ USD, tăng 19% so với năm 2012, nếu cộng cả đồ gỗ mỹ nghệ, đồ gỗ song, mây, tre thì kim ngạch XK năm 2013 của ngành đạt xấp xỉ 6 tỉ USD. Năm 2014, kim ngạch XK đồ gỗ dự kiến đạt 6,5 tỷ USD, hàng thủ công mỹ nghệ ước đạt trên 2 tỷ USD. Bên cạnh việc đẩy mạnh XK, việc tiêu thụ đồ gỗ, nội thất trong nước trong 5 năm gần đây cũng được đẩy mạnh với doanh thu tiêu thụ thường xuyên đạt mức 2,5 tỷ USD.


Ông Phan Chí Dũng - Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ Bộ Công Thương nhận định thị trường tiêu thụ đồ gỗ và hàng thủ công mỹ nghệ hiện nay có rất nhiều tiềm năng. Hàng năm thế giới tiêu thụ khoảng 150 tỷ USD cho đồ gỗ và mỹ nghệ, riêng thị trường Mỹ tiêu thụ khoảng 40 tỷ USD, Nhật Bản tiêu thụ 13 tỷ USD và Đức là thị trường lớn nhất khối EU với khoảng 9 tỷ USD. Cùng với đó nhu cầu về tiêu dùng đồ gỗ trên thị trường nội địa ngày càng tăng, bình quân tiêu dùng đồ gỗ thị trường nội địa trong 5 năm gần đây chiếm khoảng 40% tổng giá trị thương mại của đồ gỗ Việt Nam, với giá trị khoảng 2,25 tỷ USD. Cơ cấu sản phẩm đồ gỗ tham gia thị trường nội địa là: 40% cho công trình xây dựng, 60% cho tiêu dùng của dân cư.


Ông Doãn Anh Tuấn – Giám đốc Phát triển kinh doanh khối DN vừa và nhỏ của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP bank) cho biết, hiện cả nước có khoảng 3.000 DN sản xuất chế biến gỗ trong đó vùng Đông Nam Bộ chiếm tỷ lệ 59,7% còn lại là DN thuộc các tỉnh Tây Nguyên, Bình Định, Quảng Ngãi. Trong đó, trên 90% tổng số DN quy mô nhỏ và vừa, DN đầu tư nước ngoài (FDI) chỉ chiếm 10% về số lượng nhưng chiếm đến 35% về kim ngạch XK. Việt Nam hiện là quốc gia đứng thứ 6 thế giới về XK sản phẩm gỗ, thứ 2 châu Á sau Trung Quốc và thứ nhất khu vực Đông Nam Á. Đồ gỗ XK của Việt Nam hiện có mức tăng trưởng trung bình trên 15%/năm. Thị trường ngày càng được mở rộng với 120 nước trong đó thị trường châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật (chiếm gần 80% tổng kim ngạch).


“Do suy thoái thị trường châu Âu nên nhiều nhà máy chế biến gỗ trên thế giới tại Ý, Đức, Mỹ phải đóng cửa, sản phẩm gỗ Trung Quốc bị áp thuế chống bán phá giá. Đây chính là cơ hội cho XK gỗ Việt Nam. Cùng với đó, khi Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết thuế suất cắt giảm sẽ mở ra nhiều cơ hội cho đồ gỗ của Việt Nam thâm nhập các quốc gia trong TPP”, ông Doãn Anh Tuấn nhận định.


Hạn chế của gỗ Việt


Nhận định về những hạn chế của ngành gỗ, ông Phan Chí Dũng cho rằng mặc dù ngành sản xuất đồ gỗ nói chung và đồ gỗ mỹ nghệ nói riêng đã có sự phát triển mạnh mẽ trong những năm qua, có kim ngạch XK lớn nhưng lợi nhuận và giá trị gia tăng của sản phẩm đồ gỗ chưa cao do chi phí đầu vào ở trong nước tăng mạnh, nguyên liệu cho sản xuất đồ gỗ xuất khẩu chủ yếu là NK, giá trị gia tăng của sản phẩm XK thấp. Trên thực tế 80% thị phần đồ gỗ, nội thất trong nước đang thuộc về các DN FDI, DN nội chỉ chiếm 20%, do đó tại thị trường trong nước, ngành gỗ Việt Nam lại đang bị lấn át bởi sản phẩm đồ gỗ NK hoặc sản phẩm sản xuất theo mẫu mã từ nước ngoài.


