Hàng tấn vàng ròng bị đào bán ra nước ngoài

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Ngoài con số trên, khối lượng vàng đào được trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 tại hai nhà máy này vẫn đang là điều bí mật.
Hàng tấn vàng ròng bị đào bán ra nước ngoài

Cục Thuế Quảng Nam cho biết tổng số tiền thuế các loại mà hai nhà máy khai thác vàng Bồng Miêu và Đắk Sa nộp vào ngân sách là hơn 650 tỉ đồng, sau khi đưa ra nước ngoài tiêu thụ hơn 4,430 tấn vàng thành phẩm.


Tuy nhiên, số nợ thuế phát sinh các loại tính từ năm 2004 đến tháng 7-2014 đã lên tới hơn 1.033 tỉ đồng.


Theo tính toán của Cục Thuế Quảng Nam, nếu trừ khoản hoàn thuế giá trị gia tăng 105 tỉ đồng cho hai nhà máy, cộng với khoản thuế đã nộp vào ngân sách 650 tỉ đồng thì đến nay, khoản nợ thuế các loại chưa nộp vào ngân sách là 278 tỉ đồng.


Đã từng nhiều lần vào tận các hầm lò, tận mắt chứng kiến nhà máy khai thác và chế biến vàng, người viết vẫn choáng váng trước những vỉa quặng vàng dưới hầm sâu.


Đã từng nhiều lần vào tận các hầm lò, tận mắt chứng kiến nhà máy khai thác và chế biến vàng, người viết vẫn choáng váng trước những vỉa quặng vàng dưới hầm sâu.Do chậm nộp nên Cục Thuế Quảng Nam đã 11 lần ra quyết định xử phạt nộp chậm thuế. Tuy nhiên, đại diện công ty khai thác vàng cho rằng từ năm 2013, họ chưa hề nợ thuế.


Ông Ngô Bốn, Cục trưởng Cục Thuế Quảng Nam, khẳng định số tiền thuế hai nhà máy khai vàng phải nộp vào ngân sách được cơ quan này căn cứ trên tổng sản lượng vàng đã xuất bán ra nước ngoài.


“Vậy tổng số tiền thu được sau khi xuất bán hơn 4,430 tấn vàng ra nước ngoài là bao nhiêu, và tại sao Besra Việt Nam cố tình chây ì, không nộp các khoản nghĩa vụ? Đã vậy lại còn đổ thừa cho thiên tai, rồi đóng cửa 2 nhà máy để gây sức ép với chính quyền phải dỡ bỏ lệnh cưỡng chế thuế?” - ông Ngô Bốn bức xúc.


Còn ông Lê Mai Khắc Hưng - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, nhận xét, các lý do mà Besra Việt Nam đưa ra là quá vô lý. “Doanh nghiệp này xuất khẩu 100% lượng vàng khai thác được ra nước ngoài. Thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp là được thu trên sản lượng vàng xuất khẩu. Thế nhưng vàng đã bán ra nước ngoài mà doanh nghiệp vẫn than không có tiền để nộp là hết sức vô lý và không thể chấp nhận được”.


Theo các chuyên gia, mỏ vàng Phước Sơn có công suất khai thác 1.000 tấn quặng/ngày, tỷ lệ thu hồi vàng là 92-95%. Mỏ vàng Bồng Miêu 500 tấn quặng/ngày, tỷ lệ thu hồi vàng là 88%.


Ngoài 4,430 tấn vàng mà Cục Thuế Quảng Nam căn cứ để tính thuế sau khi đã xuất bán ra nước ngoài, khối lượng vàng đào được, theo các chuyên gia, là lớn hơn nhiều lần. Vấn đề này cũng được nhiều đại biểu chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam cuối tháng 7 vừa qua. UBND tỉnh đã có văn bản gửi hỏi Bộ Tài nguyên Môi trường, nhưng Bộ cũng phản hồi rằng không nắm được con số này.


Vì thế, đến nay tất cả vẫn là một ẩn số.


Hầm lo xuyên sâu vào núi tại mỏ vàng Đắk Sa dài hơn 4 km.


