THG xin ý kiến cổ đông đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại xã Trung An

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về vấn đề đồng ý cho phép thực hiện đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại xã Trung An.
THG xin ý kiến cổ đông đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại xã Trung An

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:


- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG)


- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2014


Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản


Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết


Thời gian dự kiến: từ ngày 25/08/2014 đến ngày 20/09/2014


Địa điểm nhận phiếu ý kiến của cổ đông: Văn phòng Công ty – Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.


Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về vấn đề đồng ý cho phép thực hiện đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại xã Trung An.Theo Trí Thức Trẻ/VSD

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

THG xin ý kiến cổ đông đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại xã Trung An

Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về vấn đề đồng ý cho phép thực hiện đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại xã Trung An.


THG xin y kien co dong dau tu du an Khu nha o thuong mai xa Trung An


Noi dung lay y kien: Lay y kien co dong bang van ban ve van de dong y cho phep thuc hien dau tu du an Khu nha o thuong mai xa Trung An.


Trung tam Luu ky Chung khoan Viet Nam – chi nhanh TP.Ho Chi Minh (CNVSD) thong bao ve ngay dang ky cuoi cung nhu sau:


- To chuc dang ky: Cong ty co phan Dau tu va Xay dung Tien Giang (THG)


- Ngày dang ký cuói cùng: 20/08/2014


Ly do va muc dich: Lay y kien co dong bang van ban


Ty le thuc hien: Doi voi co phieu pho thong: 01 co phieu – 01 quyen bieu quyet


Thoi gian du kien: tu ngay 25/08/2014 den ngay 20/09/2014


Dia diem nhan phieu y kien cua co dong: Van phong Cong ty – Cong ty co phan Dau tu va Xay dung Tien Giang.


Noi dung lay y kien: Lay y kien co dong bang van ban ve van de dong y cho phep thuc hien dau tu du an Khu nha o thuong mai xa Trung An.Theo Tri Thuc Tre/VSD

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000