Zing MP3 bị khởi kiện vì vi phạm bản quyền nhạc Hàn Quốc

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Việt Giải Trí đã ghi nhận gần 1 tỉ lượt nghe, xem các bài hát Hàn Quốc trên trang Zing MP3 mà đơn vị này có bản quyền.
Zing MP3 bị khởi kiện vì vi phạm bản quyền nhạc Hàn Quốc

Công ty Việt Giải Trí – đơn vị có quyền chính thức phân phối và khai thác các nội dung K-Pop tại Việt Nam đã chính thức khởi kiện trang Zing MP3 thuộc Công ty cổ phần VNG vì đã sử dụng các sản phẩm mà công ty này sở hữu mà không trả tác quyền.


Theo đơn kiện, trang mp3.zing.vn đã sử dụng các sản phẩm âm nhạc Hàn Quốc trong hoạt động kinh doanh thương mại mà không trả tiền cho chủ thể quyền, tức làvi phạm nghĩa vụ thanh toán được quy định tại Khoản 1, Điều 33, Luật Sở hữu trí tuệ.


Qua theo dõi, Việt Giải Trí đã ghi nhận gần 1 tỉ lượt nghe, xem các bài hát Hàn Quốc trên trang Zing MP3 mà đơn vị này có bản quyền.Vì vậy, Việt Giải Trí đã gửi đơn khiếu kiện và đề nghị tòa án buộc VNG thanh toán tiền thù lao cho Việt Giải Trí là 4 tỉ đồng.


Trước đó,các đơn vị quản lý nội dung từ phía Hàn Quốc, đó là KT Corporation cũng như đơn vị sản xuất SM Entertainment, JYP Entertainment đã gửi công văn trực tiếp đến cho VNG yêu cầu VNG, Zing MP3 chấm dứt ngay tình trạng xâm phạm bản quyền cũng như gỡ bỏ các sản phẩm âm nhạc thuộc sở hữu của KT, SM, JYP. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền can thiệp vào tình trạng xâm phạm nội dung K-Pop; các đơn vị xâm phạm phải chịu trách nhiệm và án phạt theo quy định của Pháp luật.


Việt Giải Trí cũng đã nhiều lần gửi công văn thông báo và đề nghị hợp tác đến VNG, là đơn vị chủ quản của website www.mp3.zing.vn về việc bản quyền nhạc Hàn Quốc mà Zing đang kinh doanh thu tiền của khách hàng nhưng không nhận được thiện chí hợp tác của đơn vị này.


Tòa án đã chôn vùi trang tải nhạc miễn phí đầu tiên như thế nào?


Theo ĐHVH
VTV Online

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Zing MP3 bị khởi kiện vì vi phạm bản quyền nhạc Hàn Quốc

Việt Giải Trí đã ghi nhận gần 1 tỉ lượt nghe, xem các bài hát Hàn Quốc trên trang Zing MP3 mà đơn vị này có bản quyền.


Zing MP3 bi khoi kien vi vi pham ban quyen nhac Han Quoc


Viet Giai Tri da ghi nhan gan 1 ti luot nghe, xem cac bai hat Han Quoc tren trang Zing MP3 ma don vi nay co ban quyen.


Cong ty Viet Giai Tri – don vi co quyen chinh thuc phan phoi va khai thac cac noi dung K-Pop tai Viet Nam da chinh thuc khoi kien trang Zing MP3 thuoc Cong ty co phan VNG vi da su dung cac san pham ma cong ty nay so huu ma khong tra tac quyen.


Theo don kien, trang mp3.zing.vn da su dung cac san pham am nhac Han Quoc trong hoat dong kinh doanh thuong mai ma khong tra tien cho chu the quyen, tuc lavi pham nghia vu thanh toan duoc quy dinh tai Khoan 1, Dieu 33, Luat So huu tri tue.


Qua theo doi, Viet Giai Tri da ghi nhan gan 1 ti luot nghe, xem cac bai hat Han Quoc tren trang Zing MP3 ma don vi nay co ban quyen.Vi vay, Viet Giai Tri da gui don khieu kien va de nghi toa an buoc VNG thanh toan tien thu lao cho Viet Giai Tri la 4 ti dong.


Truoc do,cac don vi quan ly noi dung tu phia Han Quoc, do la KT Corporation cung nhu don vi san xuat SM Entertainment, JYP Entertainment da gui cong van truc tiep den cho VNG yeu cau VNG, Zing MP3 cham dut ngay tinh trang xam pham ban quyen cung nhu go bo cac san pham am nhac thuoc so huu cua KT, SM, JYP. Dong thoi, de nghi cac co quan chuc nang co tham quyen can thiep vao tinh trang xam pham noi dung K-Pop; cac don vi xam pham phai chiu trach nhiem va an phat theo quy dinh cua Phap luat.


Viet Giai Tri cung da nhieu lan gui cong van thong bao va de nghi hop tac den VNG, la don vi chu quan cua website www.mp3.zing.vn ve viec ban quyen nhac Han Quoc ma Zing dang kinh doanh thu tien cua khach hang nhung khong nhan duoc thien chi hop tac cua don vi nay.


Toa an da chon vui trang tai nhac mien phi dau tien nhu the nao?


Theo DHVH
VTV Online

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000