Hầm lò xuyên sâu vào núi tại mỏ vàng Đắk Sa dài hơn 4 km
Cửa hầm lò khai thác vàng mỏ ĐắK Sa


Cửa hầm lò khai thác vàng mỏ Đắk Sa
Bên trong hầm lò nơi có nhiều quặng chứa đầy vàng


Bên trong hầm lò nơi có nhiều quặng chứa đầy vàngMột cục quặng đá chứa đầy vàng được khai thác trong hầm lò.


Một cục quặng đá chứa đầy vàng được khai thác trong hầm lò.Vỉa quặng chứa đầy vàng chuẩn bị khai thác, những vỉa vàng ăn vào đá sáng lấp lánh.


Vỉa quặng chứa đầy vàng chuẩn bị khai thác, những vỉa vàng ăn vào đá sáng lấp lánh.Trong bộ đồ công nhân, PV cùng khai thác quặng vàng dưới hầm sâu


Trong bộ đồ công nhân, PV cùng khai thác quặng vàng dưới hầm sâuÔng này cắn mạnh vào thỏi vàng như để chứng minh với PV về chất lượng vàng, rằng đây là vàng thật được sản xuất tại nhà máy vàng Đắk Sa, không phải vàng giả.


Ông này cắn mạnh vào thỏi vàng như để chứng minh với PV về chất lượng vàng, rằng đây là vàng thật được sản xuất tại nhà máy vàng Đắk Sa, không phải vàng giả.Những thỏi vàng nặng 5 kg được giới thiệu như chiến lợi phẩm thu được sau khi xay quặng đá từ hầm sâu đưa lên để sản xuất ra những thỏi vàng này.


Những thỏi vàng nặng 5 kg được giới thiệu như chiến lợi phẩm thu được sau khi xay quặng đá từ hầm sâu đưa lên để sản xuất ra những thỏi vàng này.Trên tay PV là một thỏi vàng nặng chừng 10 kg.


Trên tay PV là một thỏi vàng nặng chừng 10 kg.Một vỉa quặng chứa đầy vàng tại mỏ vàng ánh lên màu vàng rực.


Một vỉa quặng chứa đầy vàng tại mỏ vàng ánh lên màu vàng rực.Hàng tấn vàng ròng bị đào bán ra nước ngoài (1)Đưa vàng vào khuôn đúc


Đưa vàng vào khuôn đúc

>> Đào mỏ vàng cũng kêu lỗ: Không làm được thì giải thể!


Theo Vũ Trung
Vietnamnet

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Hàng tấn vàng ròng bị đào bán ra nước ngoài

Ngoài con số trên, khối lượng vàng đào được trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 tại hai nhà máy này vẫn đang là điều bí mật.


Hang tan vang rong bi dao ban ra nuoc ngoai


Ngoai con so tren, khoi luong vang dao duoc trong nam 2013 va 6 thang dau nam 2014 tai hai nha may nay van dang la dieu bi mat.


Cuc Thue Quang Nam cho biet tong so tien thue cac loai ma hai nha may khai thac vang Bong Mieu va Dak Sa nop vao ngan sach la hon 650 ti dong, sau khi dua ra nuoc ngoai tieu thu hon 4,430 tan vang thanh pham.


Tuy nhien, so no thue phat sinh cac loai tinh tu nam 2004 den thang 7-2014 da len toi hon 1.033 ti dong.


Theo tinh toan cua Cuc Thue Quang Nam, neu tru khoan hoan thue gia tri gia tang 105 ti dong cho hai nha may, cong voi khoan thue da nop vao ngan sach 650 ti dong thi den nay, khoan no thue cac loai chua nop vao ngan sach la 278 ti dong.


Da tung nhieu lan vao tan cac ham lo, tan mat chung kien nha may khai thac va che bien vang, nguoi viet van choang vang truoc nhung via quang vang duoi ham sau.


Da tung nhieu lan vao tan cac ham lo, tan mat chung kien nha may khai thac va che bien vang, nguoi viet van choang vang truoc nhung via quang vang duoi ham sau.Do cham nop nen Cuc Thue Quang Nam da 11 lan ra quyet dinh xu phat nop cham thue. Tuy nhien, dai dien cong ty khai thac vang cho rang tu nam 2013, ho chua he no thue.


Ong Ngo Bon, Cuc truong Cuc Thue Quang Nam, khang dinh so tien thue hai nha may khai vang phai nop vao ngan sach duoc co quan nay can cu tren tong san luong vang da xuat ban ra nuoc ngoai.


