Hanel rút khỏi liên doanh Sài Đồng với Vingroup

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Hanel sẽ bán cổ phần cho chính Vingroup giúp tập đoàn này tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty Sài Đồng lên 94%.
Hanel rút khỏi liên doanh Sài Đồng với Vingroup

Công ty TNHH MTV Hanel vừa đăng ký bán toàn bộ 20% cổ phần tại công ty Sài Đồng, công ty liên kết với Vingroup, để phát triển dự án Vinhomes Riverside (Vincom Village trước đây).


Theo nghị quyết ĐHCĐ của Sài Đồng, số cổ phiếu này sẽ được chuyển nhượng cho Vingroup. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 12/8 đến 10/9.


Tỷ lệ sở hữu của Vingroup tại liên doanh này hồi cuối năm 2013 là 79% nhưng vào tháng 4/2014, tập đoàn này đã chuyển nhượng gần 5% cho một cổ đông khác.


Sau khi mua lại cổ phần của Hanel, Vingroup sẽ tăng sở hữu tại Sài Đồng lên 94%.


Công ty Sài Đồng được thành lập năm 2009 có vốn điều lệ 500 tỷ do Vingroup nắm giữ 51% và Hanel nắm giữ 49%. Năm 2012 công ty đã tăng vốn lên 1.200 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu ra công chúng.


Sau đợt phát hành này tỷ lệ sở hữu của Hanel giảm xuống còn 20%, còn Vingroup tăng lên 79% nhờ việc tập đoàn này mua lại 21,6 triệu cổ phần của các cá nhân khác.


Theo Nguyên Minh
Diễn đàn đầu tư

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Hanel rút khỏi liên doanh Sài Đồng với Vingroup

Hanel sẽ bán cổ phần cho chính Vingroup giúp tập đoàn này tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty Sài Đồng lên 94%.


Hanel rut khoi lien doanh Sai Dong voi Vingroup


Hanel se ban co phan cho chinh Vingroup giup tap doan nay tang ty le so huu tai cong ty Sai Dong len 94%.


Cong ty TNHH MTV Hanel vua dang ky ban toan bo 20% co phan tai cong ty Sai Dong, cong ty lien ket voi Vingroup, de phat trien du an Vinhomes Riverside (Vincom Village truoc day).


Theo nghi quyet DHCD cua Sai Dong, so co phieu nay se duoc chuyen nhuong cho Vingroup. Thoi gian du kien thuc hien giao dich tu 12/8 den 10/9.


Ty le so huu cua Vingroup tai lien doanh nay hoi cuoi nam 2013 la 79% nhung vao thang 4/2014, tap doan nay da chuyen nhuong gan 5% cho mot co dong khac.


Sau khi mua lai co phan cua Hanel, Vingroup se tang so huu tai Sai Dong len 94%.


Cong ty Sai Dong duoc thanh lap nam 2009 co von dieu le 500 ty do Vingroup nam giu 51% va Hanel nam giu 49%. Nam 2012 cong ty da tang von len 1.200 ty dong thong qua phat hanh co phieu ra cong chung.


Sau dot phat hanh nay ty le so huu cua Hanel giam xuong con 20%, con Vingroup tang len 79% nho viec tap doan nay mua lai 21,6 trieu co phan cua cac ca nhan khac.


Theo Nguyen Minh
Dien dan dau tu

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000