ASM: Quý 2/2014 lãi ròng 15 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Lũy kế 6 tháng đầu năm, lãi ròng của ASM đạt 22,9 tỷ đồng, tăng lên gấp 3 lần so với 6 tháng đầu năm 2013.
ASM: Quý 2/2014 lãi ròng 15 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ

CTCP Đầu tư & Xây dựng Sao Mai Tỉnh An Giang (mã CK: ASM) công bố BCTC quý 2/2014.


Theo đó, doanh thu trong quý 2/2014 đạt 304,36 tỷ đồng, tăng tương ứng 10,4% so với cùng kỳ. Tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần giảm nên lợi nhuận gộp của ASM đạt 48,5 tỷ đồng tăng gần 39% so với quý 2/2013.


Sau khi trừ các chi phí phát sinh, ASM ghi nhận hơn 15 tỷ đồng lãi ròng trong quý 2/2014, tăng lên gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước.


Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần giảm nhẹ đạt gần 555 tỷ đồng, nhờ tinh giảm giá vốn nên lãi ròng của ASM đạt 22,9 tỷ đồng, tăng lên gấp 3 lần so với 6 tháng đầu năm 2013.Năm 2014 công ty đặt mục tiêu LNST đạt 80 tỷ đồng, theo đó mặc dù kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ nhưng kết thúc nửa đầu năm ASM chỉ mới thực hiện được 28,6% mục tiêu.ASM: Quý 2/2014 lãi ròng 15 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ (1)Trần DũngTheo Trí Thức Trẻ/ASM

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

ASM: Quý 2/2014 lãi ròng 15 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lãi ròng của ASM đạt 22,9 tỷ đồng, tăng lên gấp 3 lần so với 6 tháng đầu năm 2013.


ASM: Quy 2/2014 lai rong 15 ty dong, tang manh so voi cung ky


Luy ke 6 thang dau nam, lai rong cua ASM dat 22,9 ty dong, tang len gap 3 lan so voi 6 thang dau nam 2013.


CTCP Dau tu & Xay dung Sao Mai Tinh An Giang (ma CK: ASM) cong bo BCTC quy 2/2014.


Theo do, doanh thu trong quy 2/2014 dat 304,36 ty dong, tang tuong ung 10,4% so voi cung ky. Ty trong gia von hang ban trong doanh thu thuan giam nen loi nhuan gop cua ASM dat 48,5 ty dong tang gan 39% so voi quy 2/2013.


Sau khi tru cac chi phi phat sinh, ASM ghi nhan hon 15 ty dong lai rong trong quy 2/2014, tang len gap 4 lan so voi cung ky nam truoc.


Luy ke 6 thang dau nam, doanh thu thuan giam nhe dat gan 555 ty dong, nho tinh giam gia von nen lai rong cua ASM dat 22,9 ty dong, tang len gap 3 lan so voi 6 thang dau nam 2013.Nam 2014 cong ty dat muc tieu LNST dat 80 ty dong, theo do mac du ket qua kinh doanh tang truong manh so voi cung ky nhung ket thuc nua dau nam ASM chi moi thuc hien duoc 28,6% muc tieu.ASM: Quy 2/2014 lai rong 15 ty dong, tang manh so voi cung ky (1)Tran DungTheo Tri Thuc Tre/ASM

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000