FLC đã phát hành 6,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2013

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Được biết, cổ phiếu phát hành thêm nói trên được FLC thực hiện chi trả cổ tức 2013 cho cổ đông với tỷ lệ 4%. Ngày chốt quyền 25/7/2014.
FLC đã phát hành 6,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2013

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Theo đó, công ty đã hoàn tất phát hành gần 6,2 triệu cổ phiếu, phân phối cho 7.157 cổ đông hiện hữu, nâng tổng số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại lên 160,5 triệu đơn vị. FLC không nắm giữ cổ phiếu quỹ. Dự kiến cổ phiếu phát hành thêm sẽ được giao dịch trong tháng 8 năm nay.

Được biết, cổ phiếu phát hành thêm nói trên được FLC thực hiện chi trả cổ tức 2013 cho cổ đông với tỷ lệ 4%. Ngày chốt quyền 25/7/2014.

Cùng chốt quyền ngày 25/7/2014, cổ đông FLC được thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với giá bằng mệnh giá, tỷ lệ thực hiện quyền 1:1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm 154,4 triệu đơn vị. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ 28/7 đến 22/8/2014.

Minh ThưTheo Trí Thức Trẻ/HSX


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

FLC đã phát hành 6,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2013

Được biết, cổ phiếu phát hành thêm nói trên được FLC thực hiện chi trả cổ tức 2013 cho cổ đông với tỷ lệ 4%. Ngày chốt quyền 25/7/2014.


FLC da phat hanh 6,2 trieu co phieu tra co tuc 2013


Duoc biet, co phieu phat hanh them noi tren duoc FLC thuc hien chi tra co tuc 2013 cho co dong voi ty le 4%. Ngay chot quyen 25/7/2014.


Cong ty co phan Tap doan FLC (FLC) cong bo ket qua phat hanh co phieu de tra co tuc.

Theo do, cong ty da hoan tat phat hanh gan 6,2 trieu co phieu, phan phoi cho 7.157 co dong hien huu, nang tong so co phieu dang luu hanh hien tai len 160,5 trieu don vi. FLC khong nam giu co phieu quy. Du kien co phieu phat hanh them se duoc giao dich trong thang 8 nam nay.

Duoc biet, co phieu phat hanh them noi tren duoc FLC thuc hien chi tra co tuc 2013 cho co dong voi ty le 4%. Ngay chot quyen 25/7/2014.

Cung chot quyen ngay 25/7/2014, co dong FLC duoc thuc hien quyen mua co phieu phat hanh them voi gia bang menh gia, ty le thuc hien quyen 1:1. So luong co phieu du kien phat hanh them 154,4 trieu don vi. Thoi gian dang ky va nop tien mua co phieu tu 28/7 den 22/8/2014.

Minh ThuTheo Tri Thuc Tre/HSX


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000