Giống cây trồng Miền Nam: Tổng tài sản tăng 29%, 6 tháng lãi ròng 47 tỷ đồng

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Mặc dù giảm, so với vốn điều lệ gần 150 tỷ đồng, mức lợi nhuận của SSC không phải quá thấp. EPS 6 tháng của công ty ước đạt trên 3.000 đồng/cổ phiếu.
Giống cây trồng Miền Nam: Tổng tài sản tăng 29%, 6 tháng lãi ròng 47 tỷ đồng

Công ty cổ phần giống cây trồng Miền Nam (SSC) công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014.

So với quý 2 và 6 tháng đầu năm 2013, kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014 của SSC có phần sụt giảm nhẹ.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 2/2014 của SSC đạt 212 tỷ đồng, giảm hơn 5 tỷ đồng so với cùng kỳ, Mặc dù lãi gộp có "nhỉnh" hơn, kết quả SSC vẫn báo lãi (phần dành cho cổ đông công ty mẹ) 30,6 tỷ đồng, giảm hơn 5 tỷ đồng so với quý 2/2013, tương đương mức giảm 14,6%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014, SSC lãi ròng 46,7 tỷ đồng, xấp xỉ con số cùng kỳ 2013.

Mặc dù giảm, so với vốn điều lệ gần 150 tỷ đồng, mức lợi nhuận của SSC không phải quá thấp. EPS 6 tháng của công ty ước đạt trên 3.000 đồng/cổ phiếu.

Cuối quý 2, giá trị tổng tài sản của SSC đạt trên 600 tỷ đồng, tăng 29% so với số dư đầu năm. Mức tăng chủ yếu ở khoản mục hàng tồn kho, đạt 300 tỷ đồng cuối quý 1, trong khi đầu năm chỉ 195,7 tỷ đồng.

6 tháng vừa qua, thị giá cổ phiếu SSC tăng trưởng khá mạnh từ vùng giá 4x lên 6x.

Giống cây trồng Miền Nam: Tổng tài sản tăng 29%, 6 tháng lãi ròng 47 tỷ đồng (1)
Biến động giá SSC trong 6 tháng gần nhấtMinh ThưTheo Trí Thức Trẻ/HSX


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Giống cây trồng Miền Nam: Tổng tài sản tăng 29%, 6 tháng lãi ròng 47 tỷ đồng

Mặc dù giảm, so với vốn điều lệ gần 150 tỷ đồng, mức lợi nhuận của SSC không phải quá thấp. EPS 6 tháng của công ty ước đạt trên 3.000 đồng/cổ phiếu.


Giong cay trong Mien Nam: Tong tai san tang 29%, 6 thang lai rong 47 ty dong


Mac du giam, so voi von dieu le gan 150 ty dong, muc loi nhuan cua SSC khong phai qua thap. EPS 6 thang cua cong ty uoc dat tren 3.000 dong/co phieu.


Cong ty co phan giong cay trong Mien Nam (SSC) cong bo ket qua kinh doanh quy 2 va 6 thang dau nam 2014.

So voi quy 2 va 6 thang dau nam 2013, ket qua kinh doanh quy 2 va 6 thang dau nam 2014 cua SSC co phan sut giam nhe.

Cu the, doanh thu thuan quy 2/2014 cua SSC dat 212 ty dong, giam hon 5 ty dong so voi cung ky, Mac du lai gop co "nhinh" hon, ket qua SSC van bao lai (phan danh cho co dong cong ty me) 30,6 ty dong, giam hon 5 ty dong so voi quy 2/2013, tuong duong muc giam 14,6%.

Luy ke 6 thang dau nam 2014, SSC lai rong 46,7 ty dong, xap xi con so cung ky 2013.

Mac du giam, so voi von dieu le gan 150 ty dong, muc loi nhuan cua SSC khong phai qua thap. EPS 6 thang cua cong ty uoc dat tren 3.000 dong/co phieu.

Cuoi quy 2, gia tri tong tai san cua SSC dat tren 600 ty dong, tang 29% so voi so du dau nam. Muc tang chu yeu o khoan muc hang ton kho, dat 300 ty dong cuoi quy 1, trong khi dau nam chi 195,7 ty dong.

6 thang vua qua, thi gia co phieu SSC tang truong kha manh tu vung gia 4x len 6x.

Giong cay trong Mien Nam: Tong tai san tang 29%, 6 thang lai rong 47 ty dong (1)
Bien dong gia SSC trong 6 thang gan nhatMinh ThuTheo Tri Thuc Tre/HSX


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000