DHC, MTG, PXS, SVS, KSD, CVN: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Ông Đoàn Văn Đạo là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty đã mua 1.500.000 cổ phiếu DHC.
DHC, MTG, PXS, SVS, KSD, CVN: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đông hải Bến Tre (DHC): Ông Đoàn Văn Đạo là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty đã mua 1.500.000 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 1.740.690 đơn vị lên 3.240.690 đơn vị. Giao dịch kết thúc ngày 27/3/2012.


CTCP XNK Thủy sản Bến Tre (ABT) đã mua 653.160 đơn vị và bán 1.500.240 đơn vị giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 3.232.508 đơn vị tương đương tỷ lệ 21,55% còn 2.385.428 đơn vị tương đương tỷ lệ 15,9%. Giao dịch thực hiện ngày 27/3/2012.


Công ty Cổ phần MT GAS (MTG): CTCP Chứng khoán Rồng Việt đã bán 103.180 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 676.290 cổ phiếu còn 573.110 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 4,8%. Sau khi giao dịch, chứng khoán Rồng Việt không còn là cổ đông lớn của MTG nữa. Giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu thực hiện ngày 27/3/2012.


CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS): Quỹ Đầu tư tăng trưởng Việt Nam (VF2) đăng ký mua và bán 800.000 cổ phiếu giữ nguyên lượng cổ phiếu nắm giữ là 2.382.820 đơn vị tương đương tỷ lệ 6,35%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/4 đến 4/6/2012.Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt (SVS): Bà Phùng Thúy Phượng - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 100.000 CP, đăng ký mua 100.000 CP giữ nguyên lượng cổ phiếu nắm giữ là 100.000 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 0,74%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/3/2012 đến 28/5/2012.


Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (KSD): Ông Hoàng Quốc Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 330.000 CP, đã mua 0 CP giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 567.700 đơn vị tương đương tỷ lệ 5,29% còn 237.700 đơn vị. Giao dịch thực hiện từ 12/3 đến 23/3/2012.


Ông Hoàng Quốc Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 220.000 CP, đăng ký mua 220.000 CP giữ nguyên lượng cổ phiếu nắm giữ là 237.700 đơnv ị tương đương tỷ lệ 2,21%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/3 đến 25/5/2012.


Công ty cổ phần Vinam (CVN): Bà Tô Thị Hạnh - Cổ đông lớn - đăng ký bán toàn bộ 223.200 CP đang nắm giữ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/3 đến 25/5/2012.Hải An

Theo TTVN/HoSE/HNX


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

DHC, MTG, PXS, SVS, KSD, CVN: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Ông Đoàn Văn Đạo là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty đã mua 1.500.000 cổ phiếu DHC.


DHC, MTG, PXS, SVS, KSD, CVN: Thong tin giao dich luong lon co phieu


Ong Doan Van Dao la Chu tich HDQT kiem TGD cong ty da mua 1.500.000 co phieu DHC.


Cong ty Co phan Dong hai Ben Tre (DHC): Ong Doan Van Dao la Chu tich HDQT kiem TGD cong ty da mua 1.500.000 co phieu nang luong co phieu nam giu tu 1.740.690 don vi len 3.240.690 don vi. Giao dich ket thuc ngay 27/3/2012.


CTCP XNK Thuy san Ben Tre (ABT) da mua 653.160 don vi va ban 1.500.240 don vi giam luong co phieu nam giu tu 3.232.508 don vi tuong duong ty le 21,55% con 2.385.428 don vi tuong duong ty le 15,9%. Giao dich thuc hien ngay 27/3/2012.


Cong ty Co phan MT GAS (MTG): CTCP Chung khoan Rong Viet da ban 103.180 co phieu giam luong co phieu nam giu tu 676.290 co phieu con 573.110 co phieu tuong duong ty le 4,8%. Sau khi giao dich, chung khoan Rong Viet khong con la co dong lon cua MTG nua. Giao dich lam thay doi ty le so huu thuc hien ngay 27/3/2012.


CTCP Ket cau Kim loai va Lap may Dau khi (PXS): Quy Dau tu tang truong Viet Nam (VF2) dang ky mua va ban 800.000 co phieu giu nguyen luong co phieu nam giu la 2.382.820 don vi tuong duong ty le 6,35%. Giao dich du kien thuc hien tu 4/4 den 4/6/2012.Cong ty Co phan Chung khoan Sao Viet (SVS): Ba Phung Thuy Phuong - Pho Tong Giam doc - dang ky ban 100.000 CP, dang ky mua 100.000 CP giu nguyen luong co phieu nam giu la 100.000 co phieu tuong duong ty le 0,74%. Giao dich du kien thuc hien tu 30/3/2012 den 28/5/2012.


Tong Cong ty Co phan Xuat khau Dong Nam A Hamico (KSD): Ong Hoang Quoc Tung - Pho Chu tich HDQT - da ban 330.000 CP, da mua 0 CP giam luong co phieu nam giu tu 567.700 don vi tuong duong ty le 5,29% con 237.700 don vi. Giao dich thuc hien tu 12/3 den 23/3/2012.


Ong Hoang Quoc Tung - Pho Chu tich HDQT - dang ky ban 220.000 CP, dang ky mua 220.000 CP giu nguyen luong co phieu nam giu la 237.700 donv i tuong duong ty le 2,21%. Giao dich du kien thuc hien tu 30/3 den 25/5/2012.


Cong ty co phan Vinam (CVN): Ba To Thi Hanh - Co dong lon - dang ky ban toan bo 223.200 CP dang nam giu. Giao dich du kien thuc hien tu 30/3 den 25/5/2012.Hai An

Theo TTVN/HoSE/HNX


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000