Lo ngại mất thị phần, Vicostone chấp nhận để đối thủ thâu tóm

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Một nghị quyết quan trọng khác đã được thông qua là hủy bỏ quyết định hủy niêm yết tự nguyện đã được ĐHCĐ thường niên 2014 thông qua.
Lo ngại mất thị phần, Vicostone chấp nhận để đối thủ thâu tóm

Nguyên nhân dẫn đến quyết định tái cơ cấu trên là Vicostone đang bị đe dọa về thị phần, hiệu quả hoạt động và tăng trưởng do nguy cơ về cạnh tranh trong nước cũng như quốc tế khi xuất hiện ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh lớn, mạnh: khả năng gặp rủi ro cao về thị phần, phải hạ giá bán, tăng giá mua đầu vào (do có nhiều nhà sản xuất cùng loại sản phẩm).


Điển hình là Công ty Phenikaa đã ký hợp đồng độc quyền 06 năm với hãng Breton về công nghệ sản xuất đá tấm thạch anh. Việc Phenikaa ký kết hợp đồng độc quyền với Breton, đồng nghĩa với việc Vicostone sẽ không còn quyền đầu tư mua thiết bị từ Breton.


Điều này khiến ban lãnh đạo Vicostone nhận định công ty sẽ không có khả năng tăng trưởng trong những năm tới nếu không có chiến lược tái cơ cấu phù hợp.


Việc tái cơ cấu làm cho cơ cấu tài chính của Vicostone lành mạnh hơn, không phải tài trợ vốn cho các Công ty con cũng như tránh nguy cơ cạnh tranh cạnh tranh trực tiếp và rủi ro phá vỡ cơ cấu thị phần hiện tại.


Cả Vicostone và Phenikaa đều đặt nhà máy sản xuất tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội.


ĐHCĐ đã chấp thuận việc công ty Phenikaa được mua từ 51-58% cổ phần của Vicostone mà không phải thông qua chào mua công khai.


Một nghị quyết quan trọng khác đã được thông qua là hủy bỏ quyết định hủy niêm yết tự nguyện đã được ĐHCĐ thường niên 2014 thông qua.


Kế hoạch kinh doanh hợp nhất cũng được điều chỉnh theo đó doanh thu tăng 45% lên 1.926 tỷ đồng và LNTT tăng 20% lên 85 tỷ đồng.


Vicostone dự kiến sẽ phát hành 2,65 triệu cổ phiếu ESOP và mua lại tối đa 24% lượng cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ.
>> Red River Holding và 3 tổ chức ngoại ra đi, Vicostone được “gỡ” thế khó?


Kiến KhangTheo Trí Thức Trẻ

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Lo ngại mất thị phần, Vicostone chấp nhận để đối thủ thâu tóm

Một nghị quyết quan trọng khác đã được thông qua là hủy bỏ quyết định hủy niêm yết tự nguyện đã được ĐHCĐ thường niên 2014 thông qua.


Lo ngai mat thi phan, Vicostone chap nhan de doi thu thau tom


Mot nghi quyet quan trong khac da duoc thong qua la huy bo quyet dinh huy niem yet tu nguyen da duoc DHCD thuong nien 2014 thong qua.


Nguyen nhan dan den quyet dinh tai co cau tren la Vicostone dang bi de doa ve thi phan, hieu qua hoat dong va tang truong do nguy co ve canh tranh trong nuoc cung nhu quoc te khi xuat hien ngay cang nhieu doi thu canh tranh lon, manh: kha nang gap rui ro cao ve thi phan, phai ha gia ban, tang gia mua dau vao (do co nhieu nha san xuat cung loai san pham).


Dien hinh la Cong ty Phenikaa da ky hop dong doc quyen 06 nam voi hang Breton ve cong nghe san xuat da tam thach anh. Viec Phenikaa ky ket hop dong doc quyen voi Breton, dong nghia voi viec Vicostone se khong con quyen dau tu mua thiet bi tu Breton.


Dieu nay khien ban lanh dao Vicostone nhan dinh cong ty se khong co kha nang tang truong trong nhung nam toi neu khong co chien luoc tai co cau phu hop.


Viec tai co cau lam cho co cau tai chinh cua Vicostone lanh manh hon, khong phai tai tro von cho cac Cong ty con cung nhu tranh nguy co canh tranh canh tranh truc tiep va rui ro pha vo co cau thi phan hien tai.


Ca Vicostone va Phenikaa deu dat nha may san xuat tai Khu cong nghe cao Hoa Lac, Ha Noi.


DHCD da chap thuan viec cong ty Phenikaa duoc mua tu 51-58% co phan cua Vicostone ma khong phai thong qua chao mua cong khai.


Mot nghi quyet quan trong khac da duoc thong qua la huy bo quyet dinh huy niem yet tu nguyen da duoc DHCD thuong nien 2014 thong qua.


Ke hoach kinh doanh hop nhat cung duoc dieu chinh theo do doanh thu tang 45% len 1.926 ty dong va LNTT tang 20% len 85 ty dong.


Vicostone du kien se phat hanh 2,65 trieu co phieu ESOP va mua lai toi da 24% luong co phieu dang luu hanh lam co phieu quy.
>> Red River Holding va 3 to chuc ngoai ra di, Vicostone duoc “go” the kho?


Kien KhangTheo Tri Thuc Tre

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000