VSP: Sẽ trình ĐHCĐ việc hủy niêm yết tự nguyện

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
HĐQT giao ban Tổng giám đốc công ty chuẩn bị các nội dung và kế hoạch chuyển sang giao dịch UPCoM để trình ĐHCĐ.
VSP: Sẽ trình ĐHCĐ việc hủy niêm yết tự nguyện

Ngày 29/03/2012, Hội đồng quản trị Công ty CP vận tải biển và bất động sản Việt Hải (VSP) đã phê duyệt việc trình đại hội đồng cổ đông năm 2012 cho phép Công ty hủy niêm yết tự nguyện tại sàn chứng khoán Hà Nội (HNX) và chuyển sang giao dịch tại sàn UP-COM.


HĐQT giao ban Tổng giám đốc công ty chuẩn bị các nội dung và kế hoạch chuyển sang giao dịch UPCoM để trình ĐHCĐ.


Ban Tổng giám đốc công ty, trưởng, phó các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.


Hải An

Theo TTVN/VSP


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

VSP: Sẽ trình ĐHCĐ việc hủy niêm yết tự nguyện

HĐQT giao ban Tổng giám đốc công ty chuẩn bị các nội dung và kế hoạch chuyển sang giao dịch UPCoM để trình ĐHCĐ.


VSP: Se trinh DHCD viec huy niem yet tu nguyen


HDQT giao ban Tong giam doc cong ty chuan bi cac noi dung va ke hoach chuyen sang giao dich UPCoM de trinh DHCD.


Ngay 29/03/2012, Hoi dong quan tri Cong ty CP van tai bien va bat dong san Viet Hai (VSP) da phe duyet viec trinh dai hoi dong co dong nam 2012 cho phep Cong ty huy niem yet tu nguyen tai san chung khoan Ha Noi (HNX) va chuyen sang giao dich tai san UP-COM.


HDQT giao ban Tong giam doc cong ty chuan bi cac noi dung va ke hoach chuyen sang giao dich UPCoM de trinh DHCD.


Ban Tong giam doc cong ty, truong, pho cac phong ban co lien quan co trach nhiem thi hanh Nghi quyet nay.


Hai An

Theo TTVN/VSP


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000