DIG lên kế hoạch phát hành 36 triệu cổ phiếu thưởng

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Cổ phiếu phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. Ngày chốt danh sách cổ đông 22/8/2014.
DIG lên kế hoạch phát hành 36 triệu cổ phiếu thưởng

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng du vốn (cổ phiếu thưởng).

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành 35,7 triệu cổ phần, tương đương 25% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến 22/8/2014. Tính theo mệnh giá, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành của DIG có giá trị trên 357 tỷ đồng. So với nguồn thặng dư vốn điều lệ tại thời điểm cuối năm 2013, con số này chỉ chiếm 34,5%.

Trong 1 năm gần đây, cổ phiếu DIG biến động khá mạnh, tăng từ vùng giá 9.000 đồng/cổ phiếu lên trên 16.000 đồng/cổ phiếu. Đóng cửa phiên giao dịch 6/8/2014, cổ phiếu DIG tăng 0,6%, đạt mức giá 16.200 đồng/cổ phiếu.

DIG lên kế hoạch phát hành 36 triệu cổ phiếu thưởng (1)Minh Thư

Theo Trí Thức Trẻ/HSX


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

DIG lên kế hoạch phát hành 36 triệu cổ phiếu thưởng

Cổ phiếu phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. Ngày chốt danh sách cổ đông 22/8/2014.


DIG len ke hoach phat hanh 36 trieu co phieu thuong


Co phieu phat hanh tu nguon thang du von co phan. Ngay chot danh sach co dong 22/8/2014.


Tong Cong ty Co phan Dau tu Phat trien Xay dung (DIG) cong bo thong tin ve viec phat hanh co phieu tang von co phan tu nguon thang du von (co phieu thuong).

Theo do, Cong ty du kien phat hanh 35,7 trieu co phan, tuong duong 25% so luong co phieu dang luu hanh. Ngay chot danh sach co dong du kien 22/8/2014. Tinh theo menh gia, so luong co phieu du kien phat hanh cua DIG co gia tri tren 357 ty dong. So voi nguon thang du von dieu le tai thoi diem cuoi nam 2013, con so nay chi chiem 34,5%.

Trong 1 nam gan day, co phieu DIG bien dong kha manh, tang tu vung gia 9.000 dong/co phieu len tren 16.000 dong/co phieu. Dong cua phien giao dich 6/8/2014, co phieu DIG tang 0,6%, dat muc gia 16.200 dong/co phieu.

DIG len ke hoach phat hanh 36 trieu co phieu thuong (1)Minh Thu

Theo Tri Thuc Tre/HSX


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000