VGP chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 8%

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện hữu được nhận 800 đồng.
VGP chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 8%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau :


- Tổ chức đăng ký: CTCP Cảng Rau Quả (VGP)


- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2014


- Lý do và mục đích: Ứng cổ tức bằng tiền mặt lần I năm 2014


- Tỷ lệ cổ tức: 8%/mệnh giá (800 đồng/cổ phiếu)


- Thời gian thực hiện: 04/09/2014


- Địa điểm thực hiện:


a/ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.


b/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán tài chính Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả.Theo Trí Thức Trẻ/VSD

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

VGP chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 8%

Mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện hữu được nhận 800 đồng.


VGP chot quyen tra co tuc bang tien 8%


Moi co phieu cua co dong hien huu duoc nhan 800 dong.


Trung tam Luu ky Chung khoan Viet Nam – CN.TP.HCM (CNVSD) thong bao ve ngay dang ky cuoi cung nhu sau :


- To chuc dang ky: CTCP Cang Rau Qua (VGP)


- Ngày dang ký cuói cùng: 15/08/2014


- Ly do va muc dich: Ung co tuc bang tien mat lan I nam 2014


- Ty le co tuc: 8%/menh gia (800 dong/co phieu)


- Thoi gian thuc hien: 04/09/2014


- Dia diem thuc hien:


a/ Doi voi chung khoan da luu ky : Nguoi so huu chung khoan nhan co tuc tai cac thanh vien luu ky noi mo tai khoan.


b/ Doi voi chung khoan chua luu ky : Nguoi so huu chung khoan lam thu tuc nhan co tuc tai Phong Ke toan tai chinh Cong ty Co phan Cang Rau Qua.Theo Tri Thuc Tre/VSD

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000