DMC: Cổ tức dự kiến từ 20-22%

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Công ty cũng sẽ tiếp tục tìm đối tác nhượng bán lại cổ phần DMC sở hữu ở các công ty như CTCP Dược và vật tư y tế Tây Ninh, CTCP Dược phẩm An Giang, CTCP Bao bì công nghệ cao Vĩnh Tường.
DMC: Cổ tức dự kiến từ 20-22%

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC) thông báo tài liệu họp ĐHCĐ thường niên họp ngày 6/4 tới đây.


Năm 2012, DMC đặt kế hoạch doanh thu tăng trưởng 11% trong đó hàng xuất khẩu chiếm 72%. LNST tăng trưởng 12% và cổ tức dự kiến từ 20-22%.


Năm 2012, nhằm mở rộng và phát triển thị trường, giành lấy thị phần tối ưu trong nước và xuất khẩu, trước mắt, công ty sẽ tập trung vào các dự án có tiềm ăng trong lĩnh vực Dược có hiệu quả kinh tế cao như Nhà máy sản xuất thuốc Non Betalactam dạng viên-cốm-bột và nhà máy dạng kem-mỡ-nước đạt PIC/S-GMP nhằm phong phú các dạng bào chế.


Công ty cũng sẽ tiếp tục tìm đối tác nhượng bán lại cổ phần DMC sở hữu ở các công ty như CTCP Dược và vật tư y tế Tây Ninh, CTCP Dược phẩm An Giang, CTCP Bao bì công nghệ cao Vĩnh Tường để tập trung nguồn vốn cho các dự án phục vụ SXD của công ty.


Hải An

Theo TTVN/DMC


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

DMC: Cổ tức dự kiến từ 20-22%

Công ty cũng sẽ tiếp tục tìm đối tác nhượng bán lại cổ phần DMC sở hữu ở các công ty như CTCP Dược và vật tư y tế Tây Ninh, CTCP Dược phẩm An Giang, CTCP Bao bì công nghệ cao Vĩnh Tường.


DMC: Co tuc du kien tu 20-22%


Cong ty cung se tiep tuc tim doi tac nhuong ban lai co phan DMC so huu o cac cong ty nhu CTCP Duoc va vat tu y te Tay Ninh, CTCP Duoc pham An Giang, CTCP Bao bi cong nghe cao Vinh Tuong.


Cong ty Co phan Xuat nhap khau Y te Domesco (DMC) thong bao tai lieu hop DHCD thuong nien hop ngay 6/4 toi day.


Nam 2012, DMC dat ke hoach doanh thu tang truong 11% trong do hang xuat khau chiem 72%. LNST tang truong 12% va co tuc du kien tu 20-22%.


Nam 2012, nham mo rong va phat trien thi truong, gianh lay thi phan toi uu trong nuoc va xuat khau, truoc mat, cong ty se tap trung vao cac du an co tiem ang trong linh vuc Duoc co hieu qua kinh te cao nhu Nha may san xuat thuoc Non Betalactam dang vien-com-bot va nha may dang kem-mo-nuoc dat PIC/S-GMP nham phong phu cac dang bao che.


Cong ty cung se tiep tuc tim doi tac nhuong ban lai co phan DMC so huu o cac cong ty nhu CTCP Duoc va vat tu y te Tay Ninh, CTCP Duoc pham An Giang, CTCP Bao bi cong nghe cao Vinh Tuong de tap trung nguon von cho cac du an phuc vu SXD cua cong ty.


Hai An

Theo TTVN/DMC


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000