Bên cạnh đó theo ông Phạm Minh Đức – chuyên gia thuộc Ngân hàng Thế giới (WB), đa phần các DN Việt Nam trong ngành sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ có quy mô vừa và nhỏ, sản xuất với quy mô gia đình, vốn ít nên rất nhạy cảm với sự thay đổi của thị trường và kinh tế vĩ mô. Chi phí đầu vào trong sản xuất tăng nhanh, lãi vẫn còn cao, việc tiếp cận vốn vay của các Ngân hàng còn nhiều khó khăn.


Năng suất lao động thấp, trung bình một nhân công Việt Nam sản xuất được 1,9 sản phẩm ghế/ngày so với 4,5 sản phẩm ghế/ngày của Trung Quốc. Nguồn nguyên liệu cho ngành gỗ XK đang thiếu trầm trọng, hàng năm phải nhập 80% gỗ nguyên liệu, chiếm tới 37% giá thành sản phẩm. Việt Nam cũng đang phải đối mặt với Đạo luật Lacey kiểm soát nguồn gốc gỗ nguyên liệu của Mỹ và các Luật Flegt, VTA, FSC của EU.


Để khắc phục những tồn tại của ngành gỗ, ông Phan Chí Dũng kiến nghị đối với Nhà nước cần xây dựng quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ và vùng nguyên liệu để làm căn cứ cho các DN có định hướng trong đầu tư phát triển. Ngoài ra, cần tạo điều kiện cho các DN, làng nghề, hộ gia đình chế biến gỗ được tiếp cận với nguồn vốn vay để đầu tư thiết bị hiện đại và đáp ứng nhu cầu vốn lưu động phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Có biện pháp để giảm chi phí cho các DN nhất là điện, nước, vận tải và phí XNK...


Đối với các DN gỗ cần chủ động xây dựng thương hiệu sản phẩm để người tiêu dùng biết tới, đồng thời tạo ra được những sản phẩm có thiết kế phù hợp thị hiếu thị trường. Đẩy mạnh việc tiếp thị, quảng bá sản phẩm của DN, xây dựng hệ thống phân phối để tiêu thụ sản phẩm.


>> "Rào cản của xuất khẩu gỗ sang EU
Theo Duy QuangBáo Hải quan

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Cơ hội và thách thức cho ngành gỗ Việt Nam

Các ý kiến tại Hội thảo Kinh tế Việt Nam và Triển vọng kinh doanh ngành gỗ 2014 tổ chức ngày 7-8 tại TP.HCM cho rằng ngành gỗ và mỹ nghệ Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội và thách thức song hành.


Co hoi va thach thuc cho nganh go Viet Nam


Cac y kien tai Hoi thao Kinh te Viet Nam va Trien vong kinh doanh nganh go 2014 to chuc ngay 7-8 tai TP.HCM cho rang nganh go va my nghe Viet Nam dung truoc nhieu co hoi va thach thuc song hanh.


Co hoi lon


Theo bao cao cua Vu Cong nghiep nhe - Bo Cong Thuong, nam 2013 kim ngach XK do go dat muc 5,7 ti USD, tang 19% so voi nam 2012, neu cong ca do go my nghe, do go song, may, tre thi kim ngach XK nam 2013 cua nganh dat xap xi 6 ti USD. Nam 2014, kim ngach XK do go du kien dat 6,5 ty USD, hang thu cong my nghe uoc dat tren 2 ty USD. Ben canh viec day manh XK, viec tieu thu do go, noi that trong nuoc trong 5 nam gan day cung duoc day manh voi doanh thu tieu thu thuong xuyen dat muc 2,5 ty USD.


Ong Phan Chi Dung - Vu truong Vu Cong nghiep nhe Bo Cong Thuong nhan dinh thi truong tieu thu do go va hang thu cong my nghe hien nay co rat nhieu tiem nang. Hang nam the gioi tieu thu khoang 150 ty USD cho do go va my nghe, rieng thi truong My tieu thu khoang 40 ty USD, Nhat Ban tieu thu 13 ty USD va Duc la thi truong lon nhat khoi EU voi khoang 9 ty USD. Cung voi do nhu cau ve tieu dung do go tren thi truong noi dia ngay cang tang, binh quan tieu dung do go thi truong noi dia trong 5 nam gan day chiem khoang 40% tong gia tri thuong mai cua do go Viet Nam, voi gia tri khoang 2,25 ty USD. Co cau san pham do go tham gia thi truong noi dia la: 40% cho cong trinh xay dung, 60% cho tieu dung cua dan cu.


Ong Doan Anh Tuan – Giam doc Phat trien kinh doanh khoi DN vua va nho cua Ngan hang Viet Nam Thinh Vuong (VP bank) cho biet, hien ca nuoc co khoang 3.000 DN san xuat che bien go trong do vung Dong Nam Bo chiem ty le 59,7% con lai la DN thuoc cac tinh Tay Nguyen, Binh Dinh, Quang Ngai. Trong do, tren 90% tong so DN quy mo nho va vua, DN dau tu nuoc ngoai (FDI) chi chiem 10% ve so luong nhung chiem den 35% ve kim ngach XK. Viet Nam hien la quoc gia dung thu 6 the gioi ve XK san pham go, thu 2 chau A sau Trung Quoc va thu nhat khu vuc Dong Nam A. Do go XK cua Viet Nam hien co muc tang truong trung binh tren 15%/nam. Thi truong ngay cang duoc mo rong voi 120 nuoc trong do thi truong chau Au, Bac My, Nhat (chiem gan 80% tong kim ngach).


“Do suy thoai thi truong chau Au nen nhieu nha may che bien go tren the gioi tai Y, Duc, My phai dong cua, san pham go Trung Quoc bi ap thue chong ban pha gia. Day chinh la co hoi cho XK go Viet Nam. Cung voi do, khi Hiep dinh Doi tac kinh te chien luoc xuyen Thai Binh Duong (TPP) duoc ky ket thue suat cat giam se mo ra nhieu co hoi cho do go cua Viet Nam tham nhap cac quoc gia trong TPP”, ong Doan Anh Tuan nhan dinh.


Han che cua go Viet


Nhan dinh ve nhung han che cua nganh go, ong Phan Chi Dung cho rang mac du nganh san xuat do go noi chung va do go my nghe noi rieng da co su phat trien manh me trong nhung nam qua, co kim ngach XK lon nhung loi nhuan va gia tri gia tang cua san pham do go chua cao do chi phi dau vao o trong nuoc tang manh, nguyen lieu cho san xuat do go xuat khau chu yeu la NK, gia tri gia tang cua san pham XK thap. Tren thuc te 80% thi phan do go, noi that trong nuoc dang thuoc ve cac DN FDI, DN noi chi chiem 20%, do do tai thi truong trong nuoc, nganh go Viet Nam lai dang bi lan at boi san pham do go NK hoac san pham san xuat theo mau ma tu nuoc ngoai.


Ben canh do theo ong Pham Minh Duc – chuyen gia thuoc Ngan hang The gioi (WB), da phan cac DN Viet Nam trong nganh san xuat do go my nghe co quy mo vua va nho, san xuat voi quy mo gia dinh, von it nen rat nhay cam voi su thay doi cua thi truong va kinh te vi mo. Chi phi dau vao trong san xuat tang nhanh, lai van con cao, viec tiep can von vay cua cac Ngan hang con nhieu kho khan.


Nang suat lao dong thap, trung binh mot nhan cong Viet Nam san xuat duoc 1,9 san pham ghe/ngay so voi 4,5 san pham ghe/ngay cua Trung Quoc. Nguon nguyen lieu cho nganh go XK dang thieu tram trong, hang nam phai nhap 80% go nguyen lieu, chiem toi 37% gia thanh san pham. Viet Nam cung dang phai doi mat voi Dao luat Lacey kiem soat nguon goc go nguyen lieu cua My va cac Luat Flegt, VTA, FSC cua EU.


De khac phuc nhung ton tai cua nganh go, ong Phan Chi Dung kien nghi doi voi Nha nuoc can xay dung quy hoach phat trien nganh cong nghiep che bien go va vung nguyen lieu de lam can cu cho cac DN co dinh huong trong dau tu phat trien. Ngoai ra, can tao dieu kien cho cac DN, lang nghe, ho gia dinh che bien go duoc tiep can voi nguon von vay de dau tu thiet bi hien dai va dap ung nhu cau von luu dong phuc vu cho san xuat kinh doanh. Co bien phap de giam chi phi cho cac DN nhat la dien, nuoc, van tai va phi XNK...


Doi voi cac DN go can chu dong xay dung thuong hieu san pham de nguoi tieu dung biet toi, dong thoi tao ra duoc nhung san pham co thiet ke phu hop thi hieu thi truong. Day manh viec tiep thi, quang ba san pham cua DN, xay dung he thong phan phoi de tieu thu san pham.


>> "Rao can cua xuat khau go sang EU
Theo Duy QuangBao Hai quan

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000