6 tháng đầu năm 2014: Bảo hiểm PVI tăng trưởng tốt

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Bảo hiểm PVI vừa công bố tổng doanh thu nửa đầu năm 2014 ước tính gần 3.800 tỷ đồng, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc đạt gần 3.200 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 11% so với cùng kì năm ngoái.
6 tháng đầu năm 2014: Bảo hiểm PVI tăng trưởng tốt

Hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng


Những con số trên được bảo hiểm PVI công bố trong "Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014". Với kết quả kinh doanh này, Bảo hiểm PVI đã hoàn thành vượt mức các kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm đồng thời duy trị vị thế số một thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về thị phần.


Không những vậy, thành công lớn của Bảo hiểm PVI nửa đầu năm 2014 chính là việc nâng hạng tín nhiệm năng lực tài chính A.M.Best lên “B++” (Tốt), việc nâng hạng tín nhiệm tài chính trong thời điểm tín nhiệm quốc gia không được đánh giá cao cho thấy sự phát triển trong thời gian qua của Bảo hiểm PVI đã được thị trường quốc tế ghi nhận tốt.


Vị trí dẫn đầu thị trường về mặt thị phần cũng là kết quả tất yếu dành cho Bảo hiểm PVI sau những cố gắng không ngừng của doanh nghiệp ở mảng bán lẻ. Vừa qua Bảo hiểm PVI đã mở thêm chi nhánh tại Thái nguyên và đang khẩn trương đánh giá, triển khai mở thêm chi nhánh tại các thị trường tiềm năng. Việc mở rộng kinh doanh bán lẻ đã giúp hệ thống bán lẻ của Bảo hiểm PVI tăng trưởng cao đồng thời tạo cân bằng trong cơ cấu doanh thu giữa khối doanh nghiệp và khối bán lẻ.


Bên cạnh đó Bảo hiểm PVI cũng khá nhanh nhạy trong việc đi đầu triển khai các ứng dụng công nghệ phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Trong 6 tháng đầu năm, Công ty đã triển khai ứng dụng phần mềm giám định bồi thường trực tuyến E-Insurance, giúp các giám định viên có thể truyền trực tuyến số liệu giám định từ hiện trường về Tổng công ty, từ đó đưa ra phương án hay giá trị bồi thường nhanh chóng phục vụ Khách hàng. Với việc ứng dụng phần mềm này, Bảo hiểm PVI là một trong số ít các DNBH có đầy đủ các dịch vụ chăm sóc Khách hàng tốt nhất, trước đó là dịch vụ bảo hiểm trực tuyến, Contact Center 24/7, trung tâm bảo lãnh viện phí,…


 


6 tháng đầu năm 2014: Bảo hiểm PVI tăng trưởng tốt (1)


Tổng Giám đốc PVI Holdings - ông Bùi Vạn Thuận phát biểu tại hội nghị sơ kết hoạt động KD 6 tháng đầu năm 2014 


Nhanh chóng giải quyết bồi thường và hỗ trợ ngư dân bám biển


Không chỉ chú trọng công tác kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2014, Bảo hiểm PVI cũng đã hoàn thành tốt công tác tương trợ bà con ngư dân bám biển bảo vệ chủ quyền của biển đảo Tổ quốc, song song với việc chi trả bồi thường cho các Khách hàng bị thiệt hại tại Bình Dương, Đồng Nai,… Ngoài ra, Bảo hiểm PVI đã phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi trao tặng bảo hiểm cho 100 tàu cá trong chương trình “Đồng hành cùng ngư dân bám biển” cho các ngư dân Lý Sơn thường xuyên bám biển Hoàng Sa, Trường Sa.


Cũng trong thời gian qua, Bảo hiểm PVI cũng đã nhanh chóng chi trả bồi thường cho các tàu của bà con ngư dân gặp nạn với tổng số tiền chi trả hơn 2 tỷ đồng. Mới đây, Công ty cũng đã phối hợp với Bộ Tài chính và các Nhà đồng bảo hiểm để chi trả tạm ứng bồi thường cho Công ty Formosa 1 triệu USD do thiệt hại từ công trường nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh. Hành động nhanh chóng và kịp thời này của Bảo hiểm PVI đã được cả Bộ Tài chính, UBND tỉnh Hà Tĩnh và đối tác Formosa đánh giá cao. 


A.D

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

6 tháng đầu năm 2014: Bảo hiểm PVI tăng trưởng tốt

Bảo hiểm PVI vừa công bố tổng doanh thu nửa đầu năm 2014 ước tính gần 3.800 tỷ đồng, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc đạt gần 3.200 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 11% so với cùng kì năm ngoái.


6 thang dau nam 2014: Bao hiem PVI tang truong tot


Bao hiem PVI vua cong bo tong doanh thu nua dau nam 2014 uoc tinh gan 3.800 ty dong, trong do doanh thu bao hiem goc dat gan 3.200 ty dong, tang truong hon 11% so voi cung ki nam ngoai.


Hoan thanh vuot muc ke hoach 6 thang


Nhung con so tren duoc bao hiem PVI cong bo trong "Hoi nghi so ket hoat dong kinh doanh 6 thang dau nam 2014". Voi ket qua kinh doanh nay, Bao hiem PVI da hoan thanh vuot muc cac ke hoach kinh doanh 6 thang dau nam dong thoi duy tri vi the so mot thi truong bao hiem phi nhan tho ve thi phan.


Khong nhung vay, thanh cong lon cua Bao hiem PVI nua dau nam 2014 chinh la viec nang hang tin nhiem nang luc tai chinh A.M.Best len “B++” (Tot), viec nang hang tin nhiem tai chinh trong thoi diem tin nhiem quoc gia khong duoc danh gia cao cho thay su phat trien trong thoi gian qua cua Bao hiem PVI da duoc thi truong quoc te ghi nhan tot.


Vi tri dan dau thi truong ve mat thi phan cung la ket qua tat yeu danh cho Bao hiem PVI sau nhung co gang khong ngung cua doanh nghiep o mang ban le. Vua qua Bao hiem PVI da mo them chi nhanh tai Thai nguyen va dang khan truong danh gia, trien khai mo them chi nhanh tai cac thi truong tiem nang. Viec mo rong kinh doanh ban le da giup he thong ban le cua Bao hiem PVI tang truong cao dong thoi tao can bang trong co cau doanh thu giua khoi doanh nghiep va khoi ban le.


Ben canh do Bao hiem PVI cung kha nhanh nhay trong viec di dau trien khai cac ung dung cong nghe phuc vu nhu cau ngay cang cao cua khach hang. Trong 6 thang dau nam, Cong ty da trien khai ung dung phan mem giam dinh boi thuong truc tuyen E-Insurance, giup cac giam dinh vien co the truyen truc tuyen so lieu giam dinh tu hien truong ve Tong cong ty, tu do dua ra phuong an hay gia tri boi thuong nhanh chong phuc vu Khach hang. Voi viec ung dung phan mem nay, Bao hiem PVI la mot trong so it cac DNBH co day du cac dich vu cham soc Khach hang tot nhat, truoc do la dich vu bao hiem truc tuyen, Contact Center 24/7, trung tam bao lanh vien phi,…


 


6 thang dau nam 2014: Bao hiem PVI tang truong tot (1)


Tong Giam doc PVI Holdings - ong Bui Van Thuan phat bieu tai hoi nghi so ket hoat dong KD 6 thang dau nam 2014 


Nhanh chong giai quyet boi thuong va ho tro ngu dan bam bien


Khong chi chu trong cong tac kinh doanh, 6 thang dau nam 2014, Bao hiem PVI cung da hoan thanh tot cong tac tuong tro ba con ngu dan bam bien bao ve chu quyen cua bien dao To quoc, song song voi viec chi tra boi thuong cho cac Khach hang bi thiet hai tai Binh Duong, Dong Nai,… Ngoai ra, Bao hiem PVI da phoi hop voi Tinh Doan Quang Ngai trao tang bao hiem cho 100 tau ca trong chuong trinh “Dong hanh cung ngu dan bam bien” cho cac ngu dan Ly Son thuong xuyen bam bien Hoang Sa, Truong Sa.


Cung trong thoi gian qua, Bao hiem PVI cung da nhanh chong chi tra boi thuong cho cac tau cua ba con ngu dan gap nan voi tong so tien chi tra hon 2 ty dong. Moi day, Cong ty cung da phoi hop voi Bo Tai chinh va cac Nha dong bao hiem de chi tra tam ung boi thuong cho Cong ty Formosa 1 trieu USD do thiet hai tu cong truong nha may thep Formosa Ha Tinh. Hanh dong nhanh chong va kip thoi nay cua Bao hiem PVI da duoc ca Bo Tai chinh, UBND tinh Ha Tinh va doi tac Formosa danh gia cao. 


A.D

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000