VC1: Phó TGĐ của VCG lên nắm quyền Chủ tịch HĐQT

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 28/3/2012.
VC1: Phó TGĐ của VCG lên nắm quyền Chủ tịch HĐQT

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (VC1) thông báo Nghị quyết HĐQT ngày 28/3 thông qua việc bầu cử Chủ tịch HĐQT.


HĐQT đã thảo luận, bàn bạc kỹ và thống nhất quyết nghị bầu ông Mai Long là thành viên HĐQT công ty VC1 và là Phó Tổng giám đốc của Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam-Vinaconex (VCG) làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014.


Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 28/3/2012.Hải An

Theo TTVN/VC1


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

VC1: Phó TGĐ của VCG lên nắm quyền Chủ tịch HĐQT

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 28/3/2012.


VC1: Pho TGD cua VCG len nam quyen Chu tich HDQT


Nghi quyet co hieu luc tu ngay 28/3/2012.


Cong ty Co phan Xay dung so 1 (VC1) thong bao Nghi quyet HDQT ngay 28/3 thong qua viec bau cu Chu tich HDQT.


HDQT da thao luan, ban bac ky va thong nhat quyet nghi bau ong Mai Long la thanh vien HDQT cong ty VC1 va la Pho Tong giam doc cua Tong cong ty co phan xuat nhap khau va xay dung Viet Nam-Vinaconex (VCG) lam Chu tich HDQT nhiem ky 2009-2014.


Nghi quyet co hieu luc tu ngay 28/3/2012.Hai An

Theo TTVN/VC1


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000