“Vay tong so tien thu duoc sau khi xuat ban hon 4,430 tan vang ra nuoc ngoai la bao nhieu, va tai sao Besra Viet Nam co tinh chay i, khong nop cac khoan nghia vu? Da vay lai con do thua cho thien tai, roi dong cua 2 nha may de gay suc ep voi chinh quyen phai do bo lenh cuong che thue?” - ong Ngo Bon buc xuc.


Con ong Le Mai Khác Hung - Phó Cục truỏng Cục Thué tỉnh Quảng Nam, nhan xet, cac ly do ma Besra Viet Nam dua ra la qua vo lý. “Doanh nghiẹp này xuát khảu 100% luọng vàng khai thác duọc ra nuoc ngoai. Thué tài nguyen, thué thu nhạp doanh nghiẹp là duọc thu tren sản luọng vàng xuát khảu. Thé nhung vàng dã bán ra nuóc ngoài mà doanh nghiẹp vãn than khong có tièn dẻ nọp là hét súc vo lý va khong the chap nhan duoc”.


Theo các chuyen gia, mỏ vàng Phuóc Son co cong suát khai thac 1.000 tán quạng/ngày, tỷ lẹ thu hòi vàng là 92-95%. Mỏ vàng Bòng Mieu 500 tán quạng/ngày, tỷ lẹ thu hòi vàng là 88%.


Ngoai 4,430 tan vang ma Cuc Thue Quang Nam can cu de tinh thue sau khi da xuat ban ra nuoc ngoai, khoi luong vang dao duoc, theo cac chuyen gia, la lon hon nhieu lan. Van de nay cung duoc nhieu dai bieu chat van tai ky hop Hoi dong nhan dan tinh Quang Nam cuoi thang 7 vua qua. UBND tỉnh da có van bản gủi hỏi Bọ Tai nguyen Moi truong, nhung Bọ cung phan hoi rang khong nám duọc con so nay.


Vi the, den nay tat ca van la mot an so.


Ham lo xuyen sau vao nui tai mo vang Dak Sa dai hon 4 km.


Ham lo xuyen sau vao nui tai mo vang Dak Sa dai hon 4 km
Cua ham lo khai thac vang mo DaK Sa


Cua ham lo khai thac vang mo Dak Sa
Ben trong ham lo noi co nhieu quang chua day vang


Ben trong ham lo noi co nhieu quang chua day vangMot cuc quang da chua day vang duoc khai thac trong ham lo.


Mot cuc quang da chua day vang duoc khai thac trong ham lo.Via quang chua day vang chuan bi khai thac, nhung via vang an vao da sang lap lanh.


Via quang chua day vang chuan bi khai thac, nhung via vang an vao da sang lap lanh.Trong bo do cong nhan, PV cung khai thac quang vang duoi ham sau


Trong bo do cong nhan, PV cung khai thac quang vang duoi ham sauOng nay can manh vao thoi vang nhu de chung minh voi PV ve chat luong vang, rang day la vang that duoc san xuat tai nha may vang Dak Sa, khong phai vang gia.


Ong nay can manh vao thoi vang nhu de chung minh voi PV ve chat luong vang, rang day la vang that duoc san xuat tai nha may vang Dak Sa, khong phai vang gia.Nhung thoi vang nang 5 kg duoc gioi thieu nhu chien loi pham thu duoc sau khi xay quang da tu ham sau dua len de san xuat ra nhung thoi vang nay.


Nhung thoi vang nang 5 kg duoc gioi thieu nhu chien loi pham thu duoc sau khi xay quang da tu ham sau dua len de san xuat ra nhung thoi vang nay.Tren tay PV la mot thoi vang nang chung 10 kg.


Tren tay PV la mot thoi vang nang chung 10 kg.Mot via quang chua day vang tai mo vang anh len mau vang ruc.


Mot via quang chua day vang tai mo vang anh len mau vang ruc.Hang tan vang rong bi dao ban ra nuoc ngoai (1)Dua vang vao khuon duc


Dua vang vao khuon duc

>> Dao mo vang cung keu lo: Khong lam duoc thi giai the!


Theo Vu Trung
Vietnamnet

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000