Bảo Việt muốn thoái vốn khỏi Bảo hiểm Bảo Long

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Nếu bán trước ngày chốt quyền, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ từ chối quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Bảo Long và chính thức không còn là cổ đông của công ty này.
Bảo Việt muốn thoái vốn khỏi Bảo hiểm Bảo Long

Ngày 4/8/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 63/GCN-UBCK chào bán cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long ra công chúng cho Tập đoàn Bảo Việt (BVH).

Số lượng cổ phiếu Bảo hiểm Bảo Long được chào bán là 6,37 triệu đơn vị, tương đương 63,7 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Đây là toàn bộ số lượng cổ phiếu mà BVH sở hữu tại Bảo hiểm Bảo Long.

Ngày 5/8/2014, Bảo hiểm Bảo Long vừa ra thông báo chào bán 6,73 triệu cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:2, giá chào bán 10.300 đồng/cổ phiếu. Như vậy, nếu bán trước ngày chốt quyền, Bảo Việt sẽ từ chối quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Bảo Long và chính thức không còn là cổ đông của công ty này.

Được biết, năm 2013, Bảo hiểm Bảo Long lãi ròng 26,3  tỷ đồng, bằng một nửa con số năm 2012. Năm 2014, công ty đặt kế hoạch lợi nhuận 40 tỷ đồng, tăng 13% so với mức thực hiện năm 2013. Theo kế hoạch phân phối lợi nhuận của Bảo hiểm Bảo Long, LNST ước tính của Công ty năm 2014 là 28 tỷ đồng.

Minh ThưTheo Trí Thức Trẻ/SSC


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Bảo Việt muốn thoái vốn khỏi Bảo hiểm Bảo Long

Nếu bán trước ngày chốt quyền, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ từ chối quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Bảo Long và chính thức không còn là cổ đông của công ty này.


Bao Viet muon thoai von khoi Bao hiem Bao Long


Neu ban truoc ngay chot quyen, Bao hiem Bao Viet se tu choi quyen mua co phieu phat hanh them cua Bao Long va chinh thuc khong con la co dong cua cong ty nay.


Ngay 4/8/2014, Chu tich UBCKNN cap Giay chung nhan so 63/GCN-UBCK chao ban co phieu Tong Cong ty Co phan Bao hiem Bao Long ra cong chung cho Tap doan Bao Viet (BVH).

So luong co phieu Bao hiem Bao Long duoc chao ban la 6,37 trieu don vi, tuong duong 63,7 ty dong tinh theo menh gia. Day la toan bo so luong co phieu ma BVH so huu tai Bao hiem Bao Long.

Ngay 5/8/2014, Bao hiem Bao Long vua ra thong bao chao ban 6,73 trieu co phieu phat hanh them cho co dong hien huu theo ty le 10:2, gia chao ban 10.300 dong/co phieu. Nhu vay, neu ban truoc ngay chot quyen, Bao Viet se tu choi quyen mua co phieu phat hanh them cua Bao Long va chinh thuc khong con la co dong cua cong ty nay.

Duoc biet, nam 2013, Bao hiem Bao Long lai rong 26,3  ty dong, bang mot nua con so nam 2012. Nam 2014, cong ty dat ke hoach loi nhuan 40 ty dong, tang 13% so voi muc thuc hien nam 2013. Theo ke hoach phan phoi loi nhuan cua Bao hiem Bao Long, LNST uoc tinh cua Cong ty nam 2014 la 28 ty dong.

Minh ThuTheo Tri Thuc Tre/SSC


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000