HBC chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 5% và bằng cổ phiếu 10%

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện hữu được nhận 500 đồng tiền mặt và Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới.
HBC chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 5% và bằng cổ phiếu 10%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:


- Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình (HBC)


- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2014


1/ Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền


- Tỷ lệ thực hiện: 5%/ mệnh giá (500 đồng/ cổ phiếu)


- Thời gian thực hiện: 25/08/2014


2/ Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu


- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).


Địa điểm thực hiện:


+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu tại TVLK mở tài khoản lưu ký.


+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình.Theo Trí Thức Trẻ/VSD

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

HBC chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 5% và bằng cổ phiếu 10%

Mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện hữu được nhận 500 đồng tiền mặt và Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới.


HBC chot quyen tra co tuc bang tien 5% va bang co phieu 10%


Moi co phieu cua co dong hien huu duoc nhan 500 dong tien mat va Nguoi so huu 10 co phieu duoc nhan 01 co phieu moi.


Trung tam Luu ky Chung khoan Viet Nam – chi nhanh TP.Ho Chi Minh (CNVSD) thong bao ve ngay dang ky cuoi cung nhu sau:


- To chuc dang ky: Cong ty Co phan Xay dung & Kinh doanh Dia oc Hoa Binh (HBC)


- Ngày dang ký cuói cùng: 15/08/2014


1/ Tra co tuc nam 2013 bang tien


- Ty le thuc hien: 5%/ menh gia (500 dong/ co phieu)


- Thoi gian thuc hien: 25/08/2014


2/ Tra co tuc nam 2013 bang co phieu


- Ty le thuc hien: 10%/co phieu (Nguoi so huu 10 co phieu duoc nhan 01 co phieu moi).


Dia diem thuc hien:


+ Doi voi chung khoan da luu ky: Nguoi so huu lam thu tuc nhan co tuc bang tien, bang co phieu tai TVLK mo tai khoan luu ky.


+ Doi voi chung khoan chua luu ky: Nguoi so huu lam thu tuc nhan co tuc bang tien, bang co phieu tai Phong Tai chinh Ke toan, Cong ty CP Xay dung va Kinh doanh Dia oc Hoa Binh.Theo Tri Thuc Tre/VSD